Elda utomhus

Inom detaljplanelagt bostadsområde eller annat område med samlad bebyggelse får trädgårdsavfall i form av torra grenar, ris och kvistar endast eldas på våren mellan 30/4-3/5 och på hösten mellan 1/10-5/10, förutsatt att eldningsförbud inte råder. Undantag om eldning under annan tid av året kan, om det finns särskilda skäl, medges efter ansökan till kommunens miljöenhet.

Tänk på att du kan få kostnadfri hämtning av trädgårdsavfall två gånger per år, det ingår i abonnemangsavgiften. Kontakta Rangs-Sells för mer information. Trädgårdsavfall kan även komposteras eller lämnas på någon av återvinningscentralerna Hagby eller Löt.

Storstockholms brandförsvar ger aktuella svar på hur hög risk det är att elda för tillfället. Ta hänsyn till vindriktning och väderlek för att undvika olägenhet. 

Vid eldning utomhus är det viktigt att vidta åtgärder för att en brand inte ska uppstå. En trädgårdsslang eller några hinkar med vatten kan räcka. Lämna aldrig elden utan tillsyn. Tappar du kontrollen över elden ska du larma räddningstjänsten via 112.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats