Bygglovsarkiv - Ta del av bygglovshandlingar

Välkommen till bygglovsarkivet!

I det digitala bygglovsarkivet kan du ta del av ritningar från år ca 1950-2023.
Idag är ca 30 procent inskannat av arkivet och inskanning sker fortlöpande.

Det är endast avslutade och arkiverade ärenden som du kan söka efter.

I bygglovsarkivet kommer du kunna ta del av följande handlingar:

 • Fasadritning: Visar hur byggnaden ser ut utifrån.
  Skala som används: 1:100
 • Planritning: Visar byggnaden ovanifrån, där du kan se planlösning, exempel antal rum, dörrar och fönster. Varje våning i ett hus har en separat planritning.
  Skala som används: 1:100
 • Sektionsritning: Visar hur byggnaden ser ut i genomskärning med bland annat våningshöjder och takfall.
  Skala som används: 1:100
 • Situationsplan: Visar var på fastigheten byggnaden är placerad. 
  Skala som används: 1:100
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats