Introduktionsprogram

För dig som ännu inte har behörighet till ett nationellt program

På introduktionsprogrammen arbetar vi strukturerat med tydligt uppsatta mål. Undervisningsgrupperna är små för att vi ska kunna erbjuda dig arbetsro och mycket individuellt stöd. Vi arbetar med gruppen som en viktig enhet där social samvaro, samverkan, kommunikation, respekt och egna ställningstaganden tränas. Vi har ett nära samarbete med studie- och yrkesvägledare.

Individuellt alternativ

Dina ämnesbehov, förutsättningar och önskemål avgör hur din studie- och utvecklingsplan kommer att se ut. Du får möjlighet att studera svenska, matematik, engelska, SO, NO, bild och idrott om du saknar betyg i dessa ämnen. Du kan då bli behörig att söka till ett nationellt gymnasieprogram.

Programinriktat val

Du som inte har full behörighet till ett yrkesprogram kan läsa programinriktat val på Bygg- och anläggningsprogrammet, Fordons- och transportprogrammet eller Handels- och administrationsprogrammet. Du läser de grundskoleämnen som behövs för att få behörighet och kurser som ingår i det nationella yrkesprogram du valt.

Yrkesintroduktion

Du som går yrkesintroduktion erbjuds antingen heltidspraktik eller APL (arbetsplatsförlagt lärande). Vår praktiksamordnare ordnar en praktikplats till dig. Praktikplatser under tidigare läsår är bland andra ett redovisningsföretag, Ica Maxi och Autoexperten.

Språkintroduktion

Du som är nyanländ ungdom kan läsa språkintroduktion där tonvikten ligger på utbildning i det svenska språket. Även andra ämnen från grundskolan och gymnasiet kan ingå. Målet är att bli behörig för ett nationellt program i gymnasieskolan; att bli förberedd för annan utbildning eller arbetsmarknaden.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats