Start / Kontakt och öppettider / Inkomna frågor / Får jag elda mitt trädgårdsavfall?

Får jag elda mitt trädgårdsavfall?

Att ha trädgård innebär att man ibland samlar på sig nedfallna grenar, gammal fallfrukt och löv. Fallfrukt ska lämnas på återvinningscentralen, inte i kärlet för matavfall eller som trädgårdsavfall som hämtas av kommunens entreprenör.

I Vallentuna kommun är det inte tillåtet att elda trädgårdsavfall inom detaljplanelagt område, om man inte sökt dispens. Förbudet beror på att röken är skadlig för människor hälsa då det bildas mycket rök med hälsofarliga partiklar. Dina grannar i närheten kan också störas av röken. Man vill även främja att avfall nyttjas som resurs, antingen som material till kompost eller som biobränsle i värmeverk.

Läs mer om vad som gäller vid eldning utomhus genom att klicka på rubriken "Elda utomhus" längre ner på sidan.

Ny information

Nya bestämmelser om bioavfall 2024

Naturvårdsverket har beslutat att det råder ett allmänt eldningsförbud av trädgårdsavfall i Sverige. Förbudet kontrolleras av kommunerna och det är också kommunerna som avgör om det finns anledning att göra undantag.

Vi kommer att se över hur det här ska fungera i Vallentuna övertid. I år gäller de avfallsföreskrifter som tidigare är beslutade om.

Detta gäller sedan tidigare:

  • Eldning är förbjudet inom detaljplanelagt område. Endast med dispenser från miljöavdelningen och polis om allmän sammankomst får eldning ske (med undantag om eldningsförbud från räddningstjänst)
  • Vid eldning utanför detaljplanelagt område finns det ingen liknande reglering kring eldning av trädgårdsavfall.

Hämtning av trädgårdsavfall

För småhus med eget abonnemang ingår hämtning av trädgårdsavfall i avgiften. Du kan beställa kostnadsfri hämtning av trädgårdsavfall två gånger per år för permanentboende och en gång per år för fritidshus.

Läs mer nedan på sidan för trädgårdsavfall.

Lämna trädgårdsavfall på återvinningscentral

Hushållen får lämna trädgårdsavfall avgiftsfritt på återvinningscentralerna i Hagby, Löt och Vallentuna Returpark. Trädgårdsavfallet ska sorteras som återvinning till kompost eller bränsleflis.

Observera att stubbar och rötter endast kan lämnas på Löt återvinningscentral.

Dispens från eldningsförbud

Vill du ansöka om att få dispens från eldningsförbud kan du fylla i en sådan ansökan genom att klicka på länken "Blankett" nedan. Dispenser beviljas endast undantagsvis och behöver vara väl motiverade. För handläggning av ansökan om dispens mot eldningsförbudet tar miljöavdelningen ut en timavgift. Läs mer om ansökan om dispens under "Elda utomhus" nedan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats