Trädgårdsavfall

För småhus med eget sopabonnemang ingår hämtning av trädgårdsavfall i avgiften. Du kan beställa kostnadsfri hämtning av trädgårdsavfall två gånger per år för permanentboende och en gång per år för fritidshus enligt kommunens avfallstaxa.

Trädgårdsavfall är biologiskt nedbrytbart trädgårdsavfall som uppstår vid normalt nyttjande av trädgård vid bostadshus. Som trädgårdsavfall räknas inte avfall som uppkommer vid större anläggningsarbeten av trädgård, eller hantering av stubbar eller fällda träd. Avfall som uppstår vid fastighetsinnehavarens skötsel av flerbostadshusens grönytor ingår ej.

Kontakta vår entreprenör PreZero på 08-519 333 00 eller vallentuna.se@prezero.com för mer information.

Extra hämtning av trädgårdsavfall

Extra hämtning av trädgårdsavfall kan beställas mot en särskild avgift. Kontakta entreprenörens kundtjänst för beställning av extra hämtning av trädgårdsavfall. För stora mängder trädgårdsavfall kan man även hyra en tillfällig container.

Att tänka på vid hämtning

Hämtningsperioden för trädgårdsavfall är april-november.Trädgårdsavfallet ska ligga i komposterbara papperssäckar (max 160 l). Papperssäcken får inte heller ha inplastad insida. Godkända säckar kan köpas i handeln.Du kan lämna max 20 stycken papperssäckar per hämtning.Papperssäcken får ha maxlängden 120 cm med omkretsen 100 cm och väga max 15 kg. Säck och snöre eller liknande som används vid förslutning eller emballering skall kunna brytas ned vid kompostering.

Hämtning av trädgårdsavfall på abonnemang

Hämtning av trädgårdsavfall i 370-liters kärl är möjlig att få på abonnemang under perioden april-november. 16 hämtningar ingår under perioden. Ett abonnemang kostar 943 kronor inklusive kärlhyra och moms.

Kontakta PreZero på 08-519 333 00 eller vallentuna.se@prezero.com för mer information.

Observera att stubbar och rötter endast kan lämnas på Löt återvinningscentral.

Du kan läsa mer om vad som ingår och kostnaden för de vanliga tjänsterna i våra populärversioner av avfallstaxan.

Lämna trädgårdsavfall på återvinningscentral

Hushållen får lämna trädgårdsavfall avgiftsfritt på återvinningscentralerna i Hagby och Löt. Trädgårdsavfallet ska sorteras som återvinning till kompost eller bränsleflis.

I avdelningen för kompost kan du till exempel lämna löv, gräsklipp, rabattrens, fallfrukt, hö och halm, mindre kvistar och grenar. Som bränsleflis räknas kvistar och grenar som är större än 1 cm i diameter. Större stubbar, stockar och rötter tas endast emot på Löt återvinningscentral.

Invasiva växter

Växtrester från invasiva främmande arter ska hållas skilda från övrigt trädgårdsavfall. Små mängder invasiva växtdelar kan läggas i dubbla plastpåsar i det egna sopkärlet för restavfall, inte i trädgårdsavfallskärl. Större mängder invasiva växtdelar förpackas noga och lämnas till återvinningscentralen, på anvisad plats, i väl förslutna plastsäckar. Invasiva växter ska inte komposteras.

Du kan läsa mer om invasiva växter på SÖRAB:s webbplats.

Eldning av trädgårdsavfall

I Vallentuna kommun är det inte tillåtet att elda trädgårdsavfall inom detaljplanelagt område, om man inte sökt dispens. Förbudet beror på att röken är skadlig för människor hälsa då det bildas mycket rök med hälsofarliga partiklar. Dina grannar i närheten kan också störas av röken. Man vill även främja att avfall nyttjas som resurs, antingen som material till kompost eller som biobränsle i värmeverk.

Läs mer om vad som gäller vid eldning utomhus här.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats