Start / Kommun och politik / Politik och demokrati / Synpunkter och felanmälan

Synpunkter och felanmälan

Här kan du både anmäla fel och lämna synpunkter på hur vi kan göra Vallentuna bättre. Du kan också se vad som redan kommit in till oss och önska återkoppling på det.

Kommunens verksamheter och utemiljöer

Här kan du felanmäla något i kommunens utemiljöer eller lämna synpunkt på kommunens verksamheter. Tänk på att inte lämna personuppgifter eller uppgifter som kan innebära sekretess i beskrivningsfältet.

Till webbtjänsten för felanmälan och lämna synpunkter

Du kan också ladda ner appen i appstore eller Google Play om du hellre använder mobilen. Sök på Felanmälan utemiljöer.

Mutor, bedrägeri, stöld eller andra oegentligheter

Det är viktigt för oss att få information om det finns misstankar om oegentligheter i våra verksamheter. Det kan exempelvis handla om mutor, jäv, korruption, bedrägeri, stöld eller andra situationer där någon exempelvis får privat vinning av sin egen tjänsteutövning. Om du misstänker att det förekommer oegentligheter inom Vallentuna kommun så kan du kontakta kommunens kontaktcenter. Det går bra att besöka eller mejla oss, om du vill vara anonym kan du skicka ett anonymt brev. I det fall du anger kontaktuppgifter så kommer Vallentuna kommun att behandla de personuppgifter som lämnas i anmälan samt ytterligare personuppgifter som eventuellt hämtas in för att utreda händelser som beskrivits i anmälan. Personuppgifterna kan exempelvis bestå av namn, e-postadress, telefonnummer och befattning.

Är du anställd på Vallentuna kommun kan du istället rapportera oegentligheter, tjänstefel eller grövre avvikelser via en intern visselblåsarfunktion som du hittar på intranätet.

Kommunens fastigheter

Tfn: 08-587 850 96.
Måndag-torsdag kl. 08-16 samt fredag kl. 08-14 (lunchstängt kl. 12-13). Övrig tid telefonsvarare som lyssnas av löpande under dagen.

E-post: tufa-felanmalan@vallentuna.se

Inloggning för verksamheter/hyresgäster

Jourtid

Vid akuta fel och brister utanför ordinarie arbetstid kan du söka servicetekniker via SOS Alarm Fastighetsjour tfn: 08-454 24 19.

Kontaktperson

Övriga frågor, till exempel underhåll, verksamhetsanpassningar och kundträffar kontaktar du ansvarig förvaltare via kommunens kontaktcenter tfn: 08-587 850 00.

El-anläggningar / strömavbrott

Ellevio

Kundservice tfn: 0771-53 53 00 helgfria vardagar kl. 08-17.

Felanmälan och strömavbrott tfn: 020-44 11 00 (dygnet runt).

OBS! Felanmälan av belysning görs via Felanmälan kommunens verksamheter och utemiljöer ovan.


www.ellevio.se

Fjärrvärme

E.ON Värme Sverige AB

Felanmälan tfn: 0771-88 00 22 (dygnet runt).

www.eon.se

Kollektivtrafiken

SL kundservice

Tfn: 08-600 10 00 (dygnet runt).

Till formuläret för felanmälan till SL:s kundtjänst

www.sl.se

Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting ansvarar för kollektivtrafiken i länet och nuvarande entreprenör är Arriva.

Kommunens representanter har regelbunden kontakt med landstinget för att säkerställa en väl fungerande kollektivtrafik på kort och lång sikt.

Om du har synpunkter som kommunen bör känna till för att kunna föra en dialog med SL, kan du skicka dem via kommunens formulär i sidfoten. 

Sophämtning/slamtömning

Ragn-Sells Kommunpartner AB

Kundtjänst hushållsavfall /slamtömning med mera
Tfn: 010-723 23 23 måndag–fredag: kl. 07-16.

Jourtelefon slamtömning (övrig tid) 08-795 45 00.

E-post: vallentuna@ragnsells.com

www.kommunpartner.se

 
 

Vatten och avlopp

Roslagsvatten AB

Tfn: 08-540 835 00 måndag-fredag kl. 08-17, sommartid kl. 08-16.

Jourtfn: 08-767 84 50.

www.roslagsvatten.se

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats