Pedagogisk personal

Här hittar du kontaktuppgifter till skolans lärare, specialpedagoger, mentorer, lektor, lärarassistenter och elevassistenter.

Alfonso Arocha Tovar

Lärare

E-post
alfonso.tovar@vallentuna.se

Telefon

08-587 855 25

Gunnar Bergqvist (GB)

Elevassistent

E-post
gunnar.bergqvist@vallentuna.se

Telefon
08-587 855 03

Krister Bergström (Be)

Lärare

E-post
krister.bergstrom@vallentuna.se

Telefon
08-587 855 39

Mats Bernström (Bm)

Lärare

E-post
mats.bernstrom@vallentuna.se

Telefon
08-587 855 04

Kajsa Bjurman (Bj)

Lärare

E-post
kajsa.bjurman@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 22

Maria Cedervall (Cl)

Lärare

E-post
maria.cedervall@vallentuna.se

Telefon
08-587 855 34

Edvin Cedervall Olofsgård (Co)

Lärarassistent

E-post
edvin.cedervallolofs@vallentuna.se

Telefon
08-587 857 01

Julia Dahlqvist (Dt)

Förstelärare

E-post
julia.dahlqvist@vallentuna.se

Telefon
08-587 855 45

Rickard Engkvist (Et)

Lärare

E-post
rickard.engkvist@vallentuna.se

Telefon
08-587 851 39

Urban Eriksson (En)

Lärare

E-post
urban.eriksson@vallentuna.se

Telefon
08-587 855 14

Tomas Forsblom

Lärare

Patrik Franzén (Fr)

Lärare

E-post
patrik.franzen@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 27

Anna Fredell (Fl)

Lärare

E-post
anna.fredell@vallentuna.se

Telefon
08-587 849 68

Douglas Frick (Fk)

Lärare

E-post
douglas.frick@vallentuna.se

Telefon
08-587 855 57

Angelica Granqvist (Gt)

Förstelärare

E-post
angelica.granqvist@vallentuna.se

Telefon
08-587 849 62

Maria Gropman (Gn)

Lärare

E-post
maria.gropman@vallentuna.se

Telefon
08-587 862 14

Ted Hellman (Hm)

Lärare

E-post
ted.hellman@vallentuna.se

Telefon
08-587 855 38

Pontus Johansson (Jn)

Elevassistent

E-post
pontus.johansson@vallentuna.se

Telefon
08-587 849 83

Katja Kinnunen (Ki)

Lärare

E-post
katja.kinnunen@vallentuna.se

Telefon
08-587 855 44

Richard Liljeberg (Lg)

Lärare

E-post
richard.liljeberg@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 62

Alexandra Mccormick (Mk)

Lärare

E-post
alexandra.mccormick@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 65

Bonka Montazeri (Mi)

Lärare

Magnus Naumann (Nn)

Lärare

E-post
magnus.naumann@vallentuna.se

Telefon
08-587 849 79

Maria Näktergal (NI)

Lärare

E-post
maria.naktergal@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 67

Owe Olsson (On)

Lärare

E-post
owe.olsson@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 19

Fredrik Palmborg

Lärare

Isabella Poulsen (Po)

Förstelärare

E-post
isabella.poulsen@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 35

Stefan Ringh (Rh)

Lärare

E-post
stefan.ringh@vallentuna.se

Telefon
08-587 849 65

Elisabet Sandström (Sa)

Lärare

E-post
elisabet.sandstrom@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 69

Johnny Sjöstedt (Sj)

Lärare

E-post
johnny.sjostedt@vallentuna.se

Telefon
08-587 855 28

Björn Strömblad (St)

Förstelärare

E-post
bjorn.stromblad@vallentuna.se

Telefon
08-587 855 46

Daniela Svensson (Sv)

Lärare

E-post
daniela.svensson@vallentuna.se

Telefon
08-587 849 73

Linda Viklund (Vd)

Lektor

E-post
linda.viklund@vallentuna.se

Telefon
08-587 855 33

Paulina Vilowitz (Vz)

Specialpedagog

E-post
paulina.vilowitz@vallentuna.se

Telefon
08-587 855 37

Tomas Westerskär (We)

Praktiksamordnare/elevassistent

E-post
tomas.westerskar@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 23

Mohammed Zakholi (Zi)

Lärare

E-post
mohammed.zakholi@vallentuna.se

Telefon
08-587 852 43

Haiwen Zheng (Zg)

Lärare

E-post
haiwen.zheng@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 59

Joakim Åsberg (Ås)

Lärare

E-post
joakim.asberg@vallentuna.se

Telefon
08-587 855 41

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats