Elda utomhus

Från och med 1 mars 2019 är det inte längre tillåtet att elda trädgårdsavfall inom detaljplanelagt område, se § 48 i avfallsföreskrifter nedan. Skälet till förbudet är att minska olägenhet för närboende inom tätbebyggda områden samt att främja att avfall nyttjas som resurs, antingen som material till kompost eller som biobränsle i värmeverk. 

Undantag om eldning inom detaljplanelagt område kan medges efter ansökan om dispens till kommunens miljöenhet. Utanför detaljplanelagt område får trädgårdsavfall i form av torra grenar, ris och kvistar eldas så länge det inte medför olägenheter för människans hälsa och miljö och att det inte råder eldningsförbud.

Tänk på att du kan få kostnadsfri hämtning av trädgårdsavfall två gånger per år, det ingår i abonnemangsavgiften. Kontakta kommunens entreprenör för mer information. Trädgårdsavfall kan även komposteras eller lämnas på någon av återvinningscentralerna Hagby eller Löt.


Storstockholms brandförsvar ger aktuella svar på hur hög risk det är att elda för tillfället. Ta hänsyn till vindriktning och väderlek för att undvika olägenhet.


Vid eldning utomhus är det viktigt att vidta åtgärder för att en brand inte ska uppstå. En trädgårdsslang eller några hinkar med vatten kan räcka. Lämna aldrig elden utan tillsyn. Tappar du kontrollen över elden ska du larma räddningstjänsten via 112.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats