Start / Kontakt och öppettider / Inkomna frågor / Hur bekämpar kommunen halkan?

Hur snöröjer och halkbekämpar kommunen?

Vallentuna kommun har en upphandlad entreprenör som står redo att åka ut och ploga våra vägar under vintertid. Vi börjar vanligtvis snöröja då fem centimeter snö eller tre centimeter blötsnö fallit och prioriterar bussgator, centrala gator, gång- och cykelbanor, till och från skolor och vägar till vårdboendens entréer.

De större vägarna halkbekämpas med salt ned till en temperatur av minus 5 grader. När det är kallare använder vi sand. Gång och cykelvägar sandas samtidigt som de plogas, plogbilen är utrustad med plog framtill och sandbehållare baktill.

På våra stationer och perronger är det SL som ansvarar för snöröjning och sandning.

Du har ansvar för din egen tomt

Vi gör vårt yttersta för att minimera de snövallar som kan uppstå efter plogningen, men det är fastighetsägarens ansvar att skotta bort de vallar som uppkommer längs infarter och fastigheter. 

Som fastighetsägare har du också ansvar för att snöröja och sanda fram till din dörr, vid brevlådan och vid avfallskärlen.

Halkbekämpning inom två timmar

När temperaturen växlar mellan plus och minus blir halkbekämpning en större utmaning. Snön smälter och fryser sedan till is och den tidigare sandningen hamnar under den nybildade isen. Då behöver vi sanda på nytt och entreprenören ska påbörja arbetet inom två timmar från att vi har skickat in en felanmälan. Det kan dock ta ett litet tag innan de har hunnit med alla vägar. 

Om du upplever att det inte har blivit snöröjt kan du rapportera det på www.vallentuna.se/felanmalan eller ringa Kontaktcenter på telefon 08-587 850 00.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats