Bygg- och anläggningsprogrammetInriktning Husbyggnad

Inriktning Mark och anläggning

På Bygg- och anläggningsprogrammet får du mycket frihet och stor variation i dina studier. Du arbetar med kroppen och ser snabbt ett resultat av ditt arbete och det finns stort utrymme för kreativitet. Du får även möjlighet att läsa kurser för att få behörighet att söka till vidare studier på universitet och högskola.

Din utbildning

I årskurs 1 får du allmänna kunskaper inom byggämnet. Du lär dig grunderna i snickeri, mureri, plattsättning, betongarbete, armering, verktygs- och materiallära samt hur du arbetar på ett säkert sätt. Du läser också teoretiska kurser som till exempel svenska, engelska, matematik och historia.

I årskurs 2 väljer du inriktning: husbyggnad eller mark-och anläggning. Du läser religion, samhällskunskap och naturkunskap utöver dina byggkurser. Du har också möjlighet att läsa Svenska 2 och Engelska 6 för att få grundläggande högskolebehörighet. Du gör åtta veckors praktik under ditt andra år på programmet.

I årskurs 3 har du möjlighet att specialisera dig inom exempelvis byggnadsträ, betongteknik, mureri, plattsättning eller gatu-, väg- och ledningsarbete. Du genomför också ett gymnasiearbete där du ska visa dina färdigheter. Du som vill få grundläggande högskolebehörighet läser kursen Svenska 3. Under ditt sista år på programmet gör du praktik i två perioder på nio veckor vardera. Den omfattande praktiken ger utmärkta erfarenheter och mycket goda möjligheter till jobb.

Din framtid

På bygg- och anläggningsprogrammet får du de kunskaper du behöver för att arbeta som snickare, murare, plattsättare, betongarbetare eller anläggningsarbetare direkt efter gymnasiet. Du får en yrkesexamen med stora möjligheter till jobb. Utbildningen ger dig möjlighet att få ett yrkesbevis och vårt byggprogram är branschrekommenderat av byggindustrins yrkesnämnd, BYN.

Många av Vallentuna gymnasiums elever har genom åren fått arbete på sin praktikplats efter avslutade studier. Du får alltså en unik chans att knyta kontakter som du kan behöva inför framtiden. Det är lätt att få jobb om du har slutfört utbildningen på bygg- och anläggningsprogrammet så framtidsutsikterna är mycket goda. Många arbetsgivare efterfrågar också kvinnliga byggarbetare för att få en bättre balans i branschen.

 

Poängplan- husbyggnad

Kurs Poäng Årskurs 1 Årskurs 2   Årskurs 3  
        APL   APL
Gymnasiegemensamma ämnen 600          
Svenska 1 100 100        
Engelska 5 100 100        
Matematik 1a 100 100        
Samhällskunskap 1a1 50   65      
Historia 1a1 50 55        
Naturkunskap 1a1 50   60      
Idrott och hälsa 1 100 60 60      
Religionskunskap 1 50   55      
Programgemensamma karaktärsämnen 400          
Bygg och anläggning 1 200 190        
Bygg och anläggning 2 200 190        
Inriktningsämnen Husbyggnad 700          
Husbyggnadsprocessen 200   55 40 95  
Husbyggnad 1 100   55 40    
Husbyggnad 2 200   90 100    
Husbyggnad 3 – ombyggnad 200   95   0 95
Programfördjupning Husbyggnad 500          
Entreprenörskap 100       95  
Hållbart samhällsbyggande 100       95  
Kurser beroende på yrkesutgång 300       0 285
Individuellt val (kan läsas i åk 1 och 2) 200   160      
Gymnasiearbete 100       95  
Poäng totalt 2500          
    795 695 180 380 380
Undervisningstid 2430 795 875   760  

 

Poängplan- mark och anläggning

Kurs Poäng Årskurs 1 Årskurs 2   Årskurs 3  
        APL   APL
Gymnasiegemensamma ämnen 600          
Svenska 1 100 100        
Engelska 5 100 100        
Matematik 1a 100 100        
Samhällskunskap 1a1 50   65      
Historia 1a1 50 55        
Naturkunskap 1a1 50   60      
Idrott och hälsa 1 100 60 60      
Religionskunskap 1 50   55      
Programgemensamma karaktärsämnen 400          
Bygg och anläggning 1 200 190        
Bygg och anläggning 2 200 190        
Inriktningsämnen Anläggning 500          
Anläggningsprocessen 200   55 40 95  
Anläggning 1 100   55 40    
Anläggning 2 200   90 100    
Programfördjupning Anläggning 700          
Entreprenörskap 100       95  
Hållbart samhällsbyggande 100       95  
Kurser beroende på yrkesutgång 500   95   0 380
Individuellt val (kan läsas i åk 1 och 2) 200   160      
Gymnasiearbete 100       95  
Poäng totalt 2500          
    795 695 180 380 380
Undervisningstid 2430 795 875   760  
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats