Start / Kontakt och öppettider / Inkomna frågor / Hur skyddar jag min fastighet mot översvämning?

Hur skyddar jag min fastighet mot översvämning?

Det finns flera olika typer översvämningar. De vanligast förekommande i Sverige är översvämning av vattendrag och sjöar, kustöversvämningar och översvämning till följd av skyfall.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats