Start / Kontakt och öppettider / Inkomna frågor / Information om säkerhetsläget

Information om säkerhetsläget

Den senaste tidens aktioner med koranbränningar tillsammans med desinformationskampanjer i framförallt sociala medier har inneburit att bilden av Sverige har påverkats. Säkerhetspolisen meddelade den 17 augusti att terrorhotnivån i Sverige höjs från 3 till 4 på en femgradig skala.

Det du själv kan göra är att hålla dig informerad om säkerhetsläget och vara förberedd på hur du ska agera.

Sannolikheten att du ska drabbas av ett attentat är låg, men konsekvenserna kan vara mycket allvarliga.

Fakta om situationen

Här hittar du mer information om säkerhetsläget i Sverige.

Vad gör kommunen?

Vi följer polisens uppmaningar och håller våra verksamheter öppna som vanligt. I våra verksamheter behöver vi alltid ha god uppsikt och koll över besökare, lokaler och mötesplatser.

Vi följer utvecklingen och har en löpande dialog inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen. Vi jobbar tillsammans med länets alla aktörer för att skapa trygghet för våra invånare.

Påverkanskampanjer pågår

Myndigheten för psykologiskt försvar och regeringen informerar om att det pågår omfattande påverkanskampanjer mot Sverige för att påverka svenska medborgare och beslutsfattare. Vi behöver hjälpas åt att i olika kanaler och sammanhang uppmana varandra att vara källkritiska och att inte sprida vidare påståenden som inte är bekräftade.

Här kan du läsa mer om informationspåverkan

Hur agerar man vid terrorattentat

Fly:

  • Lämna platsen
  • Sätt dig i säkerhet

Sök skydd:

  • Sök upp en säker plats
  • Var uppmärksam
  • Slå av ljudet på telefonen
  • Ring inte i onödan till personer i riskområdet

Larma:

  • Ring 112 så fort du kan
  • Berätta om platsen, vad som hänt och om gärningspersonen/-erna

Här kan du läsa mer om din säkerhet

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats