Start / Kontakt och öppettider / Fakturering

Fakturering

Vallentuna kommun arbetar aktivt för att alla fakturor till kommunen ska vara elektroniska. Det effektiviserar vårt arbete och gör det lättare för oss att följa upp våra inköp. När det gäller nya upphandlingar ställer vi krav på e-faktura.

Leverantör med avtal tecknat innan den 1 april 2019

Om du är en leverantör med ett befintligt avtal med Vallentuna kommun, så gäller de villkor som är avtalade om faktureringen avtalstiden ut.

Leverantör med avtal tecknat från den 1 april 2019

För dig som är leverantör med ett avtal tecknat från den 1 april 2019 gäller att fakturor till Vallentuna kommun ska vara i formatet Peppol Bis Billing 3 eller Svefaktura. På SFTI:s webbplats kan du läsa mer om fakturaformatet Peppol, se länk nedan.

Leverantör som skickar ett fåtal fakturor

Är du en leverantör som endast skickar ett fåtal fakturor till Vallentuna kommun, så gör du det gratis via vår fakturaportal hos vår samarbetspartner Pagero, se länk nedan. Du registrerar fakturorna i fakturaportalen och behöver inte tänka på i vilket format fakturan sedan skickas till oss.

Lagstiftning om e-faktura

Från den 1 april 2019 trädde en ny lag i kraft som innebär att faktura till offentlig sektor måste vara elektronisk (e-faktura). Observera att en PDF-faktura inte är en e-faktura och därmed inte godkänd enligt det nya lagkravet.

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling, SFS 2018:1277. Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura. Inköp som görs av Vallentuna kommun ska därför faktureras med e-faktura.

Mer information om att skicka e-faktura till offentlig verksamhet hittar du hos DIGG, myndigheten för digital förvaltning. Du kan också läsa mer på Riksdagens webbplats. Länkar hittar du nedan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats