Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning Beteendevetenskap

På den beteendevetenskapliga inriktningen arbetar vi ofta praktiskt med undersökningar och experiment. Vi arbetar tematiskt kring vad som formar vår identitet som människa. Frågor kring kommunikation, gruppdynamik och det mänskliga beteendets alla aspekter är kärnan i programmet. Vårt flexibla schema ger goda förutsättningar för studiebesök i Stockholm. Genom alla tre år på Vallentuna gymnasium få du en koppling till arbetslivet via besök och fältstudier.

Din utbildning

I årskurs 1 ligger tyngdpunkten på samhällsvetenskapliga ämnen. Du läser tillsammans med elever som har valt Ekonomiprogrammet. Du får goda kunskaper i hur samhället fungerar i Sverige, men också globalt. Vi gör experiment och undersökningar om hur människan ser på sig själv och påverkas av andra. Vi arbetar också med kommunikation mellan och inom grupper.

I årskurs 2 läser du fördjupningskurser och lär dig mer om vad som händer i Sverige och världen just nu samt hur det påverkar dig och ditt liv. Du får delta i skolans FN-rollspel där du bland annat diskuterar globala rättvisefrågor och mänskliga rättigheter med elever från andra gymnasieskolor. För att koppla skolans teori till arbetsmarknadens praktik bland annat genom besök och fältstudier.

I årskurs 3 fördjupar du dig i beteendevetenskapliga teorier och får planera, genomföra och analysera egna experiment och undersökningar. Under dina fältstudier gör du en vetenskaplig studie av arbetsplatser. Du deltar också i studieresan till ett EU-land, för att du på plats ska kunna uppleva europeisk historia och politik.

Din framtid

Du får en bred studieförberedande utbildning som passar dig som vill arbeta med människor. Programmet ger en bra grund för dig som vill utbilda dig till polis, sjuksköterska, psykolog, socionom, lärare eller personalvetare. Just nu är det stor brist på exempelvis vårdpersonal och lärare.

Poängplan- beteendevetenskap

Kurs Poäng Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3
Gymnasiegemensamma ämnen 1150      
Svenska 1 100 85    
Svenska 2 100   85  
Svenska 3 100     85
Engelska 5 100 85    
Engelska 6 100   85  
Matematik 1b 100 100    
Matematik 2b 100   100  
Historia 1b 100 85    
Samhällskunskap 1b 100 85    
Idrott och hälsa 1 100 60 60  
Religionskunskap 1 50 43    
Naturkunskap 1b 100   85  
Programgemensamma karaktärsämnen 300      
Moderna språk 200 85 85  
Filosofi 1 50     43
Psykologi 1 50    43  
Inriktningsämnen Beteendevetenskap 450      
Ledarskap och organisation 100     85
Kommunikation 100   85  
Psykologi 2a 50     43
Samhällskunskap 2 100   90  
Sociologi 100     85
Programfördjupning Beteendevetenskap 300      
Medier, samhälle och kommunikation 1 100 85    
Psykologi 2b 50     43
Religionskunskap 2 50     43
Historia 2a 100     85
Individuellt val (kan läsas i alla årskurser) 200   80 80
Gymnasiearbete 100     80
Poäng totalt 2500      
         
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats