Gullbron

En beskrivning från 1600-talet nämner om fyra resta stenar vid bron. En av stenarna ha varit utan runor. Var denna sten finns idag är okänt, men övriga tre runstenar är spridda i området.
Du kan lyssna på den ljudguide på svenska som finns på informationstavlan vid Gullbron även här!
You can listen to the soundguide for Gullbron in english here!

På Gullbrostenarna möter vi Lindösläkten, en inflytelserik familj norr om Vallentunasjön på 1000-talet. Det är Ulf och Astrid och deras söner Gärdar, Fulluge, Sigrev, Sigvat, Sibbe och Sven. De byggde en bro här som kan ha liknat Jarlabankes bro i Täby.

Bron låg på södra sidan av vägen mellan Upplands-Väsby och Vallentuna men idag finns nästan inga spår kvar av den.

Runstenarna vid Gullbron

U236

Runsten, ljusgrå granit.
Tillhör stilgrupp Pr3 som dateras till ca 1050-1080 e Kr. Signerad av Visäte. Korsmärkt.

Inskrift, översatt till nusvenska:
Ulvs arvingar i Lindö låter resa dessa stenar efter sin fader och broder och gjorde bron. Visäte högg.

Står norr om vägen mellan Vallentuna och Upplands Väsby. Ca 100 meter väster om infarten till Lindönäs.

U237

Runsten, röd granit.
Tillhör stilgrupp Pr3/Pr4 ca 1050-1100 e Kr. Antas vara ristad av Visäte.
Stenen är svårt skadad.

Inskrift, översatt till nusvenska:
Bröderna Gärdar och Fullhuge och Sigrev och Sibbe och Sigvat lät resa denna sten åt sin fader Ulv, och åt Sven, sin broder. Gud hjälpe...

Står norr om stora vägen, på vänstra sidan om infarten till Lindönäs.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats