Bygg- och anläggningsprogrammet

Symbol

Inriktning Husbyggnad
Inriktning Mark och anläggning

På Bygg- och anläggningsprogrammet får du mycket frihet och stor variation i dina studier. Du arbetar med kroppen och ser snabbt ett resultat av ditt arbete och det finns stort utrymme för kreativitet. Du får även möjlighet att läsa kurser för att få behörighet att söka till vidare studier på universitet och högskola.

Byggprogrammet

Poängplan inriktning Husbyggnad

Årskurs 1

Gymnasiegemensamma ämnen
Svenska 1 100
Engelska 5 100
Matematik 1a 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 50

Programgemensamma karaktärsämnen 
Bygg och anläggning 1 200
Bygg och anläggning 2 200

Totalt: 800 poäng (Åk 1-3 totalt 2800 poäng)

Årskurs 2

Gymnasiegemensamma ämnen
Svenska 2, 100
Engelska 6, 100
Samhällskunskap 1a 50
Naturkunskap 1a1 50
Idrott och hälsa 1 50
Religionskunskap 1 50

Inriktningsämnen
Husbyggnadsprocessen 100
Husbyggnad 1 100
Husbyggnad 2 200

Programfördjupning
Betong 1- lågform och platta på mark, 100
Individuellt val 200 (kan läsas i åk 1 och 2)

Totalt: 1100 poäng (Åk 1-3 totalt 2800 poäng)

Årskurs 3

Gymnasiegemensamma ämnen
Svenska 3 100

Inriktningsämnen
Husbyggnadsprocessen 100
Husbyggnad 3- Ombyggnad 200

Programfördjupning
Hållbart samhällsbyggande 100
Kurser beroende på yrkesutgång 300
Gymnasiearbete 100

Totalt: 900 poäng (Åk 1-3 totalt 2800 poäng)

Poängplan inriktning Mark och anläggning

Årskurs 1

Gymnasiegemensamma ämnen
Svenska 1 100
Engelska 5 100
Matematik 1a 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 50

Programgemensamma karaktärsämnen
Bygg och anläggning 1 200
Bygg och anläggning 2 200

Totalt: 800 poäng (Åk 1-3 totalt 2800 poäng)

Årskurs 2

Gymnasiegemensamma ämnen
Svenska 2, 100
Engelska 6, 100
Samhällskunskap 1a 50
Naturkunskap 1a1 50
Idrott och hälsa 1 50
Religionskunskap 1 50

Inriktningsämnen 
Anläggningsprocessen 100 
Anläggning 1 100 
Anläggning 2 200

Programfördjupning
Betong 1 - lågform och platta på mark, 100
Individuellt val 200 (kan läsas i åk 1 och 2)

Totalt: 1100 poäng (Åk 1-3 totalt 2800 poäng)

Årskurs 3

Gymnasiegemensamma ämnen
Svenska 3, 100

Inriktningsämnen
Anläggningsprocessen 100

Programfördjupning
Anläggning- ledningsbyggnad 200
Anläggning- gröna ytor 200
Anläggning- stensättning 100
Anläggning- vägbyggnad 100

Gymnasiearbete 100

Totalt: 900 poäng (Åk 1-3 totalt 2800 poäng)

Din utbildning

I årskurs 1 får du allmänna kunskaper inom byggämnet. Du lär dig grunderna i snickeri, mureri, plattsättning, betongarbete, armering, verktygs- och materiallära samt hur du arbetar på ett säkert sätt. Du läser också teoretiska kurser som till exempel svenska, engelska, matematik och historia.

I årskurs 2 väljer du inriktning: husbyggnad eller mark-och anläggning. Du läser religion, samhällskunskap och naturkunskap utöver dina byggkurser. Du har också möjlighet att läsa Svenska 2 och Engelska 6 för att få grundläggande högskolebehörighet. Du gör åtta veckors praktik under ditt andra år på programmet.

I årskurs 3 har du möjlighet att specialisera dig inom exempelvis byggnadsträ, betongteknik, mureri, plattsättning eller gatu-, väg- och ledningsarbete. Du genomför också ett gymnasiearbete där du ska visa dina färdigheter. Du som vill få grundläggande högskolebehörighet läser kursen Svenska 3. Under ditt sista år på programmet gör du praktik i två perioder på nio veckor vardera. Den omfattande praktiken ger utmärkta erfarenheter och mycket goda möjligheter till jobb.

Din framtid

På bygg- och anläggningsprogrammet får du de kunskaper du behöver för att arbeta som snickare, murare, plattsättare, betongarbetare eller anläggningsarbetare direkt efter gymnasiet. Du får en yrkesexamen med stora möjligheter till jobb. Utbildningen ger dig möjlighet att få ett yrkesbevis och vårt byggprogram är branschrekommenderat av byggindustrins yrkesnämnd, BYN.

Många av Vallentuna gymnasiums elever har genom åren fått arbete på sin praktikplats efter avslutade studier. Du får alltså en unik chans att knyta kontakter som du kan behöva inför framtiden. Det är lätt att få jobb om du har slutfört utbildningen på bygg- och anläggningsprogrammet så framtidsutsikterna är mycket goda. Många arbetsgivare efterfrågar också kvinnliga byggarbetare för att få en bättre balans i branschen.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats