Naturbruksprogrammet

Inriktning Lantbruk – Lärling

Inriktning Djur – Lärling

Naturbruksprogrammet ger dig kompetens att arbeta inom jordbruk eller med djur. Som elev får du bland annat lära dig hur man bedriver lantbruk, skötsel och vård av olika typer av djur. Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta inom lantbruk och/eller med djurskötsel. Du har även möjlighet att bredda din kompetens och välja kurser som gör dig högskolebehörig.

Din utbildning

Mer än hälften av dina studier görs som lärling inom det område du själv har intresse för, vilket innebär att du kommer nära den verksamhet som du själv vill arbeta inom efter avslutad utbildning. Du har praktik två dagar i veckan redan i starten av årskurs 1. Första året läser du ämnen inom naturbruk, entreprenörskap och biologi förlagda på din arbetsplatsförlagda del av utbildningen.

I årskurs 2 fortsätter du att ha praktik två dagar i veckan samt en period av fyra veckor heltidspraktik höst och vår. Under det andra året fördjupar du dina kunskaper inom vald inriktning och läser även dina sista gymnasiegemensamma ämnen.

I årskurs 3 utgörs hela din utbildning av karaktärsämneskurser och individuella val. Din utbildning görs då till större delen ute på din praktikplats och du avslutar din utbildning med att göra ditt gymnasiearbete.

Din framtid

Utbildningen förbereder dig i första hand för yrken inom jordbruk och djurhållning. Du får kunskaper om att producera morgondagens mat och att sköta om djur på ett korrekt och hållbart sätt. En yrkesexamen i naturbruk ger dig en säker framtid oavsett om du vill vara anställd eller driva eget som djurskötare eller inom jordbrukssektorn.

Poängplan inriktning lantbruk

Årskurs 1

Gymnasiegemensamma ämnen
Svenska 1 100
Engelska 5 100
Matematik 1a 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 50

Programgemensamma karaktärsämnen
Naturbruk 200
Biologi 1 100

Programfördjupning
Kommunikation 100

Totalt: 800 poäng (Åk 1-3 totalt 2800 poäng)

Årskurs 2

Gymnasiegemensamma ämnen
Svenska 2 100
Engelska 6 100
Samhällskunskap 1a 50
Idrott och hälsa 1 50
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50

Inriktningsämnen
Marken och växternas biologi 100
Djuren i naturbruket 100
Lantbruksmaskiner 1 100

Programfördjupning
Odling av djurfoder 100
Djurhållning 100
Individuellt val 100

Totalt: 1000 poäng (Åk 1-3 totalt 2800 poäng)

Årskurs 3

Gymnasiegemensamma ämnen
Svenska 3 100

Programgemensamma karaktärsämnen 
Entreprenörskap 100

Inriktningsämnen
Fordon och redskap 100
Växtodling 1 100
Lantbruksdjur 1 100
Byggnadsunderhåll 100

Programfördjupning
Kurser beroende yrkesutgång 200
Individuellt val 100
Gymnasiearbete 100

Totalt: 1000 poäng (Åk 1-3 totalt 2800 poäng)

Poängplan inriktning djurvård

Årskurs 1

Gymnasiegemensamma ämnen
Svenska 1 100
Engelska 5 100
Matematik 1a 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 50

Programgemensamma karaktärsämnen
Naturbruk 200
Biologi 1 100

Programfördjupning
Kommunikation 100

Totalt: 800 poäng (Åk 1-3 totalt 2800 poäng)

Årskurs 2

Gymnasiegemensamma ämnen
Svenska 2 100
Engelska 6 100
Samhällskunskap 1a 50
Idrott och hälsa 1 50
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50

Inriktningsämnen
Djurens biologi 100
Djuren i naturbruket 100
Sällskapsdjur 1 100
Djurhållning 100

Programfördjupning
Service och bemötande 100
Individuellt val 100

Totalt: 1000 poäng (Åk 1-3 totalt 2800 poäng)

Årskurs 3

Gymnasiegemensamma ämnen
Svenska 3 100

Programgemensamma karaktärsämnen
Entreprenörskap 100

Inriktningsämnen
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 100

Programfördjupning
Kurser beroende yrkesutgång 500
Gymnasiearbete 100
Individuellt val 100

Totalt: 1000 poäng (Åk 1-3 totalt 2800 poäng)

Naturbruksprogrammet- Smådjur

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats