Start / Förskola och skola / Gymnasium / Gymnasieskolor i kommunen / Vallentuna gymnasium / Nyheter Vallentuna gymnasium / Utbilda dig till Personlig Tränare- här börjar din dröm!

Utbilda dig till Personlig Tränare- här börjar din dröm!

Utbilda dig till Lic. Personlig Tränare på Vallentuna gymnasium!

Vad innehåller utbildningen?

Mer än hälften av dina studier genomförs som lärling på en APL-plats. Det innebär att du kommer nära den verksamhet som du själv vill arbeta inom efter avslutad utbildning. Efter en kortare introduktionsperiod på skolan har du praktik två dagar i veckan vilket börjar redan under din första termin.

Under årskurs 1 läser du ämnen inom bland annat kommunikation, lärande och ledarskap förlagda på din arbetsplatsförlagda del av utbildningen.

I årskurs 2 fortsätter du att genomföra APL ute i en verksamhet två dagar i veckan. Under ditt andra år ligger stort fokus på att du som elev ska få med dig de kunskaper som krävs för yrkesutgången Personlig tränare. Du fördjupar i årskurs 2 dina kunskaper inom vald verksamhet och läser även dina sista gymnasiegemensamma ämnen.

I årskurs 3 utgörs nästan hela din utbildning av karaktärsämneskurser och individuella val. Din utbildning görs då till större delen ute på din arbetsplats och du avslutar din utbildning med att göra ditt gymnasiearbete.

Din framtid

Utbildningen förbereder dig i första hand för ett yrke som Personlig tränare och Performance coach men du kommer även att ha mycket kunskaper med dig för att även kunna arbeta inom förskola och skola på fritids- och idrottsanläggningar. Kommunikation och samarbete är kompetenser som du får möjlighet att utveckla under din utbildning för att möta arbetsgivares önskemål och behov. Med en yrkesexamen från Barn- och fritidsprogrammet har du goda förutsättningar att få anställning direkt efter examen. Många av Vallentuna gymnasiums elever har genom åren fått arbete på sin praktikplats efter avslutade studier. Du får alltså unika chanser att knyta kontakter som du kan behöva i framtiden.

Vill du ha mer information?

Varmt välkommen på Öppet Hus på Vallentuna gymnasium torsdagen den 20 januari 2022 kl. 18-20 och få mer information om alla våra program.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats