Gällsta

Vid Gällsta står tre runstenar som omnämner fyra generationer av samma släkt. Här står också en fjärde sten som inte har någon inskrift, men väl ett kors. Stenarna är ristade av Öpir, som var en flitigt anlitad runmästare vid 1000-talets slut och omkring 1100.
Du kan lyssna på den ljudguide på svenska som finns på informationstavlan vid Gällsta även här!
You can listen to the soundguide for Gällsta in english here!

En av runstenarna är skadad eftersom en markägare på 1800-talet lät klyva den mitt itu för att använda som grindstolpar. Detta fick den flitige fornforskaren (och textförfattaren till "Du gamla du fria") Richard Dybeck nys om så han reste dit och läxade upp markägaren.

Idag är stenen hopfogad igen och den berättar om Hedinvi, Östen, Ulf och Olof som reste stenen efter sin far Halvdan.

Runstenar i Gällsta

U229

Runsten, ljusröd granit.
Tillhör stilgrupp Pr4 som dateras till ca 1060-1100 e Kr. Korsmärkt.
Signerad av Öpir.

Inskrift, översatt till nusvenska:
Halvdan och Tobbe lät resa stenen efter Udde, sin fader, Torbjörns son. Öpir ristade runorna.

U230

Ristad sten, ljusgrå granit.
Rent ornamental, endast ett kors. Eventuellt parsten till U229.

U231

Runsten, gnejsgranit.
Antas vara ristad av Öpir. Ej korsmärkt. Har varit sönderspräckt men lagats. Toppen saknas.
Tillhör stilgrupp Pr5 som dateras till ca 1080-1130 e Kr.

Inskrift, översatt till nusvenska:
Hedinvi och Östen och Ulv och Olov lät resa stenen efter Halvdan, sin fader.

U232

Runsten, blågrå granit. Antas vara ristad av Öpir. Ej korsmärkt.
Tillhör stilgrupp Pr5 som dateras till ca 1080-1130 e Kr.

Inskrift, översatt till nusvenska:
Toste och Sigfus och Sigmar lät resa stenen efter Tobbe, sin fader.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats