Start / Kommun och politik / Politik och demokrati / Synpunkter och felanmälan

Synpunkter och felanmälan

Här kan du både anmäla fel och lämna synpunkter på hur vi kan göra Vallentuna bättre. Du kan också se vad som redan kommit in till oss och önska återkoppling på det.

Vi tar gärna emot synpunkter på kommunens tjänster och service. Vi jobbar efter tydliga rutiner när vi tar hand om vår kommun men kan inte vara överallt och behöver din hjälp för att bra ska bli bättre.

El-anläggningar / strömavbrott

Ellevio

Tfn 020-44 11 00 (dygnet runt)
www.ellevio.se

Fjärrvärme

E.ON Värme Sverige AB

Privatkunder, tfn: 020-88 00 22
Felanmälan dygnet runt, tfn: 020-88 00 22
Företagskunder, tfn 020-255 550, måndag-fredag kl. 08-16.30
Box 157, 177 23 Jakobsberg

Fritid och kultur

Använd vårt webbformulär nedan eller installera mobil-appen Vallentuna kommun felanmälan.

Webbformulär för felanmälan och synpunkter

Förskola och skola

Använd vårt webbformulär nedan. 

Webbformulär för felanmälan och synpunkter på en kommunal förskola eller skola

Kollektivtrafiken

Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting ansvarar för kollektivtrafiken i länet och nuvarande entreprenör är Arriva.

Kommunens representanter har regelbunden kontakt med landstinget för att säkerställa en väl fungerande kollektivtrafik på kort- och lång sikt.

Har du synpunkter på busstrafiken eller ersättningstrafiken för Roslagsbanan, kontakta alltid SL:s kundtjänst. SL registrerar och diarieför alla ärenden de får in och skickar de vidare till Arriva för åtgärd. Se telefonnummer och länk till webbformulär nedan.

Om du har synpunkter som kommunen bör känna till för att kunna föra en dialog med SL, så kan du även skicka dem via länk till kommunens formulär nedan. Men glöm inte att du också ska kontakta SL:s kundtjänst.

SL:s kundtjänst

Skicka alltid dina synpunkter till SL:s kundtjänst då de registrerar och åtgärdnar felaktigheter:

Telefon: 08-600 10 00

Till formuläret för felanmälan till SL:s kundtjänst

Kommunens fastigheter

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Fastighetsservice
Felanmälan Tufa
Felanmälan Tufa tfn: 08-587 850 96
Telefonen är bemannad vardagar kl. 08.00-10.00.
Övrig tid telefonsvarare som lyssnas av löpande under dagen.
E-post: tufa@vallentuna.se
Inloggning för verksamheter i kommunens lokaler: Weblord

Akuta fel av brådskande karaktär
Felanmälan tfn: 08-587 850 96
Joursökaren tfn: 0746-26 82 96
(från internt nummer slå *# före ditt eget nummer)
Måndag-torsdag kl. 07.00-16.00 samt fredag samt
dag före helgdag kl. 07.00-16.00

Akuta fel och brister på helger, kvällar och nätter
Sök servicetekniker via SOS Alarm Fastighetsjour tfn: 08-454 24 19

Omsorg och hjälp

Använd vårt webbformulär nedan. Välj om du vill få återkoppling och i så fall på vilket sätt. Om du väljer att inte få någon återkoppling kan vi inte kontakta dig och ställa eventuella följdfrågor. Du får också en bekräftelse att anmälan kommit in.

Webbformulär för felanmälan och synpunkter

Sophämtning

Ragn-Sells Kommunpartner AB

Ragn-Sells Kommunpartner kundtjänst, 
öppet måndag-fredag kl. 08.00-16.00.
Telefon: 010-723 23 23 
E-post: vallentuna@ragnsells.com

Utemiljöer

Felanmälan av till exempel klotter, nedskräpning, nedfallna träd, fulla papperskorgar, trasig belysning eller hål i asfalten. 

Tjänsten för felanmälan finns även att ladda ner som app för telefonen (sök på Vallentuna kommun felanmälan).

Felanmälan utemiljöer

 

Vatten och avlopp

Roslagsvatten AB

Tfn: 08-540 835 00
Måndag-fredag kl. 08.00-17.00, sommartid kl. 08.00-16.00
Övrig tid: 08-767 84 50

Återvinningsstationer

Har du synpunkter på överfulla behållare eller vill anmäla nedskräpning på en återvinningsstation, kontakta Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. 

Kommunen ansvarar inte för tömning av containrar eller städning av återvinningsstationerna.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB

Telefon: 0200-88 03 11 (telefontid mån-fre kl 8-20, helger kl 10-16)

E-post: vallentuna@ftiab.se

Rapportera synpunkter på Förpacknings- och Tidningsinsamlingens webbplats

Övrigt

Använd vårt webbformulär nedan eller installera mobil-appen Vallentuna kommun felanmälan.

Webbformulär för felanmälan och synpunkter

010–723 23 23.

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats