Elda utomhus

I Vallentuna kommun är det inte tillåtet att elda trädgårdsavfall inom detaljplanelagt område, om man inte sökt dispens. Förbudet beror på att röken är skadlig för människor hälsa då det bildas mycket rök med hälsofarliga partiklar. Dina grannar i närheten kan också störas av röken. Kommunen vill även främja att avfall nyttjas som resurs, antingen som material till kompost eller som biobränsle i värmeverk.

Dispenser beviljas endast undantagsvis, exempelvis för majbrasor eller där det saknas andra alternativ för att ta hand om avfallet. Ansökan om dispens måste vara väl motiverad till varför eldning är nödvändigt och andra alternativ måste vara väl utredda. Handläggningstiden är 3 veckor under förutsättning att ansökan är komplett. Eldning får inte ske förrän dispens är beviljad.

Utanför detaljplanelagt område får trädgårdsavfall i form av torra grenar, ris och kvistar eldas så länge det inte råder eldningsförbud. Ta hänsyn till vindriktning och väderlek för att undvika att grannarna störs eller att egendom riskerar att skadas. Försäkra dig om att inga igelkottar eller andra smådjur bosatt sig i högen med kvistar och löv. Det kan du göra genom att flytta något på rishögen innan du tänder.

Elda aldrig om det är torrt och råder eldningsförbud.

Observera att det aldrig är tillåtet att elda annat avfall så som möbler, plast, byggrester, rivningsmaterial eller mat och liknande. Kontakta alltid kommunen om du är osäker på vad du får elda.

Kostnadsfri hämtning av trädgårdsavfall

I ditt avfallsabonnemang ingår kostnadsfri hämtning av trädgårdsavfall två gånger per år för villor/radhus med helårsabonnemang och en gång per år för fritidshus med fritidsabonnemang. Trädgårdsavfall kan även komposteras eller lämnas på någon av återvinningscentralerna Hagby eller Löt. Har du väldigt mycket trädgårdsavfall kan du beställa hämtning med container.

Läs mer om hämtning av trädgårdsavfall i länken nedan under fliken "Hämtning av trädgårdsavfall".

 

 

Självservice

Här kan du hämta blankett för att söka dispens från eldningsförbudet. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats