Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktning Beteendevetenskap

På den beteendevetenskapliga inriktningen arbetar vi ofta praktiskt med undersökningar och experiment. Vi arbetar tematiskt kring vad som formar vår identitet som människa. Frågor kring kommunikation, gruppdynamik och det mänskliga beteendets alla aspekter är kärnan i programmet. Vårt flexibla schema ger goda förutsättningar för studiebesök i Stockholm. Genom alla tre år på Vallentuna gymnasium få du en koppling till arbetslivet via besök och fältstudier.

Din utbildning

I årskurs 1 ligger tyngdpunkten på samhällsvetenskapliga ämnen. Du läser tillsammans med elever som har valt Ekonomiprogrammet. Du får goda kunskaper i hur samhället fungerar i Sverige, men också globalt. Vi gör experiment och undersökningar om hur människan ser på sig själv och påverkas av andra. Vi arbetar också med kommunikation mellan och inom grupper.

I årskurs 2 läser du fördjupningskurser och lär dig mer om vad som händer i Sverige och världen just nu samt hur det påverkar dig och ditt liv. Du får delta i skolans FN-rollspel där du bland annat diskuterar globala rättvisefrågor och mänskliga rättigheter med elever från andra gymnasieskolor. För att koppla skolans teori till arbetsmarknadens praktik bland annat genom besök och fältstudier.

I årskurs 3 fördjupar du dig i beteendevetenskapliga teorier och får planera, genomföra och analysera egna experiment och undersökningar. Under dina fältstudier gör du en vetenskaplig studie av arbetsplatser. Du deltar också i studieresan till ett EU-land, för att du på plats ska kunna uppleva europeisk historia och politik.

Din framtid

Du får en bred studieförberedande utbildning som passar dig som vill arbeta med människor. Programmet ger en bra grund för dig som vill utbilda dig till polis, sjuksköterska, psykolog, socionom, lärare eller personalvetare. Just nu är det stor brist på exempelvis vårdpersonal och lärare.

Poängplan- beteendevetenskap

Kurs

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Gymnasiegemensamma ämnen

     

Svenska 1

100

   

Svenska 2

 

100

 

Svenska 3

   

100

Engelska 5

100

   

Engelska 6

 

100

 

Matematik 1b

100

   

Matematik 2b

 

100

 

Historia 1b

100

   

Samhällskunskap 1b

100

   

Idrott och hälsa 1

50

50

 

Religionskunskap 1

50

   

Naturkunskap 1b

 

100

 

Programgemensamma karaktärsämnen

     

Moderna språk

100

100

 

Filosofi 1

   

50

Psykologi 1

50

   

Inriktningsämnen Beteendevetenskap

     

Ledarskap och organisation

   

100

Kommunikation

 

100

 

Psykologi 2a

   

50

Samhällskunskap 2

 

100

 

Sociologi

   

100

Programfördjupning Beteendevetenskap

     

Medier, samhälle och kommunikation 1

100

   

Psykologi 2b

   

50

Religionskunskap 2

   

50

Humanistisk samhällsvetenskaplig spec.

   

100

Individuellt val (kan läsas i alla årskurser)

 

100

100

Gymnasiearbete

   

100

Poäng

850

850

800

TOTALT

   

2500

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats