Barn och fritidsprogrammet

Inriktning Pedagogiskt arbete, lärling
Inriktning Fritid och hälsa, lärling
Inriktning Socialt arbete, lärling

Från och med HT 2021 erbjuds:

  • Inriktning Pedagogiskt och socialt arbete, lärling
  • Inriktning Fritid och hälsa, lärling

Barn- och fritidsprogrammet ger dig kompetens att arbeta med människor. Som elev får du lära dig att arbeta med och möta barn, ungdomar och vuxna samt ge dem förutsättningar att utvecklas i sina liv. Utbildningen riktar sig till dig som vill jobba som barnskötare, elevassistent eller personal inom fritids- och idrottsanläggningar. Du har även möjlighet att bredda din kompetens och välja kurser som gör dig högskolebehörig.

 

Din utbildning

Mer än hälften av dina studier görs som lärling inom det område du själv har intresse för, vilket innebär att du kommer nära den verksamhet som du själv vill arbeta inom efter avslutad utbildning. Efter en kortare introduktionsperiod på skolan har du sedan praktik två dagar i veckan redan på höstterminen i åk 1. I årskurs 1 läser du ämnen inom bland annat kommunikation, lärande och ledarskap förlagda på din arbetsplatsförlagda del av utbildningen.

I årskurs 2 får du på inriktningen Pedagogiskt arbete möjlighet att välja arbetsplats på förskola, förskoleklass eller skola. Inom inriktningen Fritid och hälsa har du arbetsplats inom fritidsanläggningar och motsvarande. Du fördjupar i årskurs 2 dina kunskaper inom vald inriktning och läser även dina sista gymnasiegemensamma ämnen.

I årskurs 3 utgörs nästan hela din utbildning av karaktärsämneskurser och individuella val. Din utbildning görs då till större delen ute på din arbetsplats och du avslutar din utbildning med att göra ditt gymnasiearbete.

Din framtid

Utbildningen förbereder dig i första hand för yrken inom förskola, skola samt för personal som arbetar med fritids- och idrottsanläggningar. Kommunikation och samarbete är kompetenser som du får möjlighet att utveckla under din utbildning för att möta arbetsgivares önskemål och behov. Med en yrkesexamen från Barn- och fritidsprogrammet har du goda förutsättningar att få anställning direkt efter avslutade studier. Många av Vallentuna gymnasiums elever har genom åren fått arbete på sin praktikplats efter avslutade studier. Du får alltså unika chanser att knyta kontakter som du kan behöva i framtiden.

Poängplan- pedagogiskt arbete

Kurs

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Gymnasiegemensamma ämnen

     

Svenska 1

100

   

Engelska 5

100

   

Matematik 1a

100

   

Samhällskunskap 1a1

 

50

 

Historia 1a1

50

   

Naturkunskap 1a1

 

50

 

Idrott och hälsa 1

50

50

 

Religionskunskap

 

50

 

Programgemensamma karaktärsämnen

     

Hälsopedagogik

 

100

 

Kommunikation

100

   

Lärande och utveckling

100

   

Människors miljöer

100

   

Pedagogiskt ledarskap

100

   

Svenska 2

 

100

 

Samhällskunskap 1a2

   

50

Naturkunskap 1a2

   

50

Inriktningsämnen

     

Socialt arbete 1

 

100

 

Pedagogiskt arbete

 

100

100

Programfördjupning

     

Specialpedagogik 1

 

100

 

Grundläggande vård och omsorg

   

100

Aktivitetsledarskap

   

100

Pedagogiska teorier och praktiker

   

100

Dramapedagogik

   

100

Skapande verksamhet

   

100

Individuellt val

 

100

100

Gymnasiearbete

   

100

Poäng totalt

800

800

900

TOTAL

   

2500

 

Poängplan- fritid och hälsa

Kurs

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Gymnasiegemensamma ämnen

     

Svenska 1

100

   

Engelska 5

100

   

Matematik 1a

100

   

Samhällskunskap 1a1

 

50

 

Historia 1a1

50

   

Naturkunskap 1a1

 

50

 

Idrott och hälsa 1

50

50

 

Religionskunskap

 

50

 

Programgemensamma karaktärsämnen

     

Hälsopedagogik

 

100

 

Kommunikation

100

   

Lärande och utveckling

100

   

Människors miljöer

100

   

Pedagogiskt ledarskap

100

   

Svenska 2

 

100

 

Samhällskunskap 1a2

   

50

Naturkunskap 1a2

   

50

Inriktningsämnen

     

Fritids- och friskvårdsverksamheter

 

200

 

Fritids- och idrottskunskap

 

100

 

Programfördjupning

     

Drift och underhåll av fritidsanläggningar

   

100

Fritidsmiljöer och arenor

   

100

Entreprenörskap

   

100

Aktiviteter och upplevelser

   

100

Bad- och friskvårdsanläggningar

   

100

Yttre miljö- anläggningar

   

100

Individuellt val

 

100

100

Gymnasiearbete

   

100

Poäng

800

800

900

TOTAL

   

2500

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats