Introduktionsprogram

För dig som ännu inte har behörighet till ett nationellt program

På introduktionsprogrammen arbetar vi strukturerat med tydligt uppsatta mål. Undervisningsgrupperna är små för att vi ska kunna erbjuda dig arbetsro och mycket individuellt stöd. Vi arbetar med gruppen som en viktig enhet där social samvaro, samverkan, kommunikation, respekt och egna ställningstaganden tränas. Vi har ett nära samarbete med studie- och yrkesvägledare.

 

Individuellt alternativ

 • IMA

Utbildningen innehåller grundskoleämen och pågår 1-3 år. Syftet är att du som elev ska bli behörig till yrkesintroduktion, ett yrkesprogram eller till att etablera dig på arbetsmarknaden. Utbildningen erbjuder individualisering av ämnen till stor utsträckning, du kan läsa gymnasieämnen, mjöjlighet att tillgodogöra sig delar av yrkeskurser och du har även möjlighet till praktik. 

Grundskoleämnen som erbjuds: svenska, matematik, engelska, idrott och hälsa, bild, historia, religion, samhällsvetenskap, geografi, modersmål och/eller moderna språk.

Grundskoleämnen som ej erbjuds: slöjd, musik, hemkunskap, teknik, fysik, biologi och kemi.

 

Programinriktat val

 • IMV-BA
 • IMV-BF
 • IMV-HA
 • IMV-FT
 • IMV-NB
 • IMV-EK
 • IMV-SA

IMV ersätter preparandutbildningen och program individuellt val från HT 2019.

De förkunskaper du behöver för att läsa programinriktat val är:

godkända betyg i svenska, matematik, engelska samt tre ytterligare ämnen

eller

godkända betyg i svenska, matematik eller engelska samt fyra ytterligare ämnen.

Programinriktat val är ett år. Du som elev får de ämnen du saknar behörighet i samt ämnen från det nationella program som du själv vill komma in på senare.

Grundskoleämnen som erbjuds är: matematik, engelska, idrott och hälsa, bild, historia, religion, samhällskunskap, reografi, modersmål och/eller moderna språk.

Grundskoleämne som inte erbjuds: slöjd, musik, hemkunskap, teknik och fysik.

 

Yrkesintroduktion

 • IMY-BA
 • IMY-BF
 • IMY-FT
 • IMY-HA
 • IMY-NB

Yrkesintroduktionen syftar till etablering på arbetsmarknaden eller studier på ett yrkesprogram. introduktionen är treårig inkluderat i en klass. eleverna läser samtliga yrkesämnen. Grundskoleämnen och gymnasiegemensamma ämnen planeras efter elevens förutsättningar. 

 • IMY

Utbildningen syftar till att skapa etablering på arbetsmarknaden för eleven. Utbildningen är tvåårig men med möjlighet till förlängning för att uppnå grundläggande behörighet. Praktik ingår i utbildningen för möjligheten att tillgodogöra sig delar av yrkeskurser. 

Grundskoleämnen som kan erbjudas: svenska, matematik, engelska, idrott och hälsa, bild, historia, religion, samhällskunskap, geografi, modersmål och/eller moderna språk.

Grundskoleämnen som inte erbjuds: slöjd, musik, hemkunskap, teknik, fysik, biologi och kemi. 

 

Språkintroduktion

Du som är nyanländ ungdom kan läsa språkintroduktion hos oss. Utbildningen upp till tre år, dock längst till och med vårterminen du fyller 20 år. Syftet är att blir behörig till gymnasieskolan, annan utbildning eller till arbetsmarknaden. Även andra ämnen från grundskolan och gymnasiet kan läsas. Utbildningen kan även erbjuda praktik.

Grundskoleämnen som erbjuds: svenska som andraspråk (SVA), matematik, engelska, idrott och hälsa, bild, historia, religion, samhällskunskap, geografi, modersmål och/eller moderna språk, biologi, fysik och kemi. 

Grundskoleämnen som inte erbjuds: slöjd, musik, hemkunskap och teknik.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats