Start / Kontakt och öppettider / Inkomna frågor / Får jag elda mitt trädgårdsavfall?

Får jag elda mitt trädgårdsavfall?

Att ha trädgård innebär att man ibland samlar på sig nedfallna grenar, gammal fallfrukt och löv. Fallfrukt ska lämnas på återvinningscentralen, inte i kärlet för matavfall eller som trädgårdsavfall som hämtas av kommunens entreprenör.

I Vallentuna kommun är det inte tillåtet att elda trädgårdsavfall inom detaljplanelagt område, om man inte sökt dispens. Förbudet beror på att röken är skadlig för människor hälsa då det bildas mycket rök med hälsofarliga partiklar. Dina grannar i närheten kan också störas av röken. Man vill även främja att avfall nyttjas som resurs, antingen som material till kompost eller som biobränsle i värmeverk.

Läs mer om vad som gäller vid eldning utomhus genom att klicka på rubriken "Elda utomhus" längre ner på sidan.

Hämtning av trädgårdsavfall

För småhus med eget abonnemang ingår hämtning av trädgårdsavfall i avgiften. Du kan beställa kostnadsfri hämtning av trädgårdsavfall två gånger per år för permanentboende och en gång per år för fritidshus.

Att tänka på vid hämtning

Hämtningsperioden pågår från och med vecka 15 till och med vecka 45. (beroende på om du har hämtning udda eller jämn vecka). Se hämtningsschema i Mina sidor eller få notis dagen före tömning i Vallentuna avfallspapp.

Obeservera att tjänsten hämtning av trädgårdsavfall i papperssäck har avvecklats och kan för närvarande inte beställas. Tjänsten kommer ersättas av, i kampanjerbjudanden, hämtning av trädgårdsavfall i förslutningsbar storsäck. Tjänsten kommer erbjudas till enbostadshus från och med september 2023.

För att beställa hämtning av ditt trädgårdsavfall kan du kontakta PreZeros kundtjänst på telefon 08-519 333 00 eller e-post: vallentuna.se@prezero.com

Abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall i kärl

Småhushåll som har mycket trädgårdsavfall kan teckna ett abonne­mang. Då hämtas avfallet i ett 370-literskärl varannan vecka vid totalt 16 tillfäl­len från och med vecka 15 till och med vecka 45. 

Lämna trädgårdsavfall på återvinningscentral

Hushållen får lämna trädgårdsavfall avgiftsfritt på återvinningscentralerna i Hagby, Löt och Vallentuna Returpark. Trädgårdsavfallet ska sorteras som återvinning till kompost eller bränsleflis.

Observera att stubbar och rötter endast kan lämnas på Löt återvinningscentral.

Dispens från eldningsförbud

Vill du ansöka om att få dispens från eldningsförbud kan du fylla i en sådan ansökan genom att klicka på länken "Blankett" nedan. Dispenser beviljas endast undantagsvis och behöver vara väl motiverade. För handläggning av ansökan om dispens mot eldningsförbudet tar miljöavdelningen ut en timavgift. Läs mer om ansökan om dispens under "Elda utomhus" nedan.

 

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats