Vallentuna bildarkiv

Vallentuna bildarkiv består av fotografier som har anknytning till Vallentuna kommun och information som samlats in om dessa fotografier. I Vallentuna bildarkiv finns närmare 9000 fotografier som visar hur människor bott, levt och arbetat i vår bygd från 1800-talets senare del fram till idag. Fotografierna är från Vallentuna kommuns alla åtta socknar: Angarn, Frösunda, Kårsta, Markim, Orkesta, Vada, Vallentuna och Össeby-Garn.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats