Pedagogisk personal

Här hittar du kontaktuppgifter till skolans lärare, specialpedagoger, mentorer, lektor, lärarassistenter och elevassistenter.

Lärare, mentor för SA17

Sebastian Berg (Br)

E-post
sebastian.berg@vallentuna.se

Telefon
08-587 855 57

Elevassistent

Gunnar Bergqvist (GB)

E-post
gunnar.bergqvist@vallentuna.se

Telefon
08-587 855 03

Lärare , mentor för FT16

Krister Bergström (Be)

E-post
krister.bergstrom@vallentuna.se

Telefon
08-587 855 39

Lärare, mentor för EK18

Mats Bernström (Bm)

E-post
mats.bernstrom@vallentuna.se

Telefon
08-587 8

Lärare, mentor HA 17

Kajsa Bjurman

E-post
kajsa.bjurman@vallentuna.se

Telefon
076-641 50 22

Lärare, mentor för SI18b

Maria Cedervall (Cl)

E-post
maria.cedervall@vallentuna.se

Telefon
08-587 855 34

Lärarassistent

Edvin Cedervall Olofsgård (Co)

E-post
edvin.cedervallolofs@vallentuna.se

Telefon
08-587 857 01

Förstelärare, mentor för YRK18b

Julia Dahlqvist (Dt)

E-post
julia.dahlqvist@vallentuna.se

Telefon
08-587 855 45

Lärare, mentor för YRK18a

Urban Eriksson (En)

E-post
urban.eriksson@vallentuna.se

Telefon
08-587 855 14

Lärare

Tatiana Fondelius

Lärare, mentor för EK17, SB17

Erica Fransson (Fn)

E-post
erica.fransson@vallentuna.se

Telefon
08-587 849 73

Lärare, mentor för SI18b

Patrik Franzén

E-post
patrik.franzen@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 27

Lärare, mentor för IM18a, IM18b

Anna Fredell (Fl)

E-post
anna.fredell@vallentuna.se

Telefon
08-587 849 68

Förstelärare, mentor för EK17, SB17

Angelica Granqvist (Gt)

E-post
angelica.granqvist@vallentuna.se

Telefon
08-587 849 62

Lärare, mentor för SB18

Maria Gropman (Gn)

E-post
maria.gropman@vallentuna.se

Telefon
08-587 862 14

Lärare, mentor för BA17

Ted Hellman (Hm)

E-post
ted.hellman@vallentuna.se

Telefon
08-587 855 38

Specialpedagog

Sofie Håkansson

E-post
sofie.hakansson@vallentuna.se

Telefon
08-587 855 37

Lärarassistent

Åsa Jakobsson

Elevassistent, mentor för BF17, YRK18a

Pontus Johansson (Jn)

E-post
pontus.johansson@vallentuna.se

Telefon
08-587 849 83

Lärare, mentor för SI18a

Katja Kinnunen (Ki)

E-post
katja.kinnunen@vallentuna.se

Telefon
08-587 855 44

IKT-pedagog

Marcus Larsson (Ln)

E-post
marcus.larsson@vallentuna.se

Telefon
08-587 855 29

Lärare

Kerstin Lauhrén Persson

E-post
kerstin.lauhrenpersson@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 65

Lärare

Richard Liljeberg

E-post
richard.liljeberg@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 62

Lärare, mentor för SA15, SA16, SA18

John Myhrman

E-post
john.myhrman@vallentuna.se

Telefon
08-587 855 31

Lärare, mentor för SI18c

Magnus Naumann (Nn)

E-post
magnus.naumann@vallentuna.se

Telefon
08-587 849 79

Lärare

Jan-Ola Nyberg

Lärare, mentor för SEB 16

Maria Näktergal

E-post
maria.naktergal@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 67

Lärare

Owe Olsson

E-post
owe.olsson@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 19

Lärare, mentor för EK18

Hanna Palmblad (Pd)

E-post
hanna.palmblad@vallentuna.se

Telefon
08-587 862 57

Lärare, mentor för SI18c

Amanda Persson

E-post
amanda.persson@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 35

Förstelärare, mentor för YRK18a

Isabella Poulsen (Po)

E-post
isabella.poulsen@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 35

Lärare

Anders Pettersson (Pn)

E-post
anders.pettersson@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 52

Lärare, mentor HA 16

Stefan Ringh

Lärare, mentor för SEB16

Esbjörn Roos (Rs)

E-post
esbjorn.roos@vallentuna.se

Telefon
08-587 849 84

Lärare

Madiha Saeed (Sd)

E-post
madiha.saeed@vallentuna.se

Telefon
08-587 849 72

Lärare, mentor för SB18

Louise Sjödin (Sn)

E-post
louise.sjodin@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 14

Lärare, mentor för BA16, BA17

Johnny Sjöstedt (Sj)

E-post
johnny.sjostedt@vallentuna.se

Telefon
08-587 855 28

Förstelärare, mentor för IM18a, IM18b

Björn Strömblad (St)

E-post
bjorn.stromblad@vallentuna.se

Telefon
08-587 855 46

Specialpedagog

Anna Tiemer-Gustafsson

E-post
anna.tiemer@vallentuna.se

Telefon
08-587 851 39

Lektor, mentor för EK17, SB17

Linda Viklund (Vd)

E-post
linda.viklund@vallentuna.se

Telefon
08-587 855 33

Praktiksamordnare/elevassistent

Tomas Westerskär (We)

E-post
tomas.westerskar@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 23

Lärare, mentor för SI18a

Haiwen Zheng (Zg)

E-post
haiwen.zheng@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 59

Lärare, mentor för SI18c

Mohammed Zakholi (Zi)

E-post
mohammed.zakholi@vallentuna.se

Telefon
08-587 852 43

Lärare, mentor för YRK18b

Joakim Åsberg (Ås)

E-post
joakim.asberg@vallentuna.se

Telefon
08-587 855 41

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats