Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning Samhällsvetenskap

Kärnan i programmet är globala rättvisefrågor, språk, samhälle och miljö, med blick både mot historien och framtiden. På den samhällsvetenskapliga inriktningen arbetar vi tvärvetenskapligt. Dina lärare samarbetar kring hela din utbildning för att du ska ha möjlighet att fördjupa dig och få en förståelse för komplexa frågor inom exempelvis miljö och psykologi.

Din utbildning

I årskurs 1 får du en bred samhällsvetenskaplig bas, som ger dig goda kunskaper i hur samhället fungerar både i Sverige och globalt. Du läser tillsammans med elever som har valt Ekonomiprogrammet. Alla tre år på gymnasiet kopplas samman med arbetslivet vilket i årskurs 1 innebär besök på arbetsplatser. Under detta år kan du även delta i ett utbyte med en skola i Spanien.

I årskurs 2 får du fördjupa dig i samhällsvetenskapliga ämnen och internationella frågor. Du deltar i skolans FN-rollspel där elever får agera delegater från hela världen, som samlas i generalförsamlingen för att debattera frågor kring miljö, mänskliga rättigheter och konflikter. För att koppla skolans teori till arbetsmarknadens praktik genomför du i årskurs 2 så kallad "jobbskuggning" på en arbetsplats.

I årskurs 3 fördjupar du dig i ett vetenskapligt arbetssätt och får träna på att genomföra egna undersökningar och skriva rapporter. Detta är en ovärderlig förberedelse inför vidare studier på högskola och universitet. Du genomför också en veckas praktik inom ett yrke som är kopplat till din utbildning. Tillsammans med din klass reser du till ett EU-land för att uppleva europeisk historia och politik.

Din framtid

Efter dina tre år på samhällsvetenskapsprogrammet har du en bred studieförberedande utbildning som passar dig som vill arbeta med exempelvis politik och samhällsfrågor. Programmet ger en bra grund om du vill utbilda dig till journalist, kommunikatör, ekonom, lärare eller statsvetare. Du kan även fördjupa dig inom exempelvis globala hållbarhets- och rättvisefrågor.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats