Barn och fritidsprogrammet

Inriktning Pedagogiskt och socialt arbete, lärling

Barn- och fritidsprogrammet ger dig kompetens att arbeta med människor. Som elev får du lära dig att arbeta med och möta barn, ungdomar och vuxna samt ge dem förutsättningar att utvecklas i sina liv. Utbildningen riktar sig till dig som vill jobba som barnskötare, elevassistent eller personal inom fritids- och idrottsanläggningar. Du har även möjlighet att bredda din kompetens och välja kurser som gör dig högskolebehörig.

Barn och fritidsprogrammet

Din utbildning

Mer än hälften av dina studier görs som lärling inom det område du själv har intresse för, vilket innebär att du kommer nära den verksamhet som du själv vill arbeta inom efter avslutad utbildning. Du genomför praktik två dagar i veckan redan på höstterminen i åk 1 samt en sammanhängande period på fyra veckor under höstterminen. I årskurs 1 läser du ämnen inom bland annat kommunikation samt lärande och ledarskap vilka är förlagda på din arbetsplatsförlagda del av utbildningen.

I årskurs 2 fortsätter du att ha praktik två dagar i veckan samt två perioder av heltidspraktik en höst och en på våren. Inom inriktningen Fritid och hälsa har du arbetsplats inom fritidsanläggningar och motsvarande. Du fördjupar i årskurs 2 dina kunskaper inom vald inriktning och läser även dina sista gymnasiegemensamma ämnen.

I årskurs 3 utgörs nästan hela din utbildning av karaktärsämneskurser och individuella val. Din utbildning görs då till större delen ute på din arbetsplats och du avslutar din utbildning med att göra ditt gymnasiearbete.

Din framtid

Utbildningen förbereder dig i första hand för yrken inom förskola, skola eller fritids- och idrottsanläggningar. Kommunikation och samarbete är kompetenser som du får möjlighet att utveckla under din utbildning för att möta arbetsgivares önskemål och behov. Med en yrkesexamen från Barn- och fritidsprogrammet har du goda förutsättningar att få anställning direkt efter avslutade studier. Många av Vallentuna gymnasiums elever har genom åren fått arbete på sin praktikplats efter avslutade studier. Du får alltså unika chanser att knyta kontakter som du kan behöva i framtiden.

Poängplan inriktning pedagogiskt arbete

Årskurs 1

Gymnasiegemensamma ämnen
Svenska 1 100
Engelska 5 100
Matematik 1a 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 50

Programgemensamma karaktärsämnen
Kommunikation 100
Lärande och utveckling 100
Människors miljöer 100
Pedagogiskt ledarskap 100

Totalt: 800 poäng (Åk 1-3 totalt 2700 poäng)

Årskurs 2

Gymnasiegemensamma ämnen
Svenska 2, 100
Engelska 6, 100
Samhällskunskap 1a 50
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Idrott och hälsa 1 50

Programgemensamma karaktärsämnen
Hälsopedagogik 100

Inriktningsämnen
Socialt arbete 1 100
Pedagogiskt arbete 100

Programfördjupning
Specialpedagogik, 100
Individuellt val 100

Totalt: 900 poäng (Åk 1-3 totalt 2700 poäng)

Årskurs 3

Gymnasiegemensamma ämnen
Svenska 3, 100

Programgemensamma karaktärsämnen
Samhällskunskap 1a2 50
Naturkunskap 1a2 50

Inriktningsämnen
Pedagogiskt arbete 100

Programfördjupning
Grundläggande vård och omsorg 100
Aktivitetsledarskap 100
Pedagogiska teorier och praktiker 100
Dramapedagogik 100
Skapande verksamhet 100
Individuellt val 100
Gymnasiearbete 100

Totalt: 1000 poäng (Åk 1-3 totalt 2500 poäng)

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats