Start / Kontakt och öppettider / Inkomna frågor / Hur gör jag en radonmätning?

Hur gör jag en radonmätning?

Radon är en gas som kan öka risken för lungcancer om du utsätts för den i hög halt under en längre tid. Det gäller särskilt dig som är eller har varit rökare. Radon varken syns, luktar eller smakar något och det enda sättet att upptäcka radon är att göra en mätning.

Radon bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radium finns naturligt i marken och gasen som bildas kan ta sig upp ur marken och in i byggnader. Radon inomhus kan även komma från byggnadsmaterial eller om man har egen brunn, från vattnet.

Mätningen av radon ska göras under de delar av året då du måste värma upp huset (eldningssäsongen), det vill säga normalt från oktober till och med april.

En radonmätning kan antingen göras på egen hand eller så kan du ta hjälp av en radonkonsult.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats