Organisation

Vallentuna gymnasiums ledningsgrupp består av rektor och biträdande rektorer.

Skolans ledningsgrupp har det övergripande ansvaret att sätta mål för verksamheten. De planerar verksamheten för att skapa goda förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling och för medarbetarnas möjligheter att utföra ett gott pedagogiskt arbete.

Vallentuna kommun är genom utbildningsnämnden huvudman för Vallentuna gymnasium. Nämndordförande är Ylva Mozis.

Utbildningsnämndens beslut verkställs genom barn- och ungdomsförvaltningen med förvaltningschef Susanna Falk i spetsen.

Rektor

Johan Klintberg

E-post
johan.klintberg@vallentuna.se

Telefon
08-587 855 01

Biträdande rektor

Cecilia Berg

E-post
cecilia.berg@vallentuna.se

Telefon
08-587 855 06

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats