Barn och fritidsprogrammet

Inriktning Pedagogiskt arbete, lärling
Inriktning Fritid och hälsa, lärling
Inriktning Socialt arbete, lärling

Från och med HT 2021 erbjuds:

  • Inriktning Pedagogiskt och socialt arbete, lärling
  • Inriktning Fritid och hälsa, lärling

Barn- och fritidsprogrammet ger dig kompetens att arbeta med människor. Som elev får du lära dig att arbeta med och möta barn, ungdomar och vuxna samt ge dem förutsättningar att utvecklas i sina liv. Utbildningen riktar sig till dig som vill jobba som barnskötare, elevassistent eller personal inom fritids- och idrottsanläggningar. Du har även möjlighet att bredda din kompetens och välja kurser som gör dig högskolebehörig.

 

Din utbildning

Mer än hälften av dina studier görs som lärling inom det område du själv har intresse för, vilket innebär att du kommer nära den verksamhet som du själv vill arbeta inom efter avslutad utbildning. Efter en kortare introduktionsperiod på skolan har du sedan praktik två dagar i veckan redan på höstterminen i åk 1. I årskurs 1 läser du ämnen inom bland annat kommunikation, lärande och ledarskap förlagda på din arbetsplatsförlagda del av utbildningen.

I årskurs 2 får du på inriktningen Pedagogiskt arbete möjlighet att välja arbetsplats på förskola, förskoleklass eller skola. Inom inriktningen Fritid och hälsa har du arbetsplats inom fritidsanläggningar och motsvarande. Du fördjupar i årskurs 2 dina kunskaper inom vald inriktning och läser även dina sista gymnasiegemensamma ämnen.

I årskurs 3 utgörs nästan hela din utbildning av karaktärsämneskurser och individuella val. Din utbildning görs då till större delen ute på din arbetsplats och du avslutar din utbildning med att göra ditt gymnasiearbete.

Din framtid

Utbildningen förbereder dig i första hand för yrken inom förskola, skola samt för personal som arbetar med fritids- och idrottsanläggningar. Kommunikation och samarbete är kompetenser som du får möjlighet att utveckla under din utbildning för att möta arbetsgivares önskemål och behov. Med en yrkesexamen från Barn- och fritidsprogrammet har du goda förutsättningar att få anställning direkt efter avslutade studier. Många av Vallentuna gymnasiums elever har genom åren fått arbete på sin praktikplats efter avslutade studier. Du får alltså unika chanser att knyta kontakter som du kan behöva i framtiden.

Poängplan- pedagogiskt arbete

Kurs Poäng Årskurs 1   Årskurs 2   Årskurs 3  
      APL   APL   APL
Gymnasiegemensamma ämnen 600            
Svenska 1 100 100          
Engelska 5 100 100          
Matematik 1a 100 100          
Samhällskunskap 1a1 50     65      
Historia 1a1 50 55          
Naturkunskap 1a1 50     60      
Idrott och hälsa 1 100 60   60      
Religionskunskap 1 50     55      
Programgemensamma karaktärsämnen 700            
Hälsopedagogik 100     95      
Kommunikation 100 95          
Lärande och utveckling 100 95          
Människors miljöer 100 95          
Pedagogiskt ledarskap 100 95          
Svenska 2 100     95      
Samhällskunskap 1a2 50         47,5  
Naturkunskap 1a2 50         47,5  
Inriktningsämnen 300            
Barns lärande och växande 100     95      
Pedagogiskt arbete 200     95   95  
Programfördjupning 600            
Digitalt skapande 1 100         95  
Grundläggande vård och omsorg 100         95  
Aktivitetsledarskap 100         95  
Pedagogiska teorier och praktiker 100         95  
Dramapedagogik 100     95      
Skapande verksamhet 100         95  
Individuellt val 200     80   80  
Gymnasiearbete 100         95  
Poäng totalt 2500            
    795 0 795 0 840 0
Undervisningstid 2430 795   795   840  

 

 

Poängplan- fritid och hälsa

Kurs Poäng Årskurs 1   Årskurs 2   Årskurs 3  
      APL   APL   APL
Gymnasiegemensamma ämnen 600            
Svenska 1 100 100          
Engelska 5 100 100          
Matematik 1a 100 100          
Samhällskunskap 1a1 50     65      
Historia 1a1 50 55          
Naturkunskap 1a1 50     60      
Idrott och hälsa 1 100 60   60      
Religionskunskap 50     55      
Programgemensamma karaktärsämnen 700            
Hälsopedagogik 100     95      
Kommunikation 100 95          
Lärande och utveckling 100 95          
Människors miljöer 100 95          
Pedagogiskt ledarskap 100 95          
Svenska 2 100     95      
Samhällskunskap 1a2 50         47,5  
Naturkunskap 1a2 50         47,5  
Inriktningsämnen 300            
Fritids- och friskvårdsverksamheter 200     190      
Fritids- och idrottskunskap 100     95      
Programfördjupning 600            
Drift och underhåll av fritidsanläggningar 100         95  
Fritidsmiljöer och arenor 100         95  
Entreprenörskap 100         95  
Aktiviteter och upplevelser 100         95  
Bad- och friskvårdsanläggningar 100         95  
Yttre miljö- anläggningar 100         95  
Individuellt val 200     80   80  
Gymnasiearbete 100         95  
Poäng totalt 2500            
    795 0 795 0 840 0
Undervisningstid 2430 795   795   840  
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats