Trädgårdsavfall

För småhus med eget sopabonnemang ingår hämtning av trädgårdsavfall i avgiften. Du kan beställa kostnadsfri hämtning av trädgårdsavfall två gånger per år för permanentboende och en gång per år för fritidshus enligt kommunens avfallstaxa. Du som kund behöver dock stå för kostnaden för inköp och eventuell leverans av storsäck. 

Trädgårdsavfall är biologiskt nedbrytbart trädgårdsavfall som uppstår vid normalt nyttjande av trädgård vid bostadshus. Som trädgårdsavfall räknas inte fallfrukt eller avfall som uppkommer vid större anläggningsarbeten av trädgård, eller hantering av stubbar eller fällda träd. Avfall som uppstår vid fastighetsinnehavarens skötsel av flerbostadshusens grönytor ingår ej.

Kontakta vår entreprenör PreZero på 08-519 333 00 eller vallentuna.se@prezero.com för mer information.

Trädgårdsavfall i storsäck

Löv, kvistar och vissna blommor är exempel på trädgårdsavfall. Hämtning och behandling av trädgårdsavfall i storsäck ingår i grundavgiften för småhus och fritidshus.

Så fungerar tjänsten: Storsäck för trädgårdsavfall kan beställas från PreZeros kundtjänst på tfn. 08-519 333 00 eller vallentuna.se@prezero.com
Säcken levereras inom 5 vardagar efter beställning.

När du vill att den ska hämtas bokar du hämtning genom att kontakta kundtjänst. Hämtning sker då inom 14 kalenderdagar efter bokning. Hämtning sker under perioden vecka 14-45.

Pris: Hämtning av trädgårdsavfallet sker kostnadsfritt men en avgift tas ut för inköp och leverans hem till dig. Storsäck inklusive leverans kostar 280 kr
inklusive moms.

Villkor: Säcken (volym 1 kbm) hämtas med kranbil. Avståndet mellan bilens
angöringsplats och säcken ska vara minst 2 meter och maximalt 5 meter. Fri höjd över säcken ska vara minst 5 meter. Säcken ska placeras minst 2 meter från fasad utan fönster, träd, stolpar, staket eller dylikt.

I säcken får inte lämnas: stubbar, större rötter, invasiva växter, jord, fallfrukt och plastföremål. För fallfrukt se "Fallfrukt i storsäck" i rubrik nedan.

Fallfrukt i storsäck

Fallfrukt i storsäck Hämtning av fallfrukt i storsäck kan beställas av småhus och fritidshus mot avgift. Hämtning sker under perioden september – november.

Så fungerar tjänsten: Storsäck för fallfrukt kan beställas från PreZeros kundtjänst på tfn. 08-519 333 00 eller vallentuna.se@prezero.com
Säcken levereras inom 5 vardagar efter beställning. När du vill att den ska hämtas bokar du hämtning genom att kontakta kundtjänst.

Pris: Hämtning av fallfrukt i storsäck inklusive hemleverans, hämtnings- och behandlingsavgift kostar 540 kr inklusive moms, per säck.

Villkor: Säcken (volym 1 kbm) hämtas med kranbil. Avståndet mellan bilens angöringsplats och säcken ska vara minst 2 meter och maximalt 5 meter. Fri höjd över säcken ska vara minst 5 meter. Säcken ska placeras minst 2 meter från fasad utan fönster, träd, stolpar, staket eller dylikt. Säcken får väga max 500 kg.

Av inlämnad fallfrukt gör vi biogas och biogödsel. Säcken får inte innehålla felaktigt material som till exempel kvistar, löv, pinnar, gräs eller plastföremål. För trädgårdsavfall erbjuder vi särskild hämtning.

Extra hämtning av trädgårdsavfall

Extra hämtning av trädgårdsavfall kan beställas mot en särskild avgift. Kontakta entreprenörens kundtjänst för beställning av extra hämtning av trädgårdsavfall. För stora mängder trädgårdsavfall kan man även hyra en tillfällig container.

Att tänka på vid hämtning

Hämtningsperioden för trädgårdsavfall är vecka 15 till och med vecka 45. Tjänsten hämtning av trädgårdsavfall i papperssäck har avvecklats och kan för närvarande inte beställas. Tjänsten kommer att ersättas av, i kampanjerbjudanen, hämtning av trädgårdsavfall i förslutningsbar storsäck. Tjänsten kommer erbjudas till enbostadshus från och med september 2023.

Hämtning av trädgårdsavfall på abonnemang

Hämtning av trädgårdsavfall i 370-liters kärl är möjlig att få på abonnemang från och med vecka 14 till och med vecka 44. Vecka 44 är den sista hämtningsveckan. 16 hämtningar ingår under perioden. Ett abonnemang kostar 943 kronor inklusive kärlhyra och moms.

Kontakta PreZero på 08-519 333 00 eller vallentuna.se@prezero.com för mer information.

Observera att stubbar och rötter endast kan lämnas på Löt återvinningscentral.

Du kan läsa mer om vad som ingår och kostnaden för de vanliga tjänsterna i våra populärversioner av avfallstaxan.

Lämna trädgårdsavfall på återvinningscentral

Hushållen får lämna fallfrukt och trädgårdsavfall (till exempel löv, gräsklipp, rabattrens, hö och halm, mindre kvistar och grenar) avgiftsfritt på återvinningscentralerna i Hagby, Löt och Vallentuna Returpark. Som bränsleflis räknas kvistar och grenar som är större än 1 cm i diameter. Större stubbar, stockar och rötter tas endast emot på Löt återvinningscentral.

Invasiva växter

Växtrester från invasiva främmande arter ska hållas skilda från övrigt trädgårdsavfall. Invasiva växtdelar ovan jord förpackas noga och lämnas till återvinningscentralen, på anvisad plats, i väl förslutna plastsäckar. 

SÖRAB:s återvinningscentraler som tar emot invasiva är Hagby, Smedby, Görväln och Södergarn.

Invasiva växter ska inte komposteras eller slängas i soppåsen.

Du kan läsa mer om invasiva växter på SÖRAB:s webbplats.

Eldning av trädgårdsavfall

I Vallentuna kommun är det inte tillåtet att elda trädgårdsavfall, om man inte fått dispens. Förbudet beror på att röken är skadlig för människor hälsa då det bildas mycket rök med hälsofarliga partiklar. Dina grannar i närheten kan också störas av röken. Man vill även främja att avfall nyttjas som resurs, antingen som material till kompost eller som biobränsle i värmeverk.

Läs mer om vad som gäller vid eldning utomhus här.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats