E-faktura

För att skicka e-faktura till Vallentuna kommun behöver ni nedanstående information:

Organisationsnummer: 212000-0027

PEPPOL-ID: 0007:2120000027

VAN-operatör: Pagero

GLN nummer: 7362120000029

Glöm inte att uppge beställarens referens, tillika kostnadsställe, numerisk kod 6 siffror, på fakturorna.

När du fakturerar Vallentuna kommun är det viktigt att du iakttar de krav vi ställer på innehållet i fakturan. Vissa krav finns för att vi ska kunna skicka fakturan till rätt mottagare och andra krav hjälper oss i uppföljningen av våra inköp och avtal.

Referens på fakturor till Vallentuna kommun

När du ska skicka en faktura till Vallentuna kommun måste du ange en korrekt referens. Referensen är en numerisk kod som ska bestå av 6 siffror. Varje fakturamottagare/beställare inom Vallentuna kommun har en egen unik referens och talar om för oss vem som ska betala fakturan. Personen som beställer varor/tjänst hos ert företag måste ange referens (kan ibland benämnas ansvarsnummer eller kostnadsställe). Om detta inte uppges måste ni som leverantör fråga efter referensen.

Fakturamottagare

En faktura till Vallentuna kommun måste ha det juridiska namnet "Vallentuna kommun" som fakturamottagare. Det räcker inte att skriva namnet på till exempel det äldreboende som beställt varor eller tjänster från dig. Detta för att, enligt Skatteverkets regler, möjliggöra för kommunen att lyfta rätt moms från din faktura. Bristfälliga eller felaktiga fakturor kan komma att skickas tillbaka till dig med begäran om ny, korrekt faktura.

Fakturaadress

Vallentuna kommun
PG1786
737 84 Fagersta

Eventuella betalningspåminnelser skickas till Tuna Torg 1, 186 86 Vallentuna.

Fakturans innehåll

Fakturering ska ske med specifikation radvis av:

  • Levererad produkt eller tjänst (namn och artikelnummer)
  • Antal artiklar
  • Pris/styck

Om fakturan avser abonnemang gällande flera perioder ska periodens tidsintervall framgå.

Specifikationer

Om specifikation finns behöver detta skickas med som en bilaga till fakturan.

Allmännyttig ideell förening

Om leverantören är en allmännyttig ideell förening, som inte är godkänd för F-skatt men har ett intyg från Skatteverket att de är skattebefriade, ska en kopia av ett giltigt intyg bifogas med fakturan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats