Pedagogisk personal

Här hittar du kontaktuppgifter till skolans lärare, specialpedagoger, mentorer, lektor, lärarassistenter och elevassistenter.

Mats Bernström (Bm)

Lärare

E-post
mats.bernstrom@vallentuna.se

Telefon
08-587 855 04

Edvin Cedervall Olofsgård (Co)

Lärarassistent

E-post
edvin.cedervallolofs@vallentuna.se

Telefon
08-587 857 01

Gunnar Bergqvist (GB)

Elevassistent

E-post
gunnar.bergqvist@vallentuna.se

Telefon
08-587 855 03

Krister Bergström (Be)

Lärare

E-post
krister.bergstrom@vallentuna.se

Telefon
08-587 855 39

Kajsa Bjurman (Bj)

Lärare

E-post
kajsa.bjurman@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 22

Urban Eriksson (En)

Lärare

E-post
urban.eriksson@vallentuna.se

Telefon
08-587 855 14

Maria Cedervall (Cl)

Lärare

E-post
maria.cedervall@vallentuna.se

Telefon
08-587 855 34

Julia Dahlqvist (Dt)

Förstelärare

E-post
julia.dahlqvist@vallentuna.se

Telefon
08-587 855 45

Patrik Franzén (Fr)

Lärare

E-post
patrik.franzen@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 27

Douglas Frick

Lärare

E-post
douglas.frick@vallentuna.se

Telefon
08-587 855 27

Anna Fredell (Fl)

Lärare

E-post
anna.fredell@vallentuna.se

Telefon
08-587 849 68

Angelica Granqvist (Gt)

Förstelärare

E-post
angelica.granqvist@vallentuna.se

Telefon
08-587 849 62

Sofie Håkansson (Hå)

Specialpedagog

E-post
sofie.hakansson@vallentuna.se

Telefon
08-587 855 37

Maria Gropman (Gn)

Lärare

E-post
maria.gropman@vallentuna.se

Telefon
08-587 862 14

Ted Hellman (Hm)

Lärare

E-post
ted.hellman@vallentuna.se

Telefon
08-587 855 38

Katja Kinnunen (Ki)

Lärare

E-post
katja.kinnunen@vallentuna.se

Telefon
08-587 855 44

Pontus Johansson (Jn)

Elevassistent

E-post
pontus.johansson@vallentuna.se

Telefon
08-587 849 83

Marcus Larsson (Ln)

IKT- pedagog

E-post
marcus.larsson@vallentuna.se

Telefon
08-587 855 29

Rickard Engkvist

Lärare

E-post
rickard.engkvist@vallentuna.se

Telefon
08-587 851 39

Richard Liljeberg (Lg)

Lärare

E-post
richard.liljeberg@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 62

Alexandra Mccormick

Lärare

E-post
alexandra.mccormick@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 65

Magnus Naumann (Nn)

Lärare

E-post
magnus.naumann@vallentuna.se

Telefon
08-587 849 79

Jan-Ola Nyberg

Lärare

Hanna Palmblad (Pd)

Lärare

E-post
hanna.palmblad@vallentuna.se

Telefon
08-587 862 57

Maria Näktergal (NI)

Lärare

E-post
maria.naktergal@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 67

Owe Olsson

Lärare

E-post
owe.olsson@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 19

Amanda Persson (Pe)

Lärare

E-post
amanda.persson@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 69

Isabella Poulsen (Po)

Förstelärare

E-post
isabella.poulsen@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 35

Esbjörn Roos (Rs)

Lärare

E-post
esbjorn.roos@vallentuna.se

Telefon
08-587 849 84

Anders Pettersson (Pn)

Lärare

E-post
anders.pettersson@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 52

Stefan Ringh (Rh)

Lärare

E-post
stefan.ringh@vallentuna.se

Telefon
08-587 849 65

Louise Sjödin (Sn)

Lärare

E-post
louise.sjodin@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 14

Johnny Sjöstedt (Sj)

Lärare

E-post
johnny.sjostedt@vallentuna.se

Telefon
08-587 855 28

Madiha Saeed (Sd)

Lärare

E-post
madiha.saeed@vallentuna.se

Telefon
08-587 849 72

Björn Strömblad (St)

Förstelärare

E-post
bjorn.stromblad@vallentuna.se

Telefon
08-587 855 46

Daniela Svensson

Lärare

E-post
daniela.svensson@vallentuna.se

Telefon
08-587 849 73

Linda Viklund (Vd)

Lektor

E-post
linda.viklund@vallentuna.se

Telefon
08-587 855 33

Tomas Westerskär (We)

Praktiksamordnare/elevassistent

E-post
tomas.westerskar@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 23

Haiwen Zheng (Zg)

Lärare

E-post
haiwen.zheng@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 59

Mohammed Zakholi (Zi)

Lärare

E-post
mohammed.zakholi@vallentuna.se

Telefon
08-587 852 43

Joakim Åsberg (Ås)

Lärare

E-post
joakim.asberg@vallentuna.se

Telefon
08-587 855 41

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats