Prövning

Vad är en prövning?

En prövning är en bedömning av en persons kunskaper i förhållande till de betygskriterier som finns i kursplaner eller ämnesplaner. Efter genomförd prövning får du ett betyg i den specifika kursen eller ämnet. Prövningen omfattar alltid en hel kurs/ämne, och du ansvarar själv för att ha tillräckliga kunskaper vid prövningstillfället. 

Prövningstillfällen på Vallentuna gymnasium

Vallentuna gymnasium erbjuder prövningstillfällen under höst- och vårterminen. Ansökningstider publiceras på hemsidan, och du ansvarar själv för att söka i god tid innan prövning sker. Läraren behöver en viss tid på sig för att organisera prövningen. Vill du göra fler prövningar behövs en ny anmälan för varje ämne/kurs. Efter genomförd prövning sätts betyg baserat på dina kunskaper vid prövningstillfället.

Prövning Vallentuna gymnasium

För elever i gymnasieskolan

Elever som är inskrivna på ett gymnasium ska genomföra prövning på den skola de är inskrivna. Du har rätt att genomgå prövning i alla kurser, grundskoleämnen och gymnasiearbetet som ingår i din individuella studieplan om:

• Du inte tidigare har fått betyg i kursen, grundskoleämnet eller i gymnasiearbetet, eller
• Du har fått betyget F
Avgift för prövning tas inte ut om du har fått betyget F eller om du inte har fått betyg på grund av frånvaro (streck).

För den som inte är elev i gymnasieskolan men önskar göra prövning på Vallentuna gymnasium

Om du inte är inskriven på en gymnasieskola men du vill ha betyg därifrån, har du rätt att genomgå prövning i alla kurser som ingår i ett nationellt program, utom de kurser som bara får anordnas på vissa utbildningar. Denna rätt gäller även gymnasiearbetet. Prövningen kan endast genomföras vid en skolenhet som erbjuder den aktuella kursen eller, när det gäller gymnasiearbetet, utbildning inom det kunskapsområde som gymnasiearbetet avser.

Undantag:

• Om du är över 20 år ska du vända dig till komvux.
• Om Vallentuna gymnasium inte erbjuder den kurs/ämne/gymnasiearbete som den du vill genomföra prövning i, behöver du vända dig till en annan skola.

Avgift

För dig som gått ut gymnasiet eller som inte är inskriven på en gymnasieskola är avgiften för prövning 500 kronor per kurs. Fakturering sker efter genomförd prövning. 1¬–3 §§ förordning (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats