Start / Kommun och politik / Politik och demokrati / Synpunkter och felanmälan

Synpunkter och felanmälan

Hur kan vi göra Vallentuna bättre? På den här sidan hittar du journummer samt information om hur du kan anmäla fel och lämna synpunkter till de företag som ansvarar för att förse Vallentunas invånare med el, vatten, avlopp, värme, sophämtning, slamtömning och kollektivtrafik. Du har även möjlighet att skicka in synpunkter och rapportera fel som gäller våra kommunala verksamheter och utemiljöer.

Vi vill betona att meddelanden om synpunkter inte alltid leder till omedelbara åtgärder. Det är likväl fortsatt viktigt för oss att höra dina och andras åsikter, även om en direkt lösning inte alltid är möjlig.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre!

Hitta journummer, lämna synpunkter eller gör en felanmälan

El-anläggningar/strömavbrott

Ellevio

Det är företaget Ellevio som äger och ansvarar för elnätet i Vallentuna.

Kundservice telefon: 0771-53 53 00, helgfria vardagar kl. 08-17.

Felanmälan och strömavbrott telefon: 020-44 11 00 (dygnet runt).

Webbplats: www.ellevio.se

Fjärrvärme

E.ON Värme Sverige AB

I Vallentuna har E.ON Värme Sverige AB hand om fjärrvärmenätet.

Felanmälan telefon: 0771-88 00 22 (dygnet runt).

Webbplats: www.eon.se

Kollektivtrafiken

SL

Trafikförvaltningen i Region Stockholm ansvarar för kollektivtrafiken i länet och nuvarande entreprenör är Transdev.

Telefon: 08-600 10 00 (dygnet runt).

Till formuläret för felanmälan till SL:s kundtjänst

Webbplats: www.sl.se

Kommunens representanter har regelbunden kontakt med landstinget för att säkerställa en väl fungerande kollektivtrafik på kort och lång sikt.

Sophämtning/slamtömning

PreZero Recycling AB

PreZero Recycling AB Sköter hämtningen av hushållssopor, trädgårdsavfall och latrin.

Kundtjänst når du kl. 08-16 på telefon: 08-519 333 00 (talsvar, tryck 3 för Vallentuna).

E-post: vallentuna.se@prezero.com

Recover Industriservice AB

Recover Industriservice AB hämtar slam, fett från fettavskiljare och pumpbart matavfall.

Kundtjänst når du kl. 08-16 på tlefon: 010-143 00 62.

E-post: vallentuna@recover.se

Vatten och avlopp

Roslagsvatten AB

Roslagsvatten AB ansvarar för Vallentuna kommuns vatten och avlopp.

Telefon: 08-540 835 00

Webbplats: www.roslagsvatten.se

Miljöskador/utsläpp

Akut

Om problemet är akut kontakta alltid Räddningstjänsten på 112. Räddningstjänsten tar sedan direkt vidare kontakt med tjänsteman i beredskap (TiB) inom Vallentuna kommun.

Mindre akut

Har du frågor eller vill anmäla ett fel som inte är akut kan du höra av dig till Kontaktcenter: 08-587 850 00. Du kan även göra en felanmälan via vår e-tjänst för synpunkter och felanmälan.

 

Du som hyr en bostad eller fastighet av kommunen

Anmäl fel - Hyresgäst i kommunens fastigheter

Är du hyresgäst i någon av kommunens fastigheter anmäler du fel genom Weblord - vår webbaserade felanmälan.

Om du saknar inloggningsuppgifter till Weblord är du välkommen att kontakta Kontaktcenter på telefon 08-587 850 00 eller via e-post kommun@vallentuna.se.

För att lägga en felanmälan, tryck på felanmälan/arbetsorder. För att se gamla ärenden, tryck historik.

Anmäl fel - Hyresgäst i kommunens bostäder

För att kunna erbjuda trygga och säkra bostäder och utemiljöer är en av förutsättningarna att vi snabbt får kännedom om din upplevelse och uppkomna fel.

Beskriv ärendet så noggrant som möjligt och mejla gärna en bild till kommun@vallentuna.se.

När du skickar e-post, tänk på att uppge telefonnummer, adress och beskriv ärendet så noggrant som möjligt.

Är ärendet akut hör du av dig till vårt Kontaktcenter. Ring: 08-587 850 00.

Journummer

Vid akuta fel och brister utanför ordinarie arbetstid kan du kontakta SOS Alarm Fastighetsjour telefon: 08-454 24 19.

Kontaktperson

För övriga frågor, till exempel underhåll, verksamhetsanpassningar och kundträffar kontaktar du ansvarig förvaltare via kommunens kontaktcenter telefon: 08-587 850 00.

SOS-alarm, brott eller ordningsstörningar

Vill du tipsa polis om brott eller ordningsstörningar?

Webbplats: Tipsa polisen via polisen.se

Ring 112 om du behöver skydd och stöd omedelbart.
Ring 114 14 om det är mindre akut och du vill prata med polis.

Mutor, bedrägeri, stöld eller andra oegentligheter 

Det är viktigt för oss att få information om det finns misstankar om oegentligheter i våra verksamheter. Du som är anställd, volontär, praktikant eller har avslutat din tjänst på Vallentuna kommun kan anmäla uppgifter om mutor, jäv, korruption, bedrägeri, stöld eller andra situationer där någon exempelvis får privat vinning av sin egen tjänsteutövning.
Här hittar du formuläret för anmälan som kan användas för att rapportera direkt, boka ett fysiskt möte eller telefonsamtal:

Anmälan om oegentligheter, visselblåsarfunktion

Är du anställd på Vallentuna kommun kan du istället rapportera oegentligheter, tjänstefel eller grövre avvikelser via en intern visselblåsarfunktion som du hittar på intranätet.

Kommunens verksamheter och utemiljöer

Vi är tacksamma om du delar med dig av synpunkter eller fel som rör våra kommunala verksamheter. I vår e-tjänst för synpunkter och felanmälan kan du bland annat rapportera in trasig belysning, riskträd, felparkeringar, synpunkter om en skola, förskola, särskilt boende eller annan kommunal verksamhet. Du kan också se vad som redan kommit in till oss och önska återkoppling på det. 

E-tjänst för synpunkter och felanmälan

Synpunkter och felanmälan - Vallentuna kommun

Här kan du anmäla fel och lämna synpunkter på hur vi på Vallentuna kommun kan bli bättre. Du kan rapportera allt från trasig belysning, riskträd eller felparkeringar till synpunkter om en skola, särskilt boende eller annan kommunal verksamhet.

Du kan ladda ner appen i App Store eller Google Play om du hellre använder mobilen. Sök på "Vallentuna felanmälan".

Gör felanmälan eller lämna synpunkt

Kontaktcenters informationsdisk
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats