Ekonomiprogrammet

Genom vårt nära samarbete med de lokala företagen och organisationerna får du möjlighet att skapa goda kontakter och öka dina chanser till jobb i framtiden. Vi arbetar i kreativa och verklighetsnära ämnesövergripande projekt och du blir väl förberedd för arbete och vidare studier. Under din gymnasietid får du också delta i studieresor inom Europa.

Din utbildning

I årskurs 1 får du grundläggande kunskaper i företagsekonomi. Undervisningen delas upp i ämnesblock: Redovisning, Finansiering, Marknadsföring och Organisation och Ledarskap. Vi arbetar både akademiskt och praktiskt där fokus ligger på att omsätta teoretiska kunskaper i olika företagssammanhang. Du får även goda kunskaper i hur samhället fungerar och samspelet mellan företag och samhälle.

I årskurs 2 fördjupar du dig inom företagsekonomi och får möjlighet att specialisera dig inom det område som intresserar dig mest. Detta kombineras med studier i privatjuridik. I årskurs 2 får du även möjlighet att praktisera inom ekonomi och omsätta dina teoretiska kunskaper i verkligheten.

I årskurs 3 fortsätter du att specialisera dig inom företagsekonomi. Nu får du även möjlighet att starta och driva ett företag inom ramen för Ung Företagsamhet, UF. I det projektet får du lära dig om hur det är att vara egen företagare. Du läser också kursen Ledarskap och Organisation för att lära dig mer om olika organisationsformer, kommunikation, grupprocesser och hur ledarskap fungerar. Du gör även en studieresa till ett EU land för att lära dig mer om internationell företagsamhet.

Din framtid

När du är klar med ekonomiprogrammet blir du färdig gymnasieekonom och kan söka arbete direkt. Du kan också välja att studera vidare på universitet eller högskola inom till exempel inom ekonomi, bank- och försäkring eller marknadsföring. Du kan också gå utbildningar för att bli exempelvis controller, jurist, revisor eller fastighetsmäklare.

Poängplan

Årskurs 1

Gymnasiegemensamma ämnen

Svenska 1 100
Engelska 5 100
Matematik 1b 100
Historia 1b 100
Samhällskunskap 1b 100
Idrott och hälsa 1 50
Naturkunskap 1b 100

Programgemensamma karaktärsämnen

Moderna språk 100
Företagsekonomi 1 100

Totalt: 850 (Åk 1-3 totalt 2500)

Årskurs 2

Gymnasiegemensamma ämnen

Svenska 2 100
Engelska 6 100
Matematik 2b 100
Samhällskunskap 2 100
Idrott och hälsa 1 50

Inriktningsämnen Ekonomi

Företagsekonomi 2 100

Programfördjupning Ekonomi

Internationell ekonomi 100
Individuellt val (kan läsas i alla årskurser) 100

Totalt: 750 (Åk 1-3 totalt 2500)

Årskurs 3

Gymnasiegemensamma ämnen

Svenska 3 100
Religion 1 50

Programgemensamma karaktärsämnen

Privatjuridik 100
Psykologi 1 50

Inriktningsämnen Ekonomi

Entreprenörskap och företagande 100
Matematik 3b 100

Programfördjupning Ekonomi

Marknadsföring 100
Ledarskap och organisation 100
Individuellt val (kan läsas i alla årskurser) 100
Gymnasiearbete 100

Totalt: 900 (Åk 1-3 totalt 2500)

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats