Start / Kontakt och öppettider / Inkomna frågor / Hur ansöker jag om skolskjuts för mitt barn?

Hur ansöker jag om skolskjuts för mitt barn?

Du som går förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola kan få SL-kort eller kostnadsfri skolskjuts om du är folkbokförd i kommunen och är placerad på en skola långt ifrån hemmet.

Rätten till skolskjuts i Vallentuna kommun regleras i skollagen och i kommunens riktlinjer för skolskjuts.

Ansökan läsåret 2023/2024

Skolskjutsansökan för läsåret 23/24 öppnar den 17 april. Du behöver ansöka om skolskjuts inför varje nytt läsår eller om du till exempel flyttar eller byter skola.

Vårdnadshavare kan inte själva välja om elev ska få ett SL-kort, skolbuss eller taxi utan vårdnadshavare ansöker om skolskjuts och får beslut om vilket färdsätt som eleven har rätt till, utifrån elevens förutsättningar. 

Skolskjutsen anpassas efter när skoldagen börjar och slutar. Du har endast rätt till skolskjuts under terminerna, inte vid lov eller studiedagar.

Ny riktlinje för i år är att elever med fritidshemsplats inte längre har rätt till skolskjuts då insatsen för skolskjuts är knuten till skolplikten och där ingår inte fritidsverksamhet.

Ansök senast 15 maj för att få skolskjuts till skolstarten.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats