Naturbruksprogrammet

Inriktning Lantbruk – Lärling

Inriktning Djur – Lärling

Naturbruksprogrammet ger dig kompetens att arbeta inom jordbruk eller med djur. Som elev får du lära dig hur man bedriver lantbruk, hur man hanterar olika maskiner som används vid odling och skötsel av lantbruk samt vård och skötsel av olika typer av djur som tillhör lantbruket. Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta inom lantbruk och jordbruk, livsmedelsproduktion eller djurskötsel. Du har även möjlighet att bredda din kompetens och välja kurser som gör dig högskolebehörig. 

Naturbruksprogrammet- Smådjur

Din utbildning

Mer än hälften av dina studier görs som lärling inom det område du själv har intresse för, vilket innebär att du kommer nära den verksamhet som du själv vill arbeta inom efter avslutad utbildning. Efter en kortare introduktionsperiod på skolan har du sedan praktik två dagar i veckan redan på höstterminen i åk 1. I årskurs 1 läser du ämnen inom bland annat djuren i naturbruket, odling av djurfoder och djurhållning, förlagda på din arbetsplatsförlagda del av utbildningen.

I årskurs 2 får du på inriktningen lantbruk möjlighet att välja lämplig praktikplats som ett jordbruk eller lantbruk. Inom inriktningen djur har du praktikplats på exempelvis ett stall eller hunddagis. I årskurs 2 fördjupar du dina kunskaper inom vald inriktning och läser även dina sista gymnasiegemensamma ämnen.

I årskurs 3 utgörs hela din utbildning av karaktärsämneskurser och individuella val. Din utbildning görs då till större delen ute på din praktikplats och du avslutar din utbildning med att göra ditt gymnasiearbete.

Din framtid

Utbildningen förbereder dig i första hand för yrken inom jordbruk och djurhållning. Att producera morgondagens mat och att sköta om djur på ett korrekt och hållbart sätt. En yrkesexamen i naturbruk ger dig en säker framtid oavsett om du vill jobba som djurskötare, spannmålsodlare, arbeta på en mjölkgård, syssla med köttdjursuppfödning eller jobba som maskinförare på jordbruk.

Poängplan inriktning lantbruk

Årskurs 1

Gymnasiegemensamma ämnen
Svenska 1 100
Engelska 5 100
Matematik 1a 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 50

Programgemensamma karaktärsämnen
Naturbruk 200
Biologi 1 100
Entreprenörskap 100

Totalt: 800 poäng (Åk 1-3 totalt 2500 poäng)

Årskurs 2

Gymnasiegemensamma ämnen
Samhällskunskap 1a 50
Idrott och hälsa 1 50
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50

Inriktningsämnen
Marken och växternas biologi 100
Djuren i naturbruket 100
Lantbruksmaskiner 1 100

Programfördjupning
Odling av djurfoder 100
Djurhållning 100
Individuellt val 100

Totalt: 800 poäng (Åk 1-3 totalt 2500 poäng)

Årskurs 3

Inriktningsämnen
Fordon och redskap 100
Växtodling 1 100
Lantbruksdjur 1 100
Byggnadsunderhåll 100

Programfördjupning
Företagsekonomi 1 100
Kurser beroende yrkesutgång 200
Individuellt val 100
Gymnasiearbete 100

Totalt: 900 poäng (Åk 1-3 totalt 2500 poäng)

Poängplan inriktning djurvård

Årskurs 1

Gymnasiegemensamma ämnen
Svenska 1 100
Engelska 5 100
Matematik 1a 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 50

Programgemensamma karaktärsämnen
Naturbruk 200
Biologi 1 100
Entreprenörskap 100

Totalt: 800 poäng (Åk 1-3 totalt 2500 poäng)

Årskurs 2

Gymnasiegemensamma ämnen
Samhällskunskap 1a 50
Idrott och hälsa 1 50
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50

Inriktningsämnen
Djurens biologi 100
Djuren i naturbruket 100
Sällskapsdjur 1 100
Djurhållning 100

Programfördjupning
Servicekunskap 100
Individuellt val 100

Totalt: 800 poäng (Åk 1-3 totalt 2500 poäng)

Årskurs 3

Inriktningsämnen
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 100

Programfördjupning
Företagsekonomi 1 100
Kurser beroende yrkesutgång 500
Gymnasiearbete 100

Totalt: 900 poäng (Åk 1-3 totalt 2500 poäng)

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats