Start / Kontakt och öppettider / Inkomna frågor / Hur sköter kommunen de allmänna gräsytorna?

Hur sköter kommunen de allmänna gräsytorna?

För att främja den biologiska mångfalden och minska kommunens miljöpåverkan har vi sänkt vår skötselfrekvens på våra allmänningar, vilket innebär fler högvuxna gräsytor och blommande ängsytor sedan sommaren 2021.

Kortklippta gräsmattor är väldigt fattiga på biologisk mångfald eftersom inga blommande växter hinner växa upp mellan gångerna gräset klipps. Att ha kortklippta gräsmattor i varje allmänning och längs med vägområden som det historiskt har varit, är ett stort hot mot den biologiska mångfalden.

Våra högvuxna gräsytor klipps enligt vårt skötselavtal fem gånger per år:

  • 1 gång i maj,
  • 1 gång i juni,
  • 1 gång i juli,
  • 1 gång i augusti 
  • 1 gång i september.

Högvuxna gräsytor innehåller mer biologisk mångfald än kortklippta gräsytor då blommande växter hinner växa upp mellan klippningarna som lockar pollinatörer.

Förgående år så såg vi att det hann komma upp många vildväxande blommor mellan klippningarna på de högvuxna gräsytorna. Vildväxande blommor som för blotta ögat kan ses som ogräs, till exempel maskrosor. Men maskrosor är välbesökta av pollinatörer som bin, humlor och andra insekter.

Utöver att vi gynnar biologiska mångfalden med dessa högvuxna gräsytor så minskar Vallentuna kommun även sin miljöpåverkan då det blir minskad frekvens av maskiner och fordon som kör runtom i kommunen.

Vi förstår att det fortfarande kan kännas ovant såhär andra säsongen men försök att ha i åtanke att varje åtgärd räknas för att våra pollinatörer ska överleva. Det finns alltså en väldigt god anledning till att det är högt gräs på gräsremsan intill där du bor eller ytan intill där du promenerar till jobbet.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats