Bygglov e-tjänster

I e-tjänsten för bygglov kan du som privatperson eller företagare ansöka och anmäla alla dina tänkta byggärenden. Du kan ansöka om bygg-, mark- eller rivningslov, du kan ansöka om förhandsbesked och/eller anmäla en åtgärd. Du kan också ta del av beslut och lämna svar vid grannhörande.

Din ansökan kommer att tas emot av bygglovsavdelningen och bli fördelad till en handläggare. Beroende på vad du vill göra kommer vi att begära in olika uppgifter som hur stor yta du har tänkt bygga och vilken färgsättning du har tänkt dig.

I e-tjänsten kan du även se dina pågående byggärenden. Du kan skicka meddelanden till din handläggare och ta del av beslut som sökande eller kontrollansvarig.  Du kan också meddela påbörjande av byggprojekt och ansöka om slutsamråd/slutbesked. 

Vi kommer att kontakta dig via den e-postadress som du har angivit under tiden vi handlägger ditt ärende. 

Självservice

Här loggar du in i bygglovs e-tjänster. Du loggar in med din e-legitimation.

Uppgifter du behöver ha tillgängliga vid ansökan

BankID

För att använda vår e-tjänst för att söka bygglov och andra åtgärder loggar du in med bank-ID. Eftersom att du loggar in med bank-ID kan du när som helst under din registrering spara och välja att fortsätta senare genom att gå in på Mina ärenden längst upp på sidan.

Ska du söka för ett företag kommer du att fylla i företagets uppgifter, men du måste logga in med ditt personliga bank-ID för att det ska vara möjligt att signera och följa ärendet. Du som loggar in blir därmed kontaktperson i företagets ärende.

Fastighetsbeteckning

När du lämnar in ett ärende till oss så vill vi att du anger en fastighetsbeteckning där du ska göra din åtgärd.

Ritningar 

För att vi ska kunna handlägga din ansökan behöver du bifoga ritningar och handlingar här i e-tjänsten. Ritningarna du bifogar ska vara fackmannamässigt utförda. Vi har tagit fram exempelringar och handlingar som du kan ta hjälp av för att se vad din ansökan ska innehålla. E-tjänsten kommer att hjälpa dig på vägen med vilka handlingar du ska lämna in beroende på vilken åtgärd du vill göra.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats