Vallentuna gymnasium i Gelsenkirchen

Under höstterminen 2020 blev Vallentuna gymnasium en del av Erasmus projektet. Det är ett europeiskt utbytesprogram för studenter och lärare som vill uppmuntra till social delaktighet och ökat samarbete i EU.

I mars 2023 reste sex elever från fyra olika program till Gelsenkirchen i Tyskland för att delta i den sista workshopen i Erasmus projektet. Där  presenterade eleverna sina erfarenheter och lärdomar från tidigare utbyten i Tyskland, Italien och Sverige.

Utbytet riktade in sig på teman som hållbar utveckling, jämställdhet, demokrati, mångfald och att bekämpa fattigdom.

Totalt har femton elever och sex lärare från Vallentuna gymnasium varit med i utbytesprogrammet, där man också tagit emot utländska studenter och lärare på skolan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats