Praktik, APL

Som en av få skolor erbjuder vi praktik ute på företag både på yrkesprogrammen och de högskoleförberedande programmen. Vi vill att även du som är elev på Samhällsvetenskaps- eller Ekonomiprogrammet ska känna en tydlig arbetslivsanknytning genom alla tre årskurser hos oss. Målet är att du tidigt ska få en idé om vilka yrken du kan studera vidare till på högskolan.

Om du går ett yrkesprogram får du praktisera på attraktiva arbetsplatser inom branschen. Vi har ett tätt samarbete med många företag – till exempel ICA, Coop, Stadium, Volvo och Scania.  Många av våra praktikplatser finns i närområdet, bland annat i Arninge och Täby centrum. På praktikplatserna får du tillämpa de kunskaper som du skaffat dig under utbildningen och du knyter även värdefulla kontakter inför kommande arbetsliv.

Efter yrkesexamen har du tillgång inte bara till den svenska arbetsmarknaden utan också hela EU i och med den fria rörligheten. Under flera år har elever på Handels- och administrationsprogrammet gjort delar av sin arbetsplatsförlagda utbildning (APL) inom handels- och turistnäringen i Spanien. Självklart uppmuntrar vi också elevers egna initiativ till praktik utomlands.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats