Värdegrund

Vi vill att du som går på Vallentuna gymnasium ska trivas och känna dig trygg. Vi vill att du ska kunna gå till skolan med lust och tillförsikt. Och vi vill att du ska kunna gå hem efter skoldagens slut och känna att du blivit sedd och respekterad.

Alla på skolan - både vuxna och ungdomar – har ett gemensamt ansvar för detta.

Det praktiska arbetet sker på flera olika nivåer när det gäller värdegrundsarbetet på skolan. Ungefär en gång i månaden ägnas klassrådstiden åt någon aktuell värdegrundsfråga som elever och personal tillsammans har tagit fram för att diskutera. Det kan gälla genusfrågor, mänskliga rättigheter, flyktingfrågor och andra ämnen som debatteras i samhället. 

Skolans mål är att arbetet med värdegrundsfrågor ska ske kontinuerligt tillsammans med alla elever och all personal på skolan under alla skolåren. I många ämnen ingår det naturligt att diskutera värdegrundsfrågor, men vi ser också vikten av att göra det i fler sammanhang än bara i undervisningen.

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats