Fordons- och transportprogrammet

Inriktning Personbil

Inriktning Lastbil och mobila maskiner

Inriktning Transport 

Fordons- och transportprogrammet ger dig möjlighet att arbeta praktiskt och att snabbt se resultat av ditt arbete. Du får lära dig hur fordon fungerar och du tränas i problemlösning när du ska fixa det som är trasigt. Du har också möjlighet att välja till kurser för att få behörighet att söka vidare studier på universitet och högskola.

Din utbildning

I årskurs 1 får du allmänna kunskaper inom fordonsteknik. Du får lära dig grunderna i hur motorer, personbilar, lastbilar och mobila maskiner fungerar. Du får kunskaper i materiallära, kontroll av fordon, enklare underhåll, lagar, kundbemötande samt hur du arbetar på ett säkert sätt. Du läser också teoretiska kurser som till exempel svenska, engelska, matematik och historia.

I årskurs 2 väljer du inriktning: personbil, lastbil och mobila maskiner eller Transport. Du får öva praktiskt i skolans verkstad och ta emot våra kunders fordon på riktigt. Du läser religion, samhällskunskap och naturkunskap utöver dina fordonskurser. Du har även möjlighet att läsa kurser för att få grundläggande högskolebehörighet. Utöver detta gör du flera veckors praktik.

I årskurs 3 läser du mer avancerade kurser men breddar också dina kunskaper inom bland annat elektronik-, mät- och digitalteknik, felsökning, tillsyn och support. Du genomför också ett gymnasiearbete där du får visa dina färdigheter. Sista året på gymnasiet avslutas med en lång praktikperiod, cirka 14 veckor, som ger dig utmärkta erfarenheter och mycket goda möjligheter till jobb.

Din framtid

Du som har tagit yrkesexamen från fordons- och transportprogrammet har mycket goda möjligheter att få jobb direkt efter gymnasiet. Lönerna är relativt höga och det råder stor brist på både personbils- och lastbilsmekaniker.

Vallentuna gymnasium har ett väl utvecklat samarbete med Volvo och Scania, tillgång till branschens egna dataprogram och möjligheter till att meka även med lastbilar. En stor del av våra elever har genom åren fått arbete på sin praktikplats direkt efter avslutade studier. Många arbetsgivare efterfrågar också kvinnor i fordonsbranschen för att få en bättre balans.

Poängplan- lastbil och mobila maskiner

Kurs

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

       

Gymnasiegemensamma ämnen

     

Svenska 1

100

   

Engelska 5

100

   

Matematik 1a

100

   

Samhällskunskap 1a

 

50

 

Historia 1a1

50

   

Naturkunskap 1a1

 

50

 

Idrott och hälsa 1

50

50

 

Religionskunskap

 

50

 

Programgemensamma karaktärsämnen

     

Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden

200

   

Fordonsteknik – introduktion

200

   

Inriktningsämnen Lastbil och mobila maskiner

     

Lastbilar och mobila maskiner- basteknik

 

100

 

Lastbilar och mobila maskiner-service och underhåll 1

 

100

 

Lastbilar och mobila maskiner-service och underhåll 2

 

100

 

Lastbilar och mobila maskiner- verkstad och elteknik

 

100

 

Programfördjupning Lastbil

     

Lastbilar orch mobila maskiner- förbränningsmotorer

   

200

Lastbilar- kraftöverföring

   

100

Lastbilar- chassi och bromsar

 

50

150

Lastbilar- system- och diagnosteknik 1

 

50

50

Lastbilar- system- och diagnosteknik 2

   

100

El- och hybridfordon 1

   

100

Individuellt val (kan läsas i åk 1 och 2)

 

100

100

Gymnasiearbete

   

100

Poäng

800

800

900

TOTAL

   

2500

 

 

Poängplan- personbil

Kurs Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3
       
Gymnasiegemensamma ämnen      
Svenska 1 100    
Engelska 5 100    
Matematik 1a 100    
Samhällskunskap 1a   50  
Historia 1a1 50    
Naturkunskap 1a1   50  
Idrott och hälsa 1 50 50  
Religionskunskap   50  
Programgemensamma karaktärsämnen      
Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden 200    
Fordonsteknik – introduktion 200    
Inriktningsämnen Personbil      
Personbilar- basteknik   100  
Personbilar- service och underhåll 1   100  
Personbilar- service och underhåll 2   100  
Personbilar- verkstad och elteknik   100  
Programfördjupning Personbil      
Personbilar- förbränningsmotorer     100
Personbilar- kraftöverföring     100
Personbilar- chassi och bromsar   50 50
Personbilar- system och diagnosteknik 1   100 100
Personbilar- system och diagnosteknik 2     100
El- och hybridfordonsteknik 1     100
El- och hybridfordonsteknik 2     100
Individuellt val (kan läsas i åk 1 och 2)   200  
Gymnasiearbete     100
Poäng 800 950 750
TOTALT     2500

Poängplan - transport

Kurs

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Gymnasiegemensamma ämnen

     

Svenska 1

100

   

Engelska 5

100

   

Matematik 1a

100

   

Samhällskunskap 1a

 

50

 

Historia 1a1

50

   

Naturkunskap 1a1

 

50

 

Idrott och hälsa 1

50

50

 

Religionskunskap 1

 

50

 

Programgemensamma karaktärsämnen

     

Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden

200

   

Fordonsteknik – introduktion

200

   

Inriktningsämnen Transport

     

Yrkestrafik 1a

 

200

 

Yrkestrafik 1b

 

300

 

Programfördjupning Transport

     

Maskinell godshantering

   

200

Godstrafik

   

200

Godstransporter- specialisering

   

100

Fordonskombinationer - godstransporter

   

200

Individuellt val (kan läsas i åk 1 och 2)

 

200

 

Gymnasiearbete

   

100

Poäng

800

900

800

TOTALT

   

2500

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats