Start / Kontakt och öppettider / Inkomna frågor / Hur förbereder jag mig för storm?

Hur förbereder jag mig för storm?

Så kan stormen påverka:

  • Begränsad framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd.
  • Förseningar inom buss-, tåg-, flyg- och färjetrafiken samt inställda avgångar.
  • Sannolikt elbortfall i områden med luftburna elledningar, vilket även påverkar mobila nät för telekommunikationer.
  • Skador på byggnader och risk för flygande föremål.
  • Omfattande skogsskador
  • Storm påverkar ofta tillgången till ström. Långvariga strömavbrott kan drabba din tillgång på vatten, värme, mat och kommunikation.

Nedan har vi samlat användbara och viktiga länkar.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats