Informationspåverkan

De krafter som vill motverka ett öppet och fritt samhälle kan försöka göra det genom till exempel lögner och propaganda, även kallat desinformation. Det kan handla om att förstärka konfliktytor som finns i samhället eller på andra sätt bryta ned samhällets funktionalitet.

Som individer har vi själva ett ansvar för att inte sprida obekräftad information vidare. För att inte själva bli lurade och för att inte lura andra. Det finns aktörer som jobbar aktivt för att lura dig eller andra på pengar, eller som vill driva en ideologisk agenda. Därför måste du tänka till innan du trycker på delaknappen. Många litar på sina vänner. Om du delar någonting som inte är sant på sociala medier (alltså skickar det vidare till andra läsare, på exempelvis Twitter eller Facebook) sprider du inte bara osanningen vidare, du har dessutom gett den tyngd och trovärdighet hos dina vänner i kraft av att du är du.

Genom att vara uppmärksam och tänka efter slipper du inte bara bli lurad personligen, du gör också hela vårt samhälle en stort tjänst.

Jämför information från flera källor

Titta på det du läser och fråga dig själv varifrån informationen kommer. Jämför informationen från flera källor och kolla särskilt upp vad trovärdiga källor säger om saken. Det gäller att på ett klokt sätt kombinera vad som är vetenskapligt bevisat med granskade nyheter. Genom att börja där kan du sedan lättare förhålla dig till det som är vridet.

Var källkritisk

  • Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan?
  • Varför finns informationen? Fundera på hur budskapet vill förändra ditt tänkande och agerande.
  • Vem tjänar på att du sprider informationen?
  • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?
  • Hur fick du tag på informationen? Kommer den från en källa som är pålitlig och som tidigare har levererat bekräftad information?
  • Kontrollera om du kan hitta informationen i andra källor. Information från endast en källa måste behandlas med stor försiktighet
  • Verkar informationen vara "för bra för att vara sann" så är den oftast det
  • Sök efter information som inte bekräftar din nuvarande ståndpunkt för att undvika att du endast letar efter info som förstärker din nuvarande åsikt
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats