Bra att veta för dig i årskurs 9

Hur du söker till gymnasiet

På Gymnasieantagningens webbplats hittar du all information som rör gymnasievalet och hur antagningen till gymnasiet går till. Det är också där du loggar in med ditt lösenord för att göra ditt gymnasieval.

Datum gällande öppnande, stängande och visning för ansökan och antagningsresultat till och med slutantagningen 2021.

 • 14 januari - Webbplatsen öppnas för ansökan.
 • 15 februari - Webbplatsen stängs för ansökan kl. 23.59.
 • 15 april - Preliminär antagningspoäng visas och ansökan öppnar för omval.
 • 17 maj - Webbplatsen ansökan stängs för omval kl. 23.59.
 • 1 juli - Resultat av slutlig antagning visas på Gymnasieantagningens webbplats, och på elevens sida för respektive sökande.

Vad krävs för att jag ska vara behörig till gymnasiet?

För att bli behörig till ett yrkesprogram måste du vara godkänd i svenska/svenska som andra språk, matematik, engelska och fem andra ämnen. För att bli behörig till ett högskoleförberedande program måste du ha godkända betyg i svenska/svenska som andra språk, matematik, engelska och nio andra ämnen. Vilka de nio ämnena är skiljer sig något mellan de olika programmen. Prata med din studie- och yrkesvägledare.

Vad är ett gymnasieprogram?

Ett gymnasieprogram består av ämnen som är uppdelade i kurser:

 • Gymnasiegemensamma ämneskurser
 • Programgemensamma karaktärsämneskurser
 • Inriktningskurser
 • Programfördjupningskurser
 • Individuellt valskurser 
 • Gymnasiearbete

Gymnasiepoäng

Varje kurs ger något som kallas gymnasiepoäng. Man kan säga antalet poäng motsvarar den arbetsinsats som normalt krävs för att ta sig igenom kursen.
50 poäng = 40-60 timmar undervisning
100 poäng = 80-100 timmar undervisning
Alla nationella program är på sammanlagt 2 500 poäng.

Betyg

Betygen på gymnasiet sätts efter varje avslutad kurs och inte vid terminens slut. Betygen sätts efter en sexgradig skala, A-F, med fem godkända och ett icke godkänt betygssteg.

Meritpoäng

Meritpoäng är extra poäng du kan få i engelska, matematik och moderna språk. Du kan lägga till maximalt 2,5 poäng till ditt jämförelsetal (betygssnitt) när du söker till universitet och högskola.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats