Start / Kontakt och öppettider / Inkomna frågor / Får jag grilla eller inte?

Får jag grilla eller inte?

Under vissa perioder när det är extremt torrt i skog och mark kan Länsstyrelsen i samråd med Storstockholms brandförsvar utfärda en avrådan från eldning eller ett eldningsförbud.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att elda, grilla och bränna med fast bränsle (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar) utanför sammanhållen bebyggelse.

Det är trots eldningsförbudet tillåtet att grilla på egen tomt, förutsatt att anordningen är utformad och placerad så att det inte finns risk för brandspridning. Det är också tillåtet att grilla på fasta grillplatser på allmän plats.

På länkarna nedan kan du hitta mer information om när det är tillåtet att elda eller inte.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats