Start / Kontakt och öppettider / Inkomna frågor / Får man tvätta bilen på gatan?

Får man tvätta bilen på gatan?

Att tvätta bilen på gatan är som att tvätta den direkt i naturen, eller i din egen badsjö. I alla fall om tvättvattnet rinner ner i en dagvattenbrunn. Använd i stället automatiska biltvättar eller särskilda tvätthallar som renar och återanvänder vattnet.

När du tvättar din bil på gatan eller garageuppfarten skadar det våra gemensamma vatten, särskilt om tvättvattnet rinner ner i en dagvattenbrunn. Smutsen från bilen innehåller bland annat olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester. Det här är ämnen som är skadliga för både människa och miljö, och i många fall svåra för naturen att bryta ner.

Välj biltvätten istället

Biltvätten har oljeavskiljare och leder vattnet till avloppsreningsverk istället för till närmsta sjö. De flesta biltvättarna återanvänder även tvättvattnet vilket sparar på jordens resurser.

På länkarna nedan kan du få fler tips om hur vi tillsammans kan värna våra vatten.

Svenskt vatten

Svenskt Vatten är branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag, de så kallade VA-organisationerna.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats