Start / Kontakt och öppettider / Inkomna frågor / Vad gäller för sotning av eldstad?

Vad gäller för sotning av eldstad?

Du som har en eldstad i hemmet måste regelbundet genomföra sotning och brandskyddskontroll av eldstaden för att få fortsätta elda.

Storstockholms brandförsvar har ansvar för sotning och brandskyddskontroll i Vallentuna och båda aktiviteterna måste utföras av de entreprenörer som är upphandlade av brandförsvaret.

Sotning varje eller vart fjärde år

Om du använder din eldstad som huvudsaklig uppvärmning behöver du sota eldstaden varje år, i annat fall vart fjärde år. Företaget som är upphandlat att utföra sotningen är Skorstensfejarna LJ AB. Du når dem på telefonnummer 08-410 88 590 och e-postadress info@skorstensfejarna.se.

Brandskyddskontroll vart tredje eller sjätte år

Brandskyddskontroll ska utföras med tre eller sex års intervall av det företag som fått uppdraget av brandförsvaret. Det är LG Andersson AB som har telefonnummer 08-540 644 01 och e-postadress info@sotartjanster.se.

Du kan läsa mer om sotning och brandskyddskontroll hos Storstockholms brandförsvar på länken nedan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats