Bygg- och anläggningsprogrammetInriktning Husbyggnad

Inriktning Mark och anläggning

På Bygg- och anläggningsprogrammet får du mycket frihet och stor variation i dina studier. Du arbetar med kroppen och ser snabbt ett resultat av ditt arbete och det finns stort utrymme för kreativitet. Du får även möjlighet att läsa kurser för att få behörighet att söka till vidare studier på universitet och högskola.

Din utbildning

I årskurs 1 får du allmänna kunskaper inom byggämnet. Du lär dig grunderna i snickeri, mureri, plattsättning, betongarbete, armering, verktygs- och materiallära samt hur du arbetar på ett säkert sätt. Du läser också teoretiska kurser som till exempel svenska, engelska, matematik och historia.

I årskurs 2 väljer du inriktning: husbyggnad eller mark-och anläggning. Du läser religion, samhällskunskap och naturkunskap utöver dina byggkurser. Du har också möjlighet att läsa Svenska 2 och Engelska 6 för att få grundläggande högskolebehörighet. Du gör åtta veckors praktik under ditt andra år på programmet.

I årskurs 3 har du möjlighet att specialisera dig inom exempelvis byggnadsträ, betongteknik, mureri, plattsättning eller gatu-, väg- och ledningsarbete. Du genomför också ett gymnasiearbete där du ska visa dina färdigheter. Du som vill få grundläggande högskolebehörighet läser kursen Svenska 3. Under ditt sista år på programmet gör du praktik i två perioder på nio veckor vardera. Den omfattande praktiken ger utmärkta erfarenheter och mycket goda möjligheter till jobb.

Din framtid

På bygg- och anläggningsprogrammet får du de kunskaper du behöver för att arbeta som snickare, murare, plattsättare, betongarbetare eller anläggningsarbetare direkt efter gymnasiet. Du får en yrkesexamen med stora möjligheter till jobb. Utbildningen ger dig möjlighet att få ett yrkesbevis och vårt byggprogram är branschrekommenderat av byggindustrins yrkesnämnd, BYN.

Många av Vallentuna gymnasiums elever har genom åren fått arbete på sin praktikplats efter avslutade studier. Du får alltså en unik chans att knyta kontakter som du kan behöva inför framtiden. Det är lätt att få jobb om du har slutfört utbildningen på bygg- och anläggningsprogrammet så framtidsutsikterna är mycket goda. Många arbetsgivare efterfrågar också kvinnliga byggarbetare för att få en bättre balans i branschen.

 

Poängplan- husbyggnad

 

Kurs

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Gymnasiegemensamma ämnen

     

Svenska 1

100

   

Engelska 5

100

   

Matematik 1a

100

   

Samhällskunskap 1a1

 

50

 

Historia 1a1

50

   

Naturkunskap 1a1

 

50

 

Idrott och hälsa 1

50

50

 

Religionskunskap 1

 

50

 

Programgemensamma karaktärsämnen

     

Bygg och anläggning 1

200

   

Bygg och anläggning 2

200

   

Inriktningsämnen Husbyggnad

     

Husbyggnadsprocessen

 

100

100

Husbyggnad 1

 

100

 

Husbyggnad 2

 

200

 

Husbyggnad 3 – ombyggnad

 

200

 

Programfördjupning Husbyggnad

     

Entreprenörskap

   

100

Hållbart samhällsbyggande

   

100

Kurser beroende på yrkesutgång

   

300

Individuellt val (kan läsas i åk 1 och 2)

 

200

 

Gymnasiearbete

   

100

Poäng totalt

800

1000

700

TOTALT

   

2500

 

 

  

Poängplan- mark och anläggning

Kurs

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Gymnasiegemensamma ämnen

     

Svenska 1

100

   

Engelska 5

100

   

Matematik 1a

100

   

Samhällskunskap 1a1

 

50

 

Historia 1a1

50

   

Naturkunskap 1a1

 

50

 

Idrott och hälsa 1

50

50

 

Religionskunskap 1

 

50

 

Programgemensamma karaktärsämnen

     

Bygg och anläggning 1

200

   

Bygg och anläggning 2

200

   

Inriktningsämnen Anläggning

     

Anläggningsprocessen

 

100

100

Anläggning 1

 

100

 

Anläggning 2

 

200

 

Programfördjupning Anläggning

     

Entreprenörskap

   

100

Hållbart samhällsbyggande

   

100

Anläggning- ledningsbyggnad

 

100

100

Anläggning — gröna ytor

   

200

Anläggning — stensättning

   

100

Anläggning —vägbyggnad

   

100

Individuellt val (kan läsas i åk 1 och 2)

 

200

 

Gymnasiearbete

   

100

Poäng

800

900

900

TOTALT

   

2600

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats