Start / Digitala tjänster och självservice / Förskola och skola / Gymnasieelev / Ansökan om stöd till inackordering

Ansökan om stöd till inackordering

Enligt skollagen 15 kap. 32 § kan du som är gymnasieelev få stöd till inackordering till och med maj det år du fyller 20 år. Stödet ska avse boende, fördyrat uppehälle samt resor till och från hemmet.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats