Start / Kommun och politik / Politik och demokrati / Synpunkter och felanmälan

Synpunkter och felanmälan

Här kan du både anmäla fel och lämna synpunkter på hur vi kan göra Vallentuna bättre. Du kan också se vad som redan kommit in till oss och önska återkoppling på det.

Kommunens verksamheter och utemiljöer

Här kan du felanmäla något i kommunens utemiljöer eller lämna synpunkt på kommunens verksamheter. Tänk på att inte lämna personuppgifter eller uppgifter som kan innebära sekretess i beskrivningsfältet.

Till webbtjänsten för felanmälan och lämna synpunkter

Du kan också ladda ner appen i appstore eller Google Play om du hellre använder mobilen. Sök på Felanmälan utemiljöer.

Mutor, bedrägeri, stöld eller andra oegentligheter

Det är viktigt för oss att få information om det finns misstankar om oegentligheter i våra verksamheter. Du som är anställd, volontär, praktikant eller har avslutat din tjänst på Vallentuna kommun kan anmäla uppgifter om mutor, jäv, korruption, bedrägeri, stöld eller andra situationer där någon exempelvis får privat vinning av sin egen tjänsteutövning.
Här hittar du formuläret för anmälan som kan användas för att rapportera direkt, boka ett fysiskt möte eller telefonsamtal:

Anmälan om oegentligheter, visselblåsarfunktion

Är du anställd på Vallentuna kommun kan du istället rapportera oegentligheter, tjänstefel eller grövre avvikelser via en intern visselblåsarfunktion som du hittar på intranätet.

Hyresgäst i kommunens fastigheter

För att vi snabbt och enkelt ska kunna hantera era ärenden önskar vi att ni anmäler fel i vår webbaserade felanmälan.

Om ni saknar inloggningsuppgifter är ni välkomna att kontakta Kontaktcenter på telefon 08-587 850 00 eller via e-post kommun@vallentuna.se.

För att lägga en felanmälan, tryck på felanmälan/arbetsorder. För att se gamla ärenden, tryck historik.

Jourtid

Vid akuta fel och brister utanför ordinarie arbetstid kan du söka servicetekniker via SOS Alarm Fastighetsjour telefon: 08-454 24 19.

Kontaktperson

Övriga frågor, till exempel underhåll, verksamhetsanpassningar och kundträffar kontaktar du ansvarig förvaltare via kommunens kontaktcenter telefon: 08-587 850 00.

Kommunens verksamheter och utemiljöer

Om du upptäcker fel i kommunens verksamheter och utemiljöer kan du felanmäla dem här.

Hyresgäst i kommunens bostäder

För att kunna erbjuda trygga och säkra bostäder och utemiljöer är en av förutsättningarna att vi snabbt får kännedom om din upplevelse och uppkomna fel. Beskriv ärendet så noggrant som möjligt och bifoga gärna en bild.

Kontaktcenter

Telefon: 08-587 850 00
E-post: hyresgast@vallentuna.se (akuta ärenden behöver ringas in) När du skickar e-post, tänk på att uppge telefonnummer, adress och beskriv ärendet så noggrant som möjligt.

Jourtid

Vid akuta fel och brister - utanför ordinarie arbetstid kan ni kontakta Sos Alarm fastighetsjour på telefon 08-454 24 19.

Kommunens verksamheter och utemiljöer

Om du upptäcker fel i kommunens verksamheter och utemiljöer kan du felanmäla dem här.

 

El-anläggningar / strömavbrott

Ellevio

Kundservice telefon: 0771-53 53 00 helgfria vardagar kl. 08-17.

Felanmälan och strömavbrott telefon: 020-44 11 00 (dygnet runt).

OBS! Felanmälan av belysning görs via Felanmälan kommunens verksamheter och utemiljöer ovan.

www.ellevio.se

Fjärrvärme

E.ON Värme Sverige AB

Felanmälan telefon: 0771-88 00 22 (dygnet runt).

www.eon.se

Kollektivtrafiken

SL kundservice

Telefon: 08-600 10 00 (dygnet runt).

Till formuläret för felanmälan till SL:s kundtjänst

www.sl.se

Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting ansvarar för kollektivtrafiken i länet och nuvarande entreprenör är Arriva.

Kommunens representanter har regelbunden kontakt med landstinget för att säkerställa en väl fungerande kollektivtrafik på kort och lång sikt.

Om du har synpunkter som kommunen bör känna till för att kunna föra en dialog med SL, kan du skicka dem via kommunens formulär i sidfoten. 

Sophämtning/slamtömning

PreZero Recycling AB

Sköter hämtningen av hushållssopor, trädgårdsavfall och latrin.

Kundtjänst når du kl. 08-16 på tfn 08-519 333 00 (talsvar, tryck 3 för Vallentuna)

E-post: vallentuna.se@prezero.com

Recover Industriservice AB

Hämtar slam, fett från fettavskiljare och pumpbart matavfall.

Kundtjänst når du kl. 08-16 på tfn 010-143 00 62

E-post: vallentuna@recover.se

 

Vatten och avlopp

Roslagsvatten AB

Telefon: 08-540 835 00

www.roslagsvatten.se

Miljöskador/utsläpp

Digitalt och efter kontorstid: felanmälan utemiljö
Kontaktcenter: 08-58785000
Efter kontorstid: Ring 112

Akut: Om problemet är akut kontakta alltid Räddningstjänsten på 112. Räddningstjänsten tar sedan direkt vidare kontakt med tjänsteman i beredskap (TiB) inom Vallentuna kommun.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats