Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet

Genom vårt nära samarbete med de lokala företagen och organisationerna får du möjlighet att skapa goda kontakter och öka dina chanser till jobb i framtiden. Vi arbetar i kreativa och verklighetsnära ämnesövergripande projekt och du blir väl förberedd för arbete och vidare studier. Under din gymnasietid får du också delta i studieresor inom Europa.

Din utbildning

I årskurs 1 får du grundläggande kunskaper i företagsekonomi. Undervisningen delas upp i ämnesblock: Redovisning, Finansiering, Marknadsföring och Organisation och Ledarskap. Vi arbetar både akademiskt och praktiskt där fokus ligger på att omsätta teoretiska kunskaper i olika företagssammanhang. Du får även goda kunskaper i hur samhället fungerar och samspelet mellan företag och samhälle. 

I årskurs 2 fördjupar du dig inom företagsekonomi och får möjlighet att specialisera dig inom det område som intresserar dig mest. Detta kombineras med studier i privatjuridik. I årskurs 2 får du även möjlighet att praktisera inom ekonomi och omsätta dina teoretiska kunskaper i verkligheten. 

I årskurs 3 fortsätter du att specialisera dig inom företagsekonomi. Nu får du även möjlighet att starta och driva ett företag inom ramen för Ung Företagsamhet, UF. I det projektet får du lära dig om hur det är att vara egen företagare. Du läser också kursen Ledarskap och Organisation för att lära dig mer om olika organisationsformer, kommunikation, grupprocesser och hur ledarskap fungerar. Du gör även en studieresa till ett EU land för att lära dig mer om internationell företagsamhet.

Din framtid

När du är klar med ekonomiprogrammet blir du färdig gymnasieekonom och kan söka arbete direkt. Du kan också välja att studera vidare på universitet eller högskola inom till exempel inom ekonomi, bank- och försäkring eller marknadsföring. Du kan också gå utbildningar för att bli exempelvis controller, jurist, revisor eller fastighetsmäklare.

Poängplan

Kurs

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Gymnasiegemensamma ämnen

     

Svenska 1

100

   

Svenska 2

 

100

 

Svenska 3

   

100

Engelska 5

100

   

Engelska 6

 

100

 

Matematik 1b

100

   

Matematik 2b

 

100

 

Historia 1b

100

   

Samhällskunskap 1b

100

   

Samhällskunskap 2

 

100

 

Idrott och hälsa 1

50

50

 

Religion 1

   

50

Naturkunskap 1b

100

   

Programgemensamma karaktärsämnen

     

Moderna språk

100

   

Privatjuridik

 

100

 

Företagsekonomi 1

100

   

Psykologi 1

   

50

Inriktningsämnen Företagsekonomi

     

Entreprenörskap och företagande

   

100

Företagsekonomi 2

 

100

 

Matematik 3b

   

100

Programfördjupning Företagsekonomi

     

Marknadsföring

   

100

Ledarskap och organisation

   

100

Internationell ekonomi

 

100

 

Individuellt val (kan läsas i alla årskurser)

 

100

100

Gymnasiearbete

   

100

Poäng

850

850

800

TOTALT

   

2500

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats