Ekonomiprogrammet

Genom vårt nära samarbete med de lokala företagen och organisationerna får du möjlighet att skapa goda kontakter och öka dina chanser till jobb i framtiden. Vi arbetar i kreativa och verklighetsnära ämnesövergripande projekt och du blir väl förberedd för arbete och vidare studier. Under din gymnasietid får du också delta i studieresor inom Europa.

Din utbildning

I årskurs 1 ligger tyngdpunkten på samhällsvetenskapliga ämnen. Du läser tillsammans med elever som har valt Samhällsvetenskapsprogrammet. Du får goda kunskaper i hur samhället fungerar i Sverige, men också globalt. Under ditt första år på ekonomiprogrammet kan du delta i ett utbyte med en skola i Spanien.

I årskurs 2 läser du ämnen som företagsekonomi, privatjuridik och samhällsekonomi. Du deltar i skolans FN-rollspel och får agera diplomat. Du gör också en kort praktik på ett företag för att koppla ihop dina teoretiska kunskaper med verkligheten. Under detta andra år kan du vara värd för en spansk elev som besöker gymnasiet.

I årskurs 3 får du starta och driva ett företag inom ramen för Ung Företagsamhet, UF. I det projektet får du lära dig om hur det är att vara egen företagare. Du läser också kursen Ledarskap och organisation för att lära dig mer om olika organisationsformer, kommunikation, grupprocesser och hur ledarskap fungerar. En studieresa till ett EU-land ingår för att du på plats ska kunna uppleva och ta del av samarbetet inom EU.

Din framtid

När du är klar med ekonomiprogrammet blir du färdig gymnasieekonom och kan söka arbete direkt. Du kan självklart också välja att studera vidare, till exempel inom ekonomi, bank- och försäkring eller marknadsföring. Du kan också gå utbildningar för att bli exempelvis controller, jurist, revisor eller fastighetsmäklare.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats