Start / Kontakt och öppettider / Fakturering / Fakturering av byggtjänster

Fakturering av byggtjänster

Vid försäljning av byggtjänst till Vallentuna kommun gäller reglerna om omvänd skattskyldighet.

Från och med den 1 januari 2022 betraktas Vallentuna kommun, org.nr 212000-0027, som ett byggföretag som mer än tillfälligt tillhandahåller byggtjänster, enligt Skatteverkets regler för momshantering.

När du säljer byggrelaterade tjänster till Vallentuna kommun så gäller därför reglerna om omvänd skattskyldighet. Detta innebär att det är köparen, Vallentuna kommun, som är skattskyldig för momsen för tjänsterna som ni levererar.

Information om vilka bygg-, mark- och anläggningstjänster som omfattas av omvänd skattskyldighet finns att läsa på Skatteverkets webbsida, se länk längst ned på sidan.

Din faktura för byggtjänster får inte innehålla moms

Från och med 1 januari 2022 är det viktigt att din faktura för byggtjänster

  • inte innehåller moms
  • innehåller kommunens momsregistreringsnummer SE212000002701
  • tydligt anger varför moms saknas. Exempelvis med texten "Omvänd skattskyldighet för byggtjänster".

Om fakturan innehåller både byggtjänst och material och materialet hör ihop med byggtjänsten, ska omvänd momsskyldighet tillämpas på både material och arbete.

Blanda inte tjänster med olika skattskyldighet på samma faktura

Utfärda inte fakturor som innehåller både tjänster som omfattas av omvänd skattskyldighet (ej moms) och övriga tjänster (med moms). Du behöver i stället utfärda två separata fakturor.

Felaktiga fakturor måste krediteras

Om Vallentuna kommun får en felaktig faktura, kommer vi behöva begära både en kreditfaktura och en ny faktura. Detta merarbete för både dig och oss vill vi naturligtvis undvika.

E-fakturor – pappersfakturor accepteras inte

Vi vill passa på att uppmärksamma dig om att Vallentuna kommun inte accepterar pappersfakturor eller fakturabilagor via e-post ("pdf-fakturor"). Sedan 1 april 2019 är det lag och obligatoriskt att fakturera stat, regioner och kommuner via elektroniska fakturor (e-fakturor).

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats