Risbyle

På två runstenar vid Risbyle på Vallentunasjöns västra sida möter vi Skålhamrasläkten, som också ligger bakom inrättandet av Arkils tingstad på Vallentunasjöns östra sida (9).

Inskriften på en av Risbylestenarna avslutas med den kristna böneformeln "Gud och Guds moder hjälpe hans ande och själ, förläne honom ljus och paradis." Böner som denna är typiska för de äldre vikingatida runstenarna.

Själaböner

För de första kristna spelade kulthandlingarna, dopet och mässan, huvudrollen. Själva tron kom i andra hand men böner för den dödes själ finns på många runstenar.

En av stenarna är signerad av Ulv i Bårresta, som huggit den på uppdrag av Ulv i Skålhamras äldste son, Ulfkättil eller Ulfkell. Byn Bårresta ligger i Orkesta socken någon mil norr om Risbyle. Från en annan sten, som nu står vid Orkesta kyrka, vet vi att Ulv i Bårresta deltog i tre krigståg till England. När den danske kungen Knut den store erövrade England 1015-1018 var Ulv med. Gissningsvis kom han hem med ett stort byte.

"Måg" och vapenbroder

Ulv i Bårresta skriver på stenen att Ulv i Skålhamra var hans "gode frände". Ordet som vi översätter med frände var "mager", vilket är samma ord som vårt måg som betyder svärson. Förr kunde det beteckna ingifta manliga släktingar i allmänhet. Kanske hade Ulv i Skålhamra också varit Ulv i Bårrestas vapenbroder i England.

Runstenar i Risbyle

U160

Runsten, granit.
Stilgrupp Pr1 (ca 1010-1050 e Kr). Korsmärkt.
Antas vara ristad av Ulv i Bårresta.

Inristning, översatt till nusvenska:
Ulvkättil och Gye och Une de lät resa denna sten efter Ulv, sin gode fader. Han bodde i Skålhamra. Gud och Guds moder hjälpe hans ande och själ. Förläne honom ljus och paradis.

Stenen står på norra delen av Skålhamras golfbana intill en mindre parkeringsplats.

U161

Runsten, granit.
Stilgrupp Pr1 (ca 1010-1050 e Kr). Märkt med två kors. Det undre, mindre, som är i rysk-bysantisk stil har blivit förebild för Täby kommuns vapen.
Signerad av Ulv i Bårresta.

Inristning, översatt till nusvenska:
Ulv i Bårresta högg efter Ulv i Skålhamra, sin gode frände. Ulvkell lät hugga.
Stenen finns vid norra delen av Skålhamra golfbana, ca 100 m öster om Skålhamravägen.

Som framgår av U160 var Ulfkell (eller Ulfkättil), runstenens beställare, Ulv i Skålhamras son.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats