Start / Förskola och skola / Resor och inneboende / Inneboende, inackordering

Inneboende, inackordering

Gymnasieelev som är folkbokförd i Vallentuna kommun och går en kommunal eller landstingskommunal gymnasieutbildning utanför Stockholms län kan få ekonomiskt stöd.

Vallentuna kommun följer Centrala studiestödsnämndens (CSN) riktlinjer för beviljande av inackorderingstillägg.

  • Bidraget betalas ut till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.
  • Bidraget söks och beviljas per läsår.
  • Bidraget betalas ut under nio månader per läsår med början i september.
  • Bidraget som utbetalats på felaktiga grunder ska återbetalas.
  • Om eleven avbryter sina studier eller byter folkbokföringsadress måste barn- och ungdomsförvaltningen meddelas.
  • Elev som beviljas inackorderingstillägg är inte berättigad till ersättning för resor med lokaltrafik.

Inackorderingstillägg vid särskilda skäl

Ansökan om inackorderingstillägg av särskilda skäl bedöms individuellt och ska styrkas med till exempel läkarintyg eller utlåtande från socialtjänst eller skola.

Om du går i friskola

För studier vid fristående gymnasieskola och folkhögskola utgår det statliga inackorderingstillägget, som söks genom CSN.

Självservice

Här hittar du blankett för att ansöka om inackorderingsstöd. Du kan även läsa mer om inackorderingstillägg på CSN:s webbplats.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats