Barn och fritidsprogrammet- Personlig tränare

  • Inriktning Fritid och hälsa - licensierad Personlig tränare, lärling

Barn- och fritidsprogrammet ger dig kompetens att arbeta med människor. Som elev får du lära dig att arbeta med och möta barn, ungdomar och vuxna samt ge dem förutsättningar att utvecklas i sina liv. Utbildningen riktar sig till dig som vill jobba som barnskötare, elevassistent eller personal inom fritids- och idrottsanläggningar. Du har även möjlighet att bredda din kompetens och välja kurser som gör dig högskolebehörighet.

Barn- och fritidsprogrammet- Personlig tränare

Din utbildning

Mer än hälften av dina studier genomförs som lärling på en APL-plats. Det innebär att du kommer nära den verksamhet som du själv vill arbeta inom efter avslutad utbildning. Efter en kortare introduktionsperiod på skolan har du praktik två dagar i veckan vilket börjar redan under din första termin. Under årskurs 1 läser du ämnen inom bland annat kommunikation, lärande och ledarskap förlagda på din arbetsplatsförlagda del av utbildningen.

I årskurs 2 fortsätter du att genomföra APL ute i en verksamhet två dagar i veckan. Under ditt andra år ligger stort fokus på att du som elev ska få med dig de kunskaper som krävs för yrkesutgången Personlig tränare. Du fördjupar i årskurs 2 dina kunskaper inom vald verksamhet och läser även dina sista gymnasiegemensamma ämnen.

I årskurs 3 utgörs nästan hela din utbildning av karaktärsämneskurser och individuella val. Din utbildning görs då till större delen ute på din arbetsplats och du avslutar din utbildning med att göra ditt gymnasiearbete.

Din framtid

Utbildningen förbereder dig i första hand för ett yrke som Personlig tränare och Performance coach men du kommer även att ha mycket kunskaper med dig för att även kunna arbeta inom förskola och skola på fritids- och idrottsanläggningar. Kommunikation och samarbete är kompetenser som du får möjlighet att utveckla under din utbildning för att möta arbetsgivares önskemål och behov. Med en yrkesexamen från Barn- och fritidsprogrammet har du goda förutsättningar att få anställning direkt efter examen. Många av Vallentuna gymnasiums elever har genom åren fått arbete på sin praktikplats efter avslutade studier. Du får alltså unika chanser att knyta kontakter som du kan behöva i framtiden.

Poängplan Barn- och fritidsprogrammet- Personlig tränare

Årskurs 1

Gymnasiegemensamma ämnen
Svenska 1 100
Engelska 5 100
Matematik 1a 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 50

Programgemensamma karaktärsämnen
Kommunikation 100
Lärande och utveckling 100
Människors miljöer 100
Pedagogiskt ledarskap 100

Totalt: 800 poäng (Åk 1-3 totalt 2700 poäng)

Årskurs 2

Gymnasiegemensamma ämnen
Svenska 2 100
Engelska 6 100
Samhällskunskap 1a 50
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Idrott och hälsa 1 50

Programgemensamma karaktärsämnen
Hälsopedagogik 100

Inriktningsämnen
Fritids- och friskvårdsverksamheter, 100
Fritids- och idrottskunskap, 100

Programfördjupning
Träningslära 1, 100
Individuellt val 100

Totalt: 900 poäng (Åk 1-3 totalt 2700 poäng)

Årskurs 3

Gymnasiegemensamma ämnen
Svenska 3 100

Programgemensamma karaktärsämnen
Samhällskunskap 1a2 50
Naturkunskap 1a2 50

Inriktningsämnen
Fritids- och friskvårdsverksamheter 100

Programfördjupning
Träningslära 2 100
Aktivitetsledarskap 100
Kost och hälsa 100
Mental träning 100
Grundläggande vård och omsorg 100
Individuellt val 100
Gymnasiearbete 100

Totalt: 1000 poäng (Åk 1-3 totalt 2700 poäng)

Utbildningens innehåll

Anatomi

Här lär vi oss grunderna om hur människan är uppbyggd. Skelett, leder, nervsystem och muskulatur. Vi introducerar det medicinska språket och lär oss allt på svenska och latin. Humananatomin är grunden för denna utbildning.

Biomekanik

Inom biomekanik lär vi oss hur olika fundamentala krafter påverkar människan, både i statiska och dynamiska förlopp. Vi kan med biomekaniska hjälper lära oss analysera en människas rörelser och förändra olika övningar för att förbättra klientens förutsättningar att lyckas. Hävarm, tyngdpunkt och moment är tre stora delar inom den praktiska biomekaniken!

Fysiologi

Här lär vi oss hur våra olika system i kroppen fungerar. Från cellnivå till att praktisk lyfta en vikt eller förflytta oss. Stort fokus på hjärta, lungor, blodomlopp, hormoner, matspjälkning, energiutvinning och återhämtning.

Träningslära

Träningsläran är ett brett ämne i denna utbildning. Främst fokuserar vi på vad träning kan göra med kroppen, hur träning kan utföras på olika sätt samt vilka träningsprinciper som är mest relevanta just nu.

Rörlighet

Vad är skillnaden på flexibilitet och mobilitet? Lär dig grunderna inom rörlighetsträning och vad denna typ av träning kan göra med människokroppen. Vi bygger upp en gedigen övningsbank och framförallt lär vi oss varför vi skall använda en viss övning och när den skall användas.

Styrka

Styrka delar vi in i sju olika grundrörelser. Här fokuserar vi på tekniskt utförande i ett visst antal styrkeövningar i enlighet med grundrörelserna. Det är viktigt att veta för- och nackdelar med respektive övning, för att veta när den bäst bör appliceras på den som tränar – det lär vi oss under denna del! Stort praktiskt fokus under dessa dagar.

Uthållighet

Uthållighetsträning är för många människor väldigt lättillgängligt, men är det rimligt för alla att snöra på sig skorna och gå ut och spinga 7 km? Hur stor belastning är det egentligen på kroppen när man springer? Kanske är det bättre att träna i intervallform än att cykla längre distanser? Vad bränner mest fett? I denna del av utbildningen tar vi reda på allt om uthållighetsträning och kondition.

Snabbhet och explosivitet

Alla vill väl vara snabba och explosiva? Snabbhetsträning är något som dom flesta människor behöver, men kanske sällan tränar på. Vi ska lära oss förstå vad snabbhet och explosivitet innebär, både teoretiskt och praktisk.

Koordination och balans

Detta är en fysiologisk grundegenskap hos människan som främst kommer på tal när man saknar den. Vi ska lära oss mer om detta och vikten av att kunna kontrollera och äga sina rörelser.

Idrottsmedicin

Vardagssmärta är väldigt vanligt i dagens samhälle. Var och varannan människa som vi möter har lite ont i nacken, känner sig lite trött i ländryggen, har muskelknutar mellan skulderbladen eller kanske nyligen fått diskbråck. Artros blir också allt vanligare, kan vi förebygga så vi slipper utveckla artros? Inom idrottsmedicin så lär vi oss vad dessa olika strukturella och funktionella diagnoser innebär och hur vi kan träna människor som lider av olika smärtor. Träning är oftast den bästa medicinen!

Testmetodik

Det är alltid bra att testa vilken kapacitet vi har, för att kunna mäta våra resultat. I ämnet testmetodik lär vi oss enkla och reproducerbara test som dom flesta klienterna klarar av att utföra. Det är också viktigt att veta hur man för statistik och vilka värden som är rimliga och värdefulla riktvärden – det lär vi oss under dessa dagar.

Programdesign

Att planera sin eller klientens träning är kanske den viktigaste nyckeln för framgång. Det är programmeringen som är själva strukturen i träningen och upplägget. Ingen programdesign = inga märkvärdiga resultat. Här lär vi oss termer som reps, set, volym, vila, tempo, intensitet men också superset, dropset och pyramid t ex. Viktig del för framgång! Delar va detta ämne berör också hur vi för anteckningar och statistik över klientens träning.

Idrottsnutrition

"Äta, träna och sova" är ett citat inom träningsvärlden. Prestationsinriktad idrottsnutrition innebär enkelt: vad, hur mycket och när ska jag äta för att prestera mot mitt mål? Är det viktigt med vitaminer och är kosttillskott nödvändigt? Här får vi lära oss allt om idrottsnutrition.

Gymnastik

Gymnastik är en mäktig sport som kräver enormt tränade atleter och är även en olympisk sport. Inom gymnastiken finns det grundpositioner och övningar som är mycket relevanta för människan, framförallt om du vill kunna förflytta din kropp på ett effektivt sätt. Därför får gymnastik en egen inriktning under vår grundutbildning.

Duo, Small Group Training, Gruppträning och Lagsporter

Det har blivit allt vanligare att människor tränare i mindre grupper. Det är speciellt att träna/instruera en grupp med fler individer att coacha och ta hänsyn till samtidigt. Att programmera och instruera ett lag med 20 olika individer, där var och en har olika förutsättningar, är en uppgift som medför en del utmaningar. Det skall vi förbereda dig för!

Coaching och kommunikation

Att sätta relevanta mål låter enkelt, men kan vara ganska avancerat. Ännu mer avancerat är det att få klienten att ändra ett beteende för att kunna uppnå det uppsatta målet. Det gäller att kommunicera på ett effektivt sätt så uppgiften och det långsiktiga målet alltid känns nåbart men ändå är utvecklande. Coaching och kommunikation är både teoretiskt och praktiskt. Viss kommunikation sker när du visuellt visar en övning för en klient, och delar av kommunikationen sker kanske via mail. Oavsett så behöver den vara välgrundad och effektiv, det ska vi lära oss i detta ämne.

Rollen som coach/tränare

Hur är det att vara fystränare för ett allsvenskt fotbollslag? Eller hur är det att vara Personlig tränare på ett gym? När börjar jobbdagen och hur får jag min första klient? Får jag betalat när jag skriver träningsprogram? Finns nog många frågor om yrket och rollen som tränare. Det går vi igenom under denna del av utbildningen.

Försäljning, marknadsföring och digitalisering

Yrken inom tränings- och hälsobranschen har fått en hög digitaliserad hastighet i och med sociala medier. Att hantera försäljning av sitt eget varumärke, att kunna marknadsföra sig själv eller sin anläggning blir allt viktigare. Det finns en djungel av olika digitala plattformar att arbeta i, vilken är bäst?

Praktik på arbetsplats

Arbetsplatsförlagd verksamhet är en stor del av denna utbildning. Att i verkligheten integreras med människor inom tränings- och hälsobranschen ser vi som en mycket stor och viktig del i din utbildning.

Tentamen: teoretisk och praktisk

För att erhålla de olika certifikat och licenser som utbildningen genererar så krävs godkänd teoretisk och praktisk examination.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats