Runriket / I fokus / Tyck till om Arkils tingstad

Tyck till om Arkils tingstad

Vallentuna kommun vill platsutveckla Arkils tingstad och undrar därför vad du tycker och tänker om Arkils tingstad. Hjälp oss i detta arbete genom att svara på en enkät med 20 ja- och nej-frågor.

Länk till enkäten om Arkils tingstad.

Kort om Arkils tingstad

Arkils tingstad var Vallentuna härads första tingsplats och är lummigt belägen intill Vallentunasjön vid Bällsta söder om Vallentuna kyrka i Vallentuna. Tingsplatsen är från vikingatidens slut cirka 1010. Arkils tingstad är en av Sveriges bäst bevarade tingsplatser och består idag av olika stenformationer, bland annat en rektangulär stensättning och två runstenar, platsen ingår som en av nio platser i Runriket. På platsen har Runrikets vikingahelg och nämndmöten arrangerats i modern tid och idag finns även en digital dansruna som är en del av konstprojektet I was here.

Läs mer om I was here här.

Läs mer om Arkils tingstad här.

Sittplatser intill Vallentunasjön vid Arkils tingstad.

Bild från när Runrikets Vikingahelgen arrangerades på Arkils tingstad.

Kopia av en illustration i en bok av Menniskiones slächt av Johan Peringskiöld tryckt år 1716 hämtad från Vallentunas bildarkiv. Bilden är en teckning av Peringskiöld, som försöker härleda Bällsta från den nordiska gudasagan och framställer den hypotesen att Bällsta hage varit germanernas urhem. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats