Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning Samhällsvetenskap

Kärnan i programmet är globala rättvisefrågor, språk, samhälle och miljö, med blick både mot historien och framtiden. På den samhällsvetenskapliga inriktningen arbetar vi tvärvetenskapligt. Dina lärare samarbetar kring hela din utbildning för att du ska ha möjlighet att fördjupa dig och få en förståelse för komplexa frågor inom exempelvis miljö och psykologi.

Din utbildning

I årskurs 1 får du en bred samhällsvetenskaplig bas, som ger dig goda kunskaper i hur samhället fungerar både i Sverige och globalt. Alla tre år på gymnasiet kopplas samman med arbetslivet vilket i årskurs 1 innebär besök på arbetsplatser. 

I årskurs 2 får du fördjupa dig i samhällsvetenskapliga ämnen och internationella frågor. Du deltar i skolans FN-rollspel där elever får agera delegater från hela världen, som samlas i generalförsamlingen för att debattera frågor kring miljö, mänskliga rättigheter och konflikter. 

I årskurs 3 fördjupar du dig i ett vetenskapligt arbetssätt och får träna på att genomföra egna undersökningar och skriva rapporter. Detta är en ovärderlig förberedelse inför vidare studier på högskola och universitet. Tillsammans med din klass reser du till ett EU-land för att uppleva europeisk historia och politik.

Din framtid

Efter dina tre år på samhällsvetenskapsprogrammet har du en bred studieförberedande utbildning som passar dig som vill arbeta med exempelvis politik och samhällsfrågor. Programmet ger en bra grund om du vill utbilda dig till journalist, kommunikatör, ekonom, lärare eller statsvetare. Du kan även fördjupa dig inom exempelvis globala hållbarhets- och rättvisefrågor.

Poängplan- samhällsvetenskapsprogrammet

Kurs Poäng Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3
Gymnasiegemensamma ämnen 1150      
Svenska 1 100 85    
Svenska 2 100   85  
Svenska 3 100     85
Engelska 5 100 85    
Engelska 6 100   85  
Matematik 1b 100 100    
Matematik 2b 100   100  
Historia 1b 100 85    
Samhällskunskap 1b 100 85    
Idrott och hälsa 1 100 60 60  
Religion 1 50 43    
Naturkunskap 1b 100   85  
Programgemensamma karaktärsämnen 300      
Moderna språk 200 85 85  
Filosofi 1 50     43
Psykologi 1 50   43   
Inriktningsämnen Samhällsvetenskap 450      
Samhällskunskap 2 100   90  
Samhällskunskap 3 100     85
Religionskunskap 2 50     43
Geografi 1 100   85  
Historia 2a 100     85
Programfördjupning Samhällsvetenskap 300      
Ledarskap och organisation 100     85
Humanistisk samhällsvetenskaplig spec. 100     85
Medier samhälle och kommunikation 100 85    
Individuellt val (kan läsas i alla årskurser) 200   80 80
Gymnasiearbete 100     80
Poäng totalt 2500      
         
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats