Pappersfaktura

Om du som leverantör är undantagen från lagen om e-faktura (offentlig upphandling, SFS 2018:1277) på grund av till exempel

 • avtalade faktureringsvillkor
 • att e-faktura innebär risk för röjande av uppgifter som omfattas av sekretess eller i övrigt kan skada säkerhetskänslig verksamhet
 • andra giltiga anledningar

ska du skicka fakturan till Vallentuna kommun enligt nedanstående anvisning.

Fakturaadress

Vallentuna Kommun
PG1786
737 84 Fagersta

Mejl: faktura@vallentuna.se

En faktura per PDF inklusive eventuella bilagor.

För fakturor till ovan nämnda adress gäller följande:

 • Skicka inte fakturakopior.
 • Skicka inte oväsentlig information, till exempel reklam, tillsammans med fakturan.
 • Skicka inte varor eller orderbekräftelse till fakturadressen.
 • Eventuella betalningspåminnelser skickas till Tuna Torg 1, 186 86 Vallentuna.

Alla fakturor måste innehålla:

 • Beställarens referens (numerisk kod, sex siffror)
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Förfallodatum
 • Fakturabelopp
 • Momsbelopp
 • Plusgiro/Bankgiro
 • Organisationsnummer
 • F-skattsedel
 • Tydlig information om vad fakturan avser.

Fakturor som inte uppfyller kraven ovan returneras för komplettering. Detta medför en fördröjning av förfallodag.

Beställarens referens

Alla fakturor till Vallentuna kommun ska innehålla beställarens referens som består av sex siffror.

Varje fakturamottagare/beställare inom Vallentuna kommun har ett eget referensnummer, som talar om för oss vem som ska betala fakturan. Den som beställer varor/tjänst av ett företag måste ange denna referens (kan ibland kallas ansvarsnummer eller kostnadsställe). Om detta inte uppges måste du som leverantör fråga efter referensen.

30 dagars förfallodag

Vallentuna kommun tillämpar 30 dagars förfallodag. Inga expeditions- eller faktureringsavgifter accepteras.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats