Studie- och yrkesvägledning

På Vallentuna gymnasium är vi två studie- och yrkesvägledare: Linnea Carles och Linda Bengtsson. Vi arbetar med vägledning och information i studie- och yrkesvalsfrågor.

Kontakta oss om du önskar

 • Personligt vägledningssamtal
 • Information om eftergymnasiala studier och arbetsmarknad
 • Studieplanering
 • Kurs- och programbyten
 • Information om våra program

Studie- och yrkesvägledare

Linnea Carles

E-post
linnea.carles@vallentuna.se

Telefon
08–587 861 34

 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Försäljnings- och serviceprogrammet
 • Barn- och fritidsprogrammet med inriktning lärling
 • Naturbruksprogrammet med inriktning lärling

Studie- och yrkesvägledare

Linda Bengtsson

E-post
linda.bengtsson@vallentuna.se

Telefon
08-587 852 16

 • Programinriktat individuellt val
 • Yrkesintroduktion
 • Samhällsvetenskapsprogrammet för elever med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättning)
 • Individuellt alternativ
 • Språkintroduktion
 • Informationsansvaret
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats