Bygg- och anläggningsprogrammet

Inriktning Husbyggnad
Inriktning Mark och anläggning

På Bygg- och anläggningsprogrammet får du mycket frihet och stor variation i dina studier. Du arbetar med kroppen och ser snabbt ett resultat av ditt arbete och det finns stort utrymme för kreativitet. Du får även möjlighet att läsa kurser för att få behörighet att söka till vidare studier på universitet och högskola.

Din utbildning

I årskurs 1 får du allmänna kunskaper inom byggämnet. Du lär dig grunderna i snickeri, mureri, plattsättning, betongarbete, armering, verktygs- och materiallära samt hur du arbetar på ett säkert sätt. Du läser också teoretiska kurser som till exempel svenska, engelska, matematik och historia.

I årskurs 2 väljer du inriktning: husbyggnad eller mark och anläggning. Du läser religion, samhällskunskap och naturkunskap utöver dina byggkurser. Du har också möjlighet att läsa Svenska 2 och Engelska 6 för att få grundläggande högskolebehörighet. Du gör 8 veckors praktik under ditt andra år på programmet.

I årskurs 3 har du möjlighet att specialisera dig inom exempelvis byggnadsträ, betongteknik, mureri, plattsättning eller gatu-, väg- och ledningsarbete. Du genomför också ett gymnasiearbete där du ska visa dina färdigheter. Du som vill få grundläggande högskolebehörighet läser kursen Svenska 3. Under ditt sista år på programmet gör du praktik i två perioder på 9 veckor vardera. Den omfattande praktiken ger utmärkta erfarenheter och mycket goda möjligheter till jobb.

Din framtid

På bygg- och anläggningsprogrammet får du de kunskaper du behöver för att arbeta som snickare, murare, plattsättare, betongarbetare eller anläggningsarbetare direkt efter gymnasiet. Du får en yrkesexamen med stora möjligheter till jobb. Utbildningen ger dig möjlighet att få ett yrkesbevis och vårt byggprogram är branschrekommenderat av byggindustrins yrkesnämnd, BYN.

Många av Vallentuna gymnasiums elever har genom åren fått arbete på sin praktikplats efter avslutade studier. Du får alltså en unik chans att knyta kontakter som du kan behöva inför framtiden. Det är lätt att få jobb om du har slutfört utbildningen på bygg- och anläggningsprogrammet så framtidsutsikterna är mycket goda. Många arbetsgivare efterfrågar också kvinnliga byggarbetare för att få en bättre balans i branschen.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats