Introduktionsprogram

För dig som ännu inte har behörighet till ett nationellt program

Individuellt alternativ

 • IMA

På introduktionsprogrammen arbetar vi strukturerat med tydligt uppsatta mål. Undervisningsgrupperna är små för att vi ska kunna erbjuda dig arbetsro och mycket individuellt stöd. Vi arbetar med gruppen som en viktig enhet där social samvaro, samverkan, kommunikation, respekt och egna ställningstaganden tränas. Vi har ett nära samarbete med studie- och yrkesvägledare.

Utbildningen innehåller grundskoleämen och pågår 1-3 år. Syftet är att du som elev ska bli behörig till yrkesintroduktion, ett yrkesprogram eller till att etablera dig på arbetsmarknaden. Utbildningen erbjuder individualisering av ämnen till stor utsträckning, du kan läsa gymnasieämnen, mjöjlighet att tillgodogöra sig delar av yrkeskurser och du har även möjlighet till praktik. 

Grundskoleämnen som erbjuds: svenska, matematik, engelska, idrott och hälsa, bild, historia, religion, samhällsvetenskap, geografi, modersmål och/eller moderna språk.

Grundskoleämnen som ej erbjuds: slöjd, musik, hemkunskap, teknik, fysik, biologi och kemi.

Programinriktat val

IMV-BAIMV-BFIMV-HAIMV-FTIMV-NBIMV-EKIMV-SA

IMV ersätter preparandutbildningen och programinriktat individuellt val från HT 2019.

De förkunskaper du behöver för att läsa programinriktat val är:

 • godkända betyg i svenska, matematik, engelska samt tre ytterligare ämnen eller
 • godkända betyg i svenska, matematik eller engelska samt fyra ytterligare ämnen.

Programinriktat val är ett år. Du som elev får de ämnen du saknar behörighet i samt ämnen från det nationella program som du vill antas till senare.

Grundskoleämnen som erbjuds:

 • matematik
 • engelska
 • idrott och hälsa
 • bild
 • historia
 • religion
 • samhällskunskap
 • geografi
 • modersmål och/eller moderna språk

Grundskoleämne som inte erbjuds: slöjd, musik, hemkunskap, teknik och fysik.

Yrkesintroduktion

IMY-BAIMY-BFIMY-FTIMY-HAIMY-NB

Yrkesintroduktionen syftar till etablering på arbetsmarknaden eller studier på ett yrkesprogram. Programmet är treårigt inkluderat i en klass. Eleverna läser samtliga yrkesämnen. Grundskoleämnen och gymnasiegemensamma ämnen planeras efter elevens förutsättningar.

IMY

Utbildningen syftar till att skapa etablering på arbetsmarknaden för eleven. Utbildningen är tvåårig men med möjlighet till förlängning för att uppnå grundläggande behörighet. Praktik ingår i utbildningen för möjligheten att tillgodogöra sig delar av yrkeskurser.

Grundskoleämnen som erbjuds:

 • svenska
 • matematik
 • engelska
 • idrott och hälsa
 • bild
 • historia
 • religion
 • samhällskunskap
 • geografi
 • modersmål och/eller moderna språk

Grundskoleämnen som inte erbjuds: slöjd, musik, hemkunskap, teknik, fysik, biologi och kemi.

Språkintroduktion

Du som är nyanländ kan läsa språkintroduktion hos oss. Utbildningen är ett till tre år. Syftet är att blir behörig till gymnasieskolan, annan utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen kan även innehålla praktik.

Grundskoleämnen som erbjuds:

 • svenska som andraspråk (SVA)
 • matematik
 • engelska
 • idrott och hälsa
 • bild
 • historia
 • religion
 • samhällskunskap
 • geografi
 • modersmål och/eller moderna språk
 • biologi
 • fysik
 • kemi

Grundskoleämnen som inte erbjuds: slöjd, musik, hemkunskap och teknik.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats