Bra att veta för dig i årskurs 9

Hur du söker till gymnasiet

På Gymnasieantagningens webbplats hittar du all information som rör gymnasievalet och hur antagningen till gymnasiet går till. Det är också där du loggar in med ditt lösenord för att göra ditt gymnasieval.

Datum gällande öppnande, stängande och visning för ansökan och antagningsresultat till och med slutantagningen 2019.

 • Onsdag 16 januari - Webbplatsen öppnas för ansökan.
 • Måndag 18 februari - Webbplatsen stängs för ansökan kl. 24.00.
 • Torsdag 11 april - Webbplatsen öppnas på eftermiddagen för visning av antagningsresultat.
 • Onsdag 17 april - Webbplatsen öppnas för omval, stängs kl. 24.00 den 15 maj.
 • Måndag 1 juli - Resultat av slutlig antagning visas på Gymnasieantagningens webbplats, www.gyantagningen.se, och på elevens sida för respektive sökande.

Vad krävs för att jag ska vara behörig till gymnasiet?

För att bli behörig till ett yrkesprogram måste du vara godkänd i svenska/svenska som andra språk, matematik, engelska och fem andra ämnen. För att bli behörig till ett högskoleförberedande program måste du ha godkända betyg i svenska/svenska som andra språk, matematik, engelska och nio andra ämnen. Vilka de nio ämnena är skiljer sig något mellan de olika programmen. Prata med din studie- och yrkesvägledare.

Vad är ett gymnasieprogram?

Ett gymnasieprogram består av ämnen som är uppdelade i kurser:

 • Gymnasiegemensamma ämneskurser
 • Programgemensamma karaktärsämneskurser
 • Inriktningskurser
 • Programfördjupningskurser
 • Individuellt valskurser 
 • Gymnasiearbete

Gymnasiepoäng

Varje kurs ger något som kallas gymnasiepoäng. Man kan säga antalet poäng motsvarar den arbetsinsats som normalt krävs för att ta sig igenom kursen.
50 poäng = 40-60 timmar undervisning
100 poäng = 80-100 timmar undervisning
Alla nationella program är på sammanlagt 2 500 poäng.

Betyg

Betygen på gymnasiet sätts efter varje avslutad kurs och inte vid terminens slut. Betygen sätts efter en sexgradig skala, A-F, med fem godkända och ett icke godkänt betygssteg.

Meritpoäng

Meritpoäng är extra poäng du kan få i engelska, matematik och moderna språk. Du kan lägga till maximalt 2,5 poäng till ditt jämförelsetal (betygssnitt) när du söker till universitet och högskola.

Våra program

Barn- och fritidsprogrammet

- Pedagogigiskt arbete, lärling
- Fritid och hälsa, lärling
- Socialt arbete, lärling

Här kan du läsa mer om barn- och fritidsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet

- Husbyggnad
- Mark och anläggning

Här kan du läsa mer om bygg- och anläggningsprogrammet

Fordons- och transportprogrammet

- Personbil
- Lastbil

Här kan du läsa mer om fordons- och transportprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet

- Handel och service
- Handel och service, lärling

Här kan du läsa mer om handels- och administrationsprogrammet

Ekonomiprogrammet

- Ekonomi

Här kan du läsa mer om ekonomiprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

- Samhällsvetenskap
- Beteendevetenskap

Här kan du läsa mer om samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet med NPF-anpassning

- Beteendevetenskap

Här kan du läsa mer om samhällsvetenskapsprogramet med NPF-anpassning

Introduktionsprogrammen

- Preparandutbildning, ersätts läsåret 19/20 av programinriktat val

- Programinriktat individuellt val, ersätts läsåret 19/20 av programinriktat val

- Programinriktat val med start läsåret 19/20

- Yrkesintroduktion

- Individuellt alternativ

- Språkintroduktion

Här kan du läsa mer om introduktionsprogrammen

Naturbruksprogrammet

Inriktning Naturbruk, lärling

Inriktning Djur, lärling

Här kan du läsa mer om Naturbruksprogrammet

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats