Översvämning

Här kan du läsa olika tips hur du kan skydda dig från översvämning och vad som gäller, vem du ska kontakta och vem som har ansvaret.

Översvämning inomhus

Om du har översvämng inomhus och inte tror att det beror på stopp i ditt eget avlopp ska du ringa VA-huvudmannen:

 • Roslagsvatten, tfn:  08-540 835 00

Om du tror att översvämningen beror på ett stopp i ditt avlopp ska du istället kontakta din hyresvärd eller fastighetsägaren. 

Översvämning utomhus

Som fastighetsägare har du ansvar för att skydda din egendom. Om det uppstår problem vid höga flöden i vattendrag eller vid översvämningar på grund av dagvattenproblem eller regnvatten på kommunal mark ska detta felanmälas till kommunen:

Om problemet är akut efter kontorstid kontakta alltid Räddningstjänsten på 112. Räddningstjänsten tar sedan direkt vidare kontakt med tjänsteman i beredskap (TiB) inom Vallentuna kommun.

Tips på hur du skyddar dig

Länsstyrelsen har tagit fram en broschyr om hur du kan skydda din fastighet mot översvämningar och vem som ansvarar för vad. Du kan läsa den i sin helhet via länken till Länsstyrelsens kartunderlag längre ned på sidan. Här är några av tipsen:

Före

 • Kontrollera din försäkring.
 • Förvara värdefulla föremål på en säker plats.
 • Vid förvaring i källarförråd, placera sakerna minst 50 centimeter över golvet.
 • Gör rent i stuprör, brunnar och dräneringsrör.
 • Plantera gröna ytor, växter och träd som suger upp vatten. Ett vuxet träd kan ta upp flera hundra liter på en dag.
 • Se till att marken lutar bort från huset och led bort vattnet.
 • Kontrollera att källarfönster är täta så att inget vatten kan rinna in.
 • Installera en avstängningsbar golvbrunn, backventiler på avlopp, pumpar, pluggar för ledningar till tvättställ och vattentätt lock över toaletten.
 • Prata med dina grannar om översvämningsrisker. Hur kan ni hjälpas åt
 • Följ väderleksrapporten på SMHI


Under

 • Flytta fuktkänsliga föremål till en säker plats.
 • Stäng av elen i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Tryck ner en filt i golvbrunnen och lägg en rejäl tyngd ovanpå.
 • Pumpa eller ös ut vatten så fort som möjligt och vädra.
 • Om du kör bil, undvik översvämmade vägar och parkera inte på översvämningshotad mark.

Efter

 • Kontakta ditt försäkringsbolag.
 • Släng ingenting innan du har kontaktat ditt försäkringsbolag.
 • Fota skadorna efter översvämningen.
 • Undvik att gå i vattnet utan vattentäta stövlar. Det kan finnas bakterier i vattnet som gör dig sjuk.
 • Spola av väggar och golv (innan det torkat) för att underlätta efterkommande saneringsarbete.
 • Ställ en avfuktare i de fuktskadade utrymmena så fort som möjligt.
 • Spara alla kvitton.
 • Kontrollera att dricksvattnet kan användas utan att kokas

Se även filmen längre ned på sidan.

Vilka områden kan drabbas av översvämning i Vallentuna kommun?

Via länken till Länsstyrelsens kartunderlag längst ned på sidan kan du navigera och se hur olika platser kan påverkas av skyfall. Du kan bland annat se var lågpunkterna finns i landskapet, dessa visar var vatten kommer att ansamlas vid skyfall.

Ansvar vid en översvämning

Det är du som fastighetsägare som har ansvar att skydda dig själv och din egendom. Följ SMHI:s prognoser och varningar om vattennivån höjs. I filmen nedan får du tips på olika åtgärder du kan ta för att skydda din fastighet.

Om du får skador på ditt hus vänder du dig till ditt försäkringsbolag. Försäkringsbolaget kan hjälpa till med skadereglering och saneringsåtgärder i det akuta skedet.

Film

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats