Start / Trafik och resor / Renhållning och snöröjning

Renhållning och snöröjning

I Vallentuna sopas vägarna två gånger per år - sand på våren och löv på hösten. 

Under perioden 15 oktober till 15 april har vi beredskap för att ploga och halkbekämpa de bil-, gång- och cykelvägar som kommunen är väghållare för.

Fastighetsägare ansvarar för snöröjning och halkbekämpning vid sin infart. Detta gäller även eventuella plogvallar. 

Det är inte tillåtet för fastighetsägare att skotta ut eller lägga upp snö från privatmark på kommunala gator eller kommunal mark.

Resa vid kraftigt snöfall och halka

Här hittar du viktig information och tips om du måste ut och resa även om det det är kraftigt snöfall eller halka.

Resa vid kraftigt snöfall och halka

En snöig väg i Brottby

Frågor och svar om renhållning, klotter och snöröjning

När sopas gatorna?

Sopningen av sand påbörjas vanligtvis runt sista veckan i mars/första veckan i april. Målsättningen är att all sand ska vara borta första veckan i maj. 

När kommer plogbilen?

Under perioden 15 oktober till 15 april har vi beredskap för att ploga och halkbekämpa de bil-, gång- och cykelvägar som kommunen är väghållare för. De insatser som görs bestäms av vädret och prognoser från vår vädertjänst.

Vi börjar vanligtvis snöröja då fem centimeter snö eller tre centimeter blötsnö fallit. Snöröjningen ska vara klar inom tio timmar efter att vi ryckt ut. Vid långa ihållande snöfall kommer det att ta längre tid innan allt är klart.

Vägarna plogas i följande prioritetsordning: gång- och cykelvägar (högsta prioritet har cykelvägen längs Stockholmsvägen från Vallentuna centrum till Täbygränsen), bussgator och parkeringar, sedan plogas större vägar och sist mindre vägar. I samband med plogningen sandas även gator och vägar.

Svevia är den upphandlade entreprenören för centrala Vallentuna. I övriga kommundelar är det mindre entreprenörer/boende som har hand om snöröjningen. 

På Trafikverkets webbplats kan du läsa mer om vinterväghållning och halkbekämpning av det statliga vägnätet. Här hittar du också plogbilskartor för hela Sverige. 

Läs mer på Trafikverkets webbplats

Hur halkbekämpas vägarna?

De större vägarna halkbekämpas med salt ned till en temperatur av minus 5 grader. När det är kallare använder vi sand. På övriga vägar och på gång- och cykelvägar använder vi sand.

Hur vinterunderhålls gång- och cykelvägar?

Vallentunas gång- och cykelvägar snöröjs enligt så kallat prioritet 1 utförande, vilket innebär att de snöröjs och sandas först av alla de vägar som snöröjs inom kommunen. 

Försöksperioden med saltsopning på gång- och cykelvägen mot Stockholm är avslutad och återgår till prioritet 1 utförande. 

Hur snöröjs och halkbekämpas Vallentuna centrum?

Under vintertid, perioden 15 oktober -15 april, finns det beredskap för snöröjning av torget och de allmänna ytorna i Vallentuna centrum. Snöröjningen påbörjas när det har fallit 4-6 cm snö, beroende på vilken typ av snö som faller; torrsnö eller blötsnö. Alla ytor ses över för att kontrollera behovet av snöröjning samt sandning för att förekomma olyckor. Detta görs även på kvällar och helger.

Vilket ansvar har jag som fastighetsägare?

Fastighetsägare ansvarar för snöröjning och halkbekämpning vid sin infart.

Papperskorgar och skräp

Kommunen ansvarar för renhållningen på alla allmänna platser och gator. Du som är enskild fastighetsägare ansvarar för din mark samt gångbanan utanför.

Hur anmäler jag klotter och skadegörelse?

Kommunen samverkar aktivt med polisen och för att komma till rätta med klotter och annan skadegörelse. Den som har klottrat eller förstört något får alltid själv stå för kostnaderna för sanering eller reparation av det som skadats.

Målet är att klotter på kommunal egendom ska vara sanerat inom två arbetsdagar efter att det rapporterats. Klotter av rasistisk karaktär ska vara sanerat inom en arbetsdag. Allt upptäckt klotter dokumenteras och polisanmäls innan det saneras.

Om någon annan än kommunen äger det som är nedklottrat får ägaren information om att klottret bör tas bort.

Om du upptäcker klotter, en dumpningsplats, en skrotbil eller en allmänt nedskräpad miljö i Vallentuna kommun, kan du enkelt rapportera det till kommunen med hjälp av vår app för felanmälan. Via appen kan du rapportera in klotter eller nedskräpning genom att fotografera med din mobil och skicka in bilden till kommunen. 

Länk till Vallentuna kommuns webbtjänst för felanmälan av utemiljöer 

 

Felanmälan utemiljöer

Här kan du enkelt felanmäla till exempel klotter, nedskräpning, fulla papperskorgar, trasig belysning eller hål i asfalten. 

Tjänsten för felanmälan finns även att ladda ner som app för telefonen (sök på Vallentuna kommun felanmälan).

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats