Start / Servicemeddelanden / Arbete med våtmarkspark

Arbete med våtmarkspark

Vi bygger Vallentuna våtmarkspark för att Vallentunasjön ska må bättre. Arbetsområdet är instängslat och ligger på åkern mellan Stockholmsvägen och Vallentunasjön.

Stockholmsvägen har smalnats av något för att möjliggöra in- och utfart för grävmaskiner/arbetsfordon och precis vid sådan infart kan kortare stopp förekomma. I övrigt förväntas inga andra störningar.

På östra sidan om Stockholmsvägen kommer en pumpstation att byggas. Pumpstationen kommer att pumpa vatten från Ormstaån till Våtmarksparkens dammar under torrperioder så att dammarna inte står torra.

Våtmarksparkens funktion blir att rena dagvatten från Vallentuna centrum. Ängsmark runt dammarna kommer samtidigt iordningställas – precis som tidigare satsningar med växtbäddar uppe i centrum är det här en satsning både för att Vallentunasjön ska må bättre och den biologiska mångfalden öka i tätorten.

De stora arbetena kommer vara färdiga under hösten 2023.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats