Vallentuna gymnasium i Gelsenkirchen

Under höstterminen 2020 blev Vallentuna gymnasium en del av Erasmus projektet, ett europeiskt utbytesprogram för studenter och lärare som vill uppmuntra till social delaktighet och ökat samarbete i EU.

Under mars månad 2023 reste sex elever från fyra olika program till Gelsenkirchen i Tyskland för att delta i den sista workshopen av det pågående Erasmus projektet, där eleverna presenterade sina erfarenheter och lärdomar från tidigare utbyten som ägt rum i Tyskland, Italien och Sverige.

Utbytestillfällena riktade in sig på teman som hållbar utveckling, jämställdhet, demokrati, mångfald och fattigdomsbekämpning.

Totalt har femton elever och sex lärare från Vallentuna gymnasium varit involverade i utbytesprogrammet, som också har inneburit att ta emot utländska studenter och lärare på skolan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats