Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning Samhällsvetenskap

Kärnan i programmet är globala rättvisefrågor, språk, samhälle och miljö, med blick både mot historien och framtiden. På den samhällsvetenskapliga inriktningen arbetar vi tvärvetenskapligt. Dina lärare samarbetar kring hela din utbildning för att du ska ha möjlighet att fördjupa dig och få en förståelse för komplexa frågor inom exempelvis miljö och psykologi.

Din utbildning

I årskurs 1 får du en bred samhällsvetenskaplig bas, som ger dig goda kunskaper i hur samhället fungerar både i Sverige och globalt. Alla tre år på gymnasiet kopplas samman med arbetslivet vilket i årskurs 1 innebär besök på arbetsplatser. 

I årskurs 2 får du fördjupa dig i samhällsvetenskapliga ämnen och internationella frågor. Du deltar i skolans FN-rollspel där elever får agera delegater från hela världen, som samlas i generalförsamlingen för att debattera frågor kring miljö, mänskliga rättigheter och konflikter. 

I årskurs 3 fördjupar du dig i ett vetenskapligt arbetssätt och får träna på att genomföra egna undersökningar och skriva rapporter. Detta är en ovärderlig förberedelse inför vidare studier på högskola och universitet. Tillsammans med din klass reser du till ett EU-land för att uppleva europeisk historia och politik.

Din framtid

Efter dina tre år på samhällsvetenskapsprogrammet har du en bred studieförberedande utbildning som passar dig som vill arbeta med exempelvis politik och samhällsfrågor. Programmet ger en bra grund om du vill utbilda dig till journalist, kommunikatör, ekonom, lärare eller statsvetare. Du kan även fördjupa dig inom exempelvis globala hållbarhets- och rättvisefrågor.

Poängplan- samhällsvetenskapsprogrammet

Kurs

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Gymnasiegemensamma ämnen

     

Svenska 1

100

   

Svenska 2

 

100

 

Svenska 3

   

100

Engelska 5

100

   

Engelska 6

 

100

 

Matematik 1b

100

   

Matematik 2b

 

100

 

Historia 1b

100

   

Samhällskunskap 1b

100

   

Idrott och hälsa 1

50

50

 

Religion 1

50

   

Naturkunskap 1b

 

100

 

Programgemensamma karaktärsämnen

     

Moderna språk

100

100

 

Filosofi 1

   

50

Psykologi 1

50

   

Inriktningsämnen Samhällsvetenskap

     

Samhällskunskap 2

 

100

 

Samhällskunskap 3

   

100

Religionskunskap 2

   

50

Geografi 1

 

100

 

Historia 2a

   

100

Programfördjupning Samhällsvetenskap

     

Ledarskap och organisation

   

100

Humanistisk samhällsvetenskaplig spec.

   

100

Medier samhälle och kommunikation 1

100

   

Individuellt val (kan läsas i alla årskurser)

 

100

100

Gymnasiearbete

   

100

Poäng

850

850

800

TOTALT

   

2500

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats