Ung företagsamhet med fokus på HBTQ

UF (Ung företagsamhet) är en viktig del för gymnasieelever i årskurs 3 som går ekonomi-, handel- och byggprogrammet. Ung Företagsamhet ger eleverna möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Startperioden för UF påbörjas i början av höstterminen och avslutas i slutet av vårterminen. 

Ung företagsamhet med fokus på HBTQ

Ett av årets UF projekt bedrivs av en grupp elever som arbetar med att stärka HBTQ personers rättigheter i samhället genom att marknadsföra HBTQ certifierad litteratur ihop med föreläsningar.

På frågan om vad som inspirerade dem till detta val av projekt svarar de:
- "Det som fick oss att vilja starta detta UF projekt var för att vi tycker att det här ämnet är något som behöver lyftas upp mer och att både vuxna och barn behöver få mer kunskap inom det här området".

Vidare berättar eleverna hur deras affärsmodell fungerar.

- "Vi vill berätta att vi erbjuder föreläsningar om boken, men för att vi ska erbjuda föreläsning om boken så behöver man köpa minst 10 böcker. Detta behövs eftersom det kommer kosta för oss att kunna trycka boken, och därför måste vi kunna ta betalt för böckerna för att också kunna gå med vinst. Men vi kommer bidra med 25 % av vår vinst till en välgörenhet, därför är det viktigt för oss att kunna gå med vinst i företaget men det viktigaste för oss är inte gå med vinst och tjäna pengar utan det viktigaste för oss är att kunna bidra till mer kunskap inom HBTQ och samkönade förhållanden".

På frågan om hur gruppen upplevt årets UF-företagande svarar de:

- "Det bästa med att starta ett UF-företag är att man har många olika möjligheter, med det tänker vi på att vi får vara väldigt kreativa och göra lite som vi vill. Vi har alla olika möjligheter och man har chansen att starta upp och driva ett UF-företag kring det som man är intresserad av. Vi får också möjligheten att lära oss driva företag inför framtiden, om vi skulle välja att starta ett eget företag därför är UF-företag en bra början på att få erfarenheter inför framtiden".

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats